Autor ThDr. PhDr. Mgr. Ondrej Miškovič, LL.M.

O autorovi

Žiadosť o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste na Festivale EĽRO 2024

Žiadosť o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste na Festivale EĽRO 2024 si stiahnete na tomto odkaze: