Malá slávnostná omša – PETITE MESSE SOLENNELLE

Festival EĽRO už tradične spestrí koncert v drevenom artikulárnom kostole – pamiatke UNESCO. Rossiniho malá slávnostná omša – PETITE MESSE SOLENNELLE – bude uvedená 12. júla 2024 o 18.00 hod. Strhujúci hudobný zážitok v umeleckom prevedení Košického speváckeho zboru učiteľov, štyroch sólistov a hudobníkov pod dirigentskou taktovkou Maroša Potokára. Zaujímavosťou diela je, že jeho orchestrálna verzia spolu so sopránovou áriou nemohla byť počas autorovho života uvedené v kostole, nakoľko v ňom vystupujú ženy – speváčky. Stalo sa tak až po Rossiniho smrti v parížskom divadle. Vstupné: 15€, predaj vstupeniek: www.predpredaj.sk, Kežmarská informačná agentúra, Hlavné námestie 64