EURÓPSKE ĽUDOVÉ REMESLO FESTIVAL 7. - 9. júla 2023

Festival Európskeho ľudového remesla v Kežmarku

Slávu Kežmarku šírili umelci, spisovatelia, básnici, kupci,
ale aj vynikajúci remeselníci.

Podujatiu predchádza historický sprievod mestom a slávnostné otvorenie ako za dávnych čias zabezpečuje trhový richtár s mešťanostami. Úlohou šermiarov je potom dobyť hradby a bránu, ktorá v tieto dni zdobí námestie a je vstupnou bránou do areálu.

Vyše sedemdesiat dobových stánkov pre remeselníkov, hrad, jeho nádvorie a architektúra meštianskych domov na hradnom a hlavnom námestí dotvárajú vzácne prostredie a neobyčajnú atmosféru.

To, že návštevnosť a záujem o festival remesiel organizovaných v Kežmarku z roka na rok rastie, svedčí o jeho dobrej organizácii a teší nás skutočnosť, že dobrý chýr o Kežmarku letí ďaleko za hranice Slovenska.

Aktuálne informácie o festivale