Zoch Ctiboh

Ctiboh Zoch (vlastným menom Timoteus Cochius) sa narodil 17. marca 1815 vo Veličnej a zomrel 25. decembra 1865 v Jasenovej. V Kežmarku študoval v r. 1826 –1829, absolvoval tu druhý ročník gramatiky a dva ročníky syntaxe. Keďže v tom čase už v Kežmarku existovala Slovenská študentská spoločnosť, nie je vylúčené, že...

Read More

Zápoľský Štefan

Štefan Zápoľský sa narodil v roku 1425 alebo 1434 a zomrel 23. decembra 1499 v Pápa v Maďarsku, pochovaný je v Spišskej Kapitule. Štefan – spišský, šarišský a trenčiansky župan,kapitán Horného Uhorska, palatín atď. dostalr. 1461 od panovníka Mateja Korvína list, aby postavil „sub Alpibus” (pod Alpami – Tatry mali v minulosti rôzne pomenovania:...

Read More

Zápoľský Imrich

Imrich Zápoľská sa narodil okolo roku 1420 a zomrel 12. septembra 1487. Historická klebeta uvádza, že bol nemanželským synom Jána Huňadyho, sedmohradského vojvodcu a jedinečného bojovníka, a tak aj bratom kráľa Mateja Korvína… Nie je to vylúčené, pretože Imrich a jeho brat Štefan skutočne patrili k najmocnejším uhorským magnátom, hoci jeho...

Read More

Zechenter-Laskomerský Gustáv

Dr. Gustáv Zechenter-Laskomerský sa narodil 4. marca 1824 v Banskej Bystrici a zomrel 20. augusta 1908 v Kremnici. Slovenský spisovateľ (Lipovianska maša, Starý zaľúbenec atď.), lekár, spoluzakladateľ Matice slovenskej si vzal za manželku Emíliu Grosserovú z Krížovej Vsi. Pochodil celý Spiš a podľa jeho diela Vlastný životopis, ktorý vyšiel pod názvom Päťdesiat...

Read More

Zápoľský Ján

Ján Zápoľský sa narodil 2. februára 1487 na Spiššskom hrade a zomrel medzi 17. a 21. júlom 1540 v Sebes v Rumunsku. Štefanov syn Ján sa nezdržiaval v Kežmarku,pretože v jeho vlastníctve boli oveľa väčšie hrady a pevnosti – Spišský hrad, Trenčiansky hrad, Liptovský Hrádok atď. Hoci mal vysoké funkcie, siahal po tej...

Read More

Záturecký Adolf Peter

Peter Adolf Záturecký sa narodil 25. novembra 1837 v Liptovskej Sielnici a zomrel 1. júla 1904 v Brezne. Na kežmarské lýceum sa zapísal v školskom roku 1850/51 ako syntaxista. Študoval aj v Modre. Ako pedagóg pôsobil v rodnej obci, od r. 1869 v Brezne. V r. 1877 – 1879 vydával časopis Evanjelická...

Read More

Zgúth-Vrbický Peter Pavol

Peter Pavol Zgúth-Vrbický a narodil 25. januára 1863 vo Vrbici a zomrel 22. júna 1952 v Martine. Do školy chodil v Liptovskom Mikuláši a Štrbe a na gymnázium v Martine. Na kežmarské gymnázium chodil do 1. – 4. ročníka v r. 1874 – 1878.V r. 1878 – 1881 študoval na učiteľskom ústave v...

Read More

Záborský Jonáš

Jonáš Záborský sa narodil 3. februára 1812 v Záborí a zomrel 23. januára 1876 v Župčanoch. Študoval na gymnáziách v Necpaloch a Gemeri,v r. 1827 – 1832 na kežmarskom lýceu.Prišiel sem v túžbe „zasvätiť sa Múzam”. Začal študovať v triede rétorov, kde si uviedol ako národnosť„Slavus”. Na štúdiá spomína vo svojom životopise...

Read More

Žigmund Uhorský

Žigmund Uhorský sa narodil 14. februára 1368 v Nürnbergu v Nemecku a zomrel 9. decembra 1437 v Znojme v Čechách. Pochádzal z rodu Luxemburgovcov. Za uhorského kráľa bol zvolený r. 1387 a bol ním až do smrti. Viedol boje s osmanskými Turkami, pričom v roku 1396 jeho vojsko utrpelo pri...

Read More

Zvarínyi Alexander

Alexander Zvarínyi pôsobil a umrel v Kežmarku. Narodil sa 29. septembra 1849 v Szarvase v Maďarsku a zomrel 11. decembra 1908 v Kežmarku. Gymnázium ukončil v rodnom meste, teológiu študoval v Bratislave a Jene. Po skončení štúdií získal spôsobilosť pre vykonávanie kňazskej i učiteľskej činnosti. Na pozvanie prišiel do kežmarského lýcea,...

Read More
  • 1
  • 2