Weber Pavol

Pavol Weber sa narodil 15. apríla 1843 v Kežmarku a zomrel 18. decembra 1906 v Kežmarku. Študoval na lýceu v Kežmarku, kde zmaturoval r. 1863, odtiaľ odišiel študovať teológiu do Prešova.Získal spôsobilosť pre kňazskú i učiteľskú činnosť.Pre rozšírenie vzdelania navštevoval nemecké univerzity v Berlíne a Tübingene. Po návrate bol štyri roky vychovávateľom...

Read More

Wieland Babetta

Babetta (Barbora Alžbeta) Wieland sa narodila 15. novembra 1799 vo Vlkovej a zomrela 23. novembra 1882 v Kežmarku. Babetta von Wieland pochádzala z bohatého barónskeho rodu von Wieland, ktorý sa usadil vo Farkašovciach (Vlkovej) a tam mal aj dva kaštiele.Matka pochádzala z rodu Görgey z Toporca –bolo zvykom, že šľachtické rody sa...

Read More

Weber Michal

Dr. Michal Weber sa narodil 3. septembra 1774 v Kežmarku a zomrel 8. septembra 1839 v Bratislave. Študoval v Kežmarku, miesto univerzity nie je známe. Bol mestským lekárom v Bratislave. V testamente zanechal kežmarskému lýceu obrovskú sumu – 11 900 zlatých. Z toho 7 000 zlatých sa malo použiť na zriadenie katedry matematiky...

Read More

Weber Artúr

Artúr Weber sa narodil 18. augusta 1888 v Kežmarku a zomrel 19. augusta 1928 v Berlíne v Nemecku. Narodil sa v rodine Pavla Webera, profesora lýcea. Študoval doma, vysokoškolské štúdiá absolvoval r. 1910 v Budapešti. Tu aj ostal, učil na dievčenskom gymnáziu a od r. 1918 ako docentna univerzite. Ovládal maďarčinu, nemčinu, francúzštinu,latinčinu....

Read More

Weisz Gustáv Adolf st.

Gustáv Adolf Weisz st. sa narodil 26. februára 1838 vo Varšave v Poľsku a zomrel 23. júla 1913 v Kežmarku. Minulosť Gustáva Adolfa Weisza je opradená tajomnom. Narodil sa vo Varšave. V r. 1861 – 1862v čase posledného poľského povstania proti Rusom prišli po jeho potlačení na Spiš utečenci.Rakúska polícia predviedla v...

Read More

Weisz Gustáv Adolf

Gustáv Adolf Weisz sa narodil 9. októbra 1867 v Kežmarku a zomrel 16. júna 1933 v Nauhein v Nemecku, pochovaný je v Kežmarku. Pokračovateľom tradície umeleckého rezbárstva G. A. Weisza bol jeho syn – taktiež Gustáv Adolf.Chlapec aj so svojimi tromi sestrami dostal z rodičovského domu patričné základy vzdelania.V roku 1885 zmaturoval na lýceu v...

Read More

Weber Samuel

Samuel Weber sa narodil 26. marca 1835 v Poprade a zomrel 18. mája 1908 v Spišskej Belej. Jeho otec Ján Samuel Weber patril do evanjelického rodu starousadlíkov v Poprade, kde bol aj dlhé roky richtárom. Samuelov brat Rudolf vyštudoval teológiu a bol vychovávateľom známeho maliara Ladislava Medňanského. Samuel po základnej škole v...

Read More

Wieland Juraj

Juraj Wieland sa narodil 12. decembra 1763 vo Vlkovej a zomrel 15. apríla 1849 v Kežmarku. Získal vyššie vojenské vzdelanie – v hodnostiach postupoval od kadeta husárskeho pluku rakúskej armády v r. 1781 až po poľného maršala a hlavného veliteľa vojenskej posádky v Košiciach r. 1831.Zúčastnil sa na viacerých bojových ťaženiach do Holandska,...

Read More

Wahlenberg Göran

Göran Wahlenberg sa narodil 1. októbra 1780 v Skarphyttan/Värmland vo Švédsku a zomrel 23. marca 1851 v Uppsale vo Švédsku. Už ako 12-ročný po domácom samoštúdiu začal študovať na univerzite v Uppsale. Pod vedením prof. Liljeblada sa intenzívne zameral na flóru Švédska. V nasledujúcich rokoch s ním botanizoval na juhu a v...

Read More

Wächter Ján

Ján Wächter sa narodil 16. februára 1728 v Kežmarku a zomrel 26. februára 1802 v Kežmarku. Študoval v rodnom meste, potom si v Košiciach urobil učiteľský kurz. Po jeho absolvovaní sa vrátil do Kežmarku, kde pôsobil v evanjelickej škole v r. 1749 – 1762 ako preceptor, resp. auditor (učiteľ nižších tried aj ľudovej...

Read More
  • 1
  • 2