Vladislav I. Jagelo

Vladislav I. Jagelo sa narodil 31. októbra 1424 v Krakove v Poľsku a zomrel 10. novembra 1444 pri Varne v Bulharsku. V roku 1440 ho väčšina uhorskej šľachty zvolila za uhorského kráľa ako nástupcu Albrechta II.Habsburského, pretože ho považovala za vhodného kandidáta na ochranu Uhorska proti expandujúcej Osmanskej ríši. Jeho pozícia v Uhorsku...

Read More

Vajdovský Ján

ThDr. Ján Vajdovský sa narodil 1. novembra 1830 v Kežmarku a zomrel 21. mája 1914 v Spišských Vlachoch. Stredoškolské vzdelanie absolvoval v Rožňave,následne sa venoval štúdiu teológie na Viedenskej univerzite ako chovanec Pázmanea. Vysvätený za kňaza bol roku 1854, následne pôsobil ako kaplán v Kežmarku. V roku 1857 vo Viedni dosiahol titul...

Read More

Vidaković Milovan

Milovan Vidaković sa narodil v máji 1770 a zomrel 28. októbra 1841 v Pešti v Maďarsku. V r. 1788 prišli jeho rodičia do Uhorska. Pretoštudoval v Igride (dnešnej Vojvodine), Szegedíne,Novom Sade, Temešvári a štúdiá zakončil právom na lýceu v Kežmarku. V Kežmarku študoval ako privátny učiteľ synov bohatých obchodníkov z Nového Sadu. V...

Read More

Vdovják Ján

JUDr. Ján Vdovják sa narodil 3. januára 1928 v Javorine a zomrel 1. júla 2007 v Bratislave. Maturoval na gymnáziu v Kežmarku r. 1947. Právo absolvoval na Slovenskej univerzite v Bratislave r. 1951. V r. 1950 – 1989 pracoval v Československom rozhlase v Bratislave. Písal rozhlasové hry (napr. Malý výlet, Džungo, Hľadanie, Lúčenie…),bol spoluautorom...

Read More

Venetianer Nathan

Nathan Venetianer sa narodil v roku 1800 v Smrečanoch a zomrel 1. júna 1888 v Kežmarku. Narodil sa ako syn Izáka Venetianera (v nemčineto znamená Benátčan). V Kežmarku slúžilako sofer – pisár biblických textov a mohel (mila)– mal na starosti obriezku židovských chlapcov na 8. deň po narodení. V kežmarskej židovskej matrike narodených...

Read More

Viest Ivan

Ing. Ivan Viest sa narodil 23. októbra 1882 v Revúcej a zomrel 13. apríla 1963 v Bratislave. Na kežmarské lýceum sa zapísal do 5. ročníka v školskom roku 1896/97 – maturoval tu r. 1900.V Budapešti r. 1904 skončil strojné inžinierstvo.Do zániku Rakúsko-Uhorska pracoval ako projektanta konštruktér parných lokomotív – skonštruoval aj lokomotívu...

Read More

Vojtas Jozef

Jozef Vojtas sa narodil 24. novembra 1906 v Jurgove v Poľsku a zomrel 22. marca 1977 v Kežmarku. V Jurgove vychodil ľudovú školu, absolvoval2 gymnaziálne triedy u piaristov v Podolínci, 3 triedy v Košiciach a 3 triedy v Levoči, kde zmaturoval.Zapísal sa na Lekársku fakultu UK v Bratislave, naktorú nastúpil, ale v 1....

Read More

Vasilík Štefan

Štefan Vasilík sa narodil 1. júna 1914 v Chmeľnici a zomrel 15. marca 2009 v Spišskej Kapitule. Narodil sa v nábožensky založenej rodine. Matka bola hlboko veriaca, často navštevovala kostol.Zomrela na zápal pľúc ako 34-ročná. Otec, pôvodom roľník, bol človekom podnikavým, v troch okresoch budoval domy. Kňaz Štefan mal troch súrodencov, pričom jedna...

Read More