Topertzer Šebastián

Šebastián Topertzer sa narodil v Kežmarku a zomrel 12. decembra 1709 v Kežmarku. Aj táto spišská rodina, ktorá žila v Kežmarku,Levoči, Poprade, Spišskej Sobote, mala rôzne podoby mena. R. 1434 žije v Kežmarku Nicolaus Toppriczer, koncom 16. storočia sú Toperczerovci,Toppertzerovci, aj Topperovci. Meno sa odvodzuje od spišskej obce Toporec – kedysi Topporcz.R....

Read More

Tököli (Thököly) Štefan I.

Štefan I. Tököli (Thököly) sa narodil 12. decembra 1581 v Kežmarku a zomrel 8. novembra 1651 v Kežmarku. Po smrti Šebastiána prevzal jeho majetky prvorodenýsyn Štefan I., ktorý bol už v tom čase prísediacim kráľovskej hornouhorskej tabule. Za mládenectva precestoval celú Európu. Ale ani zajeho čias sa vzťahy s mestom nezlepšili. Ba...

Read More

Tököli (Thököly) Žigmund

Žigmund Tököli (Thököly) sa narodil 7. apríla 1618 v Kežmarku a zomrel 9. októbra 1678 v Kežmarku. Syn Štefana I. z prvého manželstva sa nepovažoval za takého urodzeného ako deti z druhého manželstva,a preto jeho sídlom bol „len“ kaštieľ v Spišskom Štiavniku – tiež tököliovský rodinný majetok. Lenže po odhalení sprisahania Vešeléniho sa...

Read More

Tököli (Thököly) Imrich

Imrich Tököli (Thököly) sa narodil 25. septembra 1657 v Kežmarku a zomrel 13. septembra 1705 v Izmide v Turecku. Imrich Tököli študoval na prešovskom kolégiu a dokonca tam hral divadlo. Po úteku z obkľúčeného Oravského hradu sa utiahol do Sedmohradska– ohniska proticisárskych povstaní. R. 1678 sastal aj on veliteľom ďalšieho povstania uhorskej šľachty a...

Read More

Tomášik Samo

Samo Tomášik sa narodil 8. februára 1813 v Jelšavskej Teplici a zomrel 10. septembra 1887 v Chyžnom. Chodil do školy v rodnej obci, v Chyžnom, Jelšave,Šajovskom Gemeri, Rožňave (jeho spolužiakmi boli napr. Samo Chalupka, Michal Miloslav Hodža a Jonáš Záborský) a napokon prešiel na lýceum do Kežmarku, kde študoval v rokoch 1828 –...

Read More

Tátray Gregor ml.

Dr. Gregor Tátray ml. sa narodil 1. septembra 1833 v Kežmarku a zomrel 27. apríla 1913 v Kežmarku. Študoval pravdepodobne na lýceu v Kežmarku.Po štúdiách medicíny vo Viedni (?) pôsobil vo svojom rodnom meste ako mestský lekár a ako jeden z prvých spišských lekárov sa venoval pediatrii (detskému lekárstvu)....

Read More

Tranovský (Tranoscius) Juraj

Juraj Tranovský (Tranoscius) sa narodil 27. marca 1592 v Těšíne na Morave a zomrel 29. mája 1637 v Liptovskom Mikuláši. Pochádzal zo Sliezska. Študoval vo Wittenbergua Prahe, kde aj začal pôsobiť ako pedagóg. V r. 1616 sa stal vo Valašskom Meziříčí evanjelickým farárom.Po bitke na Bielej Hore r. 1620 musel Moravu opustiť. V...

Read More

Tátray Gregor st.

Dr. Gregor Tátray st. sa narodil 11. apríla 1803 v Kežmarku a zomrel 29. mája 1845 v Kežmarku. Študoval na lýceu v Kežmarku, medicínu navštevoval vo Viedni v rokoch 1820 – 1826. Vo Viedni pracoval v nemocnici dva roky a v máji 1828 sa vrátil do Kežmarku. Bol prvým lekárom na Spiši,...

Read More

Tököli (Thököly) Štefan II.

Štefan Tököli (Thököly) II. sa narodil 8. februára 1623 v Kežmarku a zomrel 4. decembra 1670 na Oravskom Hrade. Štefan II. dosiahol vyššie postavenie než jeho predkovia. Jeho matka bola Katarína Turzová –jedna zo siedmich dcér palatína Juraja Turzu. ŠtefanII. sa stal po smrti palatína r. 1653 riaditeľom turzovsko-tököliovského panstva na...

Read More

Tököli (Thököly) Šebastián

Šebastián Tököli (Thököly) sa narodil okolo roku 1540 v Timisoara v Rumunsku a zomrel 3. februára 1607 v Kežmarku. Rodina pochádzala údajne z povodia Dunaja.Najstarším známym príslušníkom tohto rodubol Ján (+ 1446), vlajkonosič kráľa Mateja Korvína.Šebastián mal byť jeho pravnuk – pochádzal údajne z Temešváru, no usadil sa v Trnave, kde obchodoval s...

Read More