Stodola Aurel

Ing. Aurel Stodola sa narodil 10. mája 1859 v Liptovskom Mikuláši a zomrel 25. decembra 1942 v Zürichu vo Švajčiarsku. Študoval v Liptovskom Mikuláši, v r. 1870/1871 externe jeden rok v Kežmarku, na nemeckej reálke v Levoči, maďarskej reálke v Košiciach, polytechnike v Budapešti a Vysokej polytechnickej škole (ETH) v Zürichu....

Read More

Szontagh Jozef

JUDr. Jozef Szontagh sa narodil 9. januára 1914 v Revúcej a zomrel 13. novembra 1983 v Kežmarku. Študoval v Revúcej a Rožňave, právo v Bratislave,doktorát práv získal r. 1939. Pracoval na viacerých miestach, napokon r. 1958 sa stal archivárom na ONV v Kežmarku. Zaujímavosťou je, že aj jeho svokor Bruno Bene bol...

Read More

Steiner Karol

Karol Steiner sa narodil v roku 1835 v Kežmarku a zomrel 5. novembra 1887 v Kežmarku. Rodina Steiner bola veľmi rozvetvená. Karol patril k najznámejším členom – vyrábal nielen bežné zámočnícke výrobky, ale aj ohňovzdorné skrine a trezory, ktoré predstavil na Prvej priemyselnej výstave v Kežmarku r. 1865. Pracoval aj v dobrovoľnom hasičskom zbore...

Read More

Šalling Ján

MUDr. Ján Šalling sa narodil 27. júla 1922 v Mengusovciach a zomrel 4. novembra 2006 v Košiciach, pochovaný je v Kežmarku. Študoval na Slovenskom gymnáziu v Kežmarku,kde maturoval r. 1942. Po maturite sa zapísal na Lekársku fakultu Slovenskej univerzity (neskôr Univerzity Komenského) v Bratislave. Po promócii začal r. 1950...

Read More

Stenczel Hugo

Hugo Stenczel sa narodil 27. marca 1808 v Kežmarku a zomrel 3. novembra 1883 v Kežmarku. Hugo pochádzal z advokátskej rodiny. Študoval na gymnáziu v Kežmarku okrem III. a IV. triedy, na ktoré chodil v Rožňave. Na kežmarskom lýceu ho učili známi profesori – Ján Chalupka, Daniel Mihálik,Ján Schneider, Štefan Kraľovanský a...

Read More

Špirko Jozef

doc. ThDr. Jozef Špirko sa narodil 2. apríla 1896 v Rybníčku pri Spišskom Podhradí a zomrel 30. októbra 1954 vo Fričovciach. Jozef Špirko prišiel na svet v chudobe. Jeho otecbol kapitulským horárom na „Rybníčku“, prepustili ho však predčasne s mizernou penziou. Jozef študoval na gymnáziu v Levoči a v Rožňave. Štúdium...

Read More

Schmitz Ján Juraj

Ján Juraj Schmitz sa narodil pred 25. májom 1765 v Kežmarku a zomrel 26. októbra 1826 v Bialsko-Biała v Poľsku. Študoval v Kežmarku a na univerzite v Greifswalde.Po ukončení školy sa vrátil do rodného mesta, kde bol v r. 1787 – 1789 pedagógom školy.Odtiaľ odišiel za farára do Veľkej Lomnice,kde pôsobil v...

Read More

Scholcz (Scholtz) Fridrich

Fridrich Scholcz (Scholtz) sa narodil 16. júla 1831 v Ruskinovciach a zomrel 25. októbra 1911 v Kežmarku. Pochádzal z malomeštiackej rodiny. Ľudovú školu skončil v rodnom mestečku, odkiaľ prešiel na lýceum do Kežmarku, po 8 rokoch štúdií a po matúre odišiel na evanjelické kolégium do Prešova na štúdium teológiea filozofi e. V...

Read More

Stodola Kornel Milan

Kornel Milan Stodola sa narodil 26. augusta 1866 v Liptovskom Mikuláši a zomrel 21. októbra 1946 v Bratislave. Brat Aurela – otca teórie parných turbín a Emila– významného slovenského politika a právnika,ktorí študovali tiež v Kežmarku. Študoval na evanjelickom gymnáziu v Lučenci, Kežmarku – v školskom roku 1878/79 navštevoval 2. ročník, v Prešporku a...

Read More

Schwing Pavol

Pavol Schwing sa narodil 16.decembra 1858 v Podolínci a zomrel 21. októbra 1941 v Kežmarku. Schwing (pochádzal z Podolínca, hoci v nekrológusa hovorí o Kežmarku) po vyučení za hodinára a zlatníka získal r. 1880 na výstave v Arade za svoje výrobky striebornú medailu. V novembri 1881 si otvoril hodinárstvo a zlatníctvo v domena dnešnej...

Read More