Rodina Krausova

Rodina Krausova bola stará kežmarská rodina (16.-20. storočie). Dosť početná rodina žila v Kežmarku už v 16. storočí. R. 1552 bol senátorom Ján starší, r. 1607 Ján mladší, r. 1635 Zachariáš a r. 1671 Benedikt. Viacero Krausovcov sa spomína v súpise obyvateľov r. 1697. Všetci boli remeselníci: mäsiari, kožušníci,...

Read More

Rodina Klanicova

Martin a Ján Klanica boli náboženskí spisovatelia – študovali v Kežmarku (18. – 19. storočie) Martin Klanica (1740 Martin – 1810 Kameňany) sa zapísal do kežmarskej školy v školskom roku 1757/58. Bol pedagógom i evanjelickým farárom – aj seniorom Rimavského seniorátu. Písal v latinčine historické a náboženské diela. Ján...

Read More

Rodina Jóny

Rod pochádzal zo Spiša, pravdepodobne z Ľubice pri Kežmarku. Neskôr sa rozdvojil na vetvu kežmarsko-ľubickú a na spišsko-novoveskú. R. 1696 získal armales. V modrom štíte erbu bolo viacero kolmých hnedých vrchov (brál?). V klenote bol hnedý kamzík, držiaci strieborný meč so zlatou rukoväťou. Teodor Jóny zavčasu osirel a staral...

Read More

Rodina Vitalis

Rodina Vitalis bola stará kežmarská rodina v 17. až 18. storočí. Jedna vetva rodu prišla na Spiš z Liptova, kde už r. 1634 získala armales: v modrom štíte je zlatá koruna, o ňu sa opiera strieborná v lakti ohnutá ruka obrnenca, držiac tri strieborné šípy, nad nimi sprava zlatá hviezda,...

Read More

Rodina Várady-Szakmáry

Rodina Várady-Szakmáry (Szatmári, Szatmáry) bola kežmarská zlatnícka rodina v 16. až 19. storočí. Zakladateľ spišskej vetvy Martin Várady prichádza na Spiš v 16. storočí zo Sedmohradska,jeho brat (?) zlatník Ján sa usadzuje v Košiciach.Váradyho nepriamych potomkov poslal nevedno prečo majiteľ kežmarského hradu Tököli do kláštora v Szatmáre (dnes rumunské Satu Mare),po...

Read More

Rodina Tins (Tinsz)

Rodina Tins (Tinsz) bola kežmarská živnostnícka rodina v 19. a 20. storočí. Pôvod rodiny nepoznáme, ale jej členov bolo viac: Tins Ľudovít (? – 1908 Kežmarok) založil zámočníckudielňu r. 1900 v dome Jána Palenčára na dnešnom Hlavnom námestí č. 14. Po jeho smrti viedla dielňu vdova a r. 1909 syn (?)...

Read More

Rodina Reisinger

Rodina Reisinger bola kežmarská priemyselnícka rodina v 19. a 20. storočí.  V súpise obyvateľov z r. 1866 sa spomína KarolReisinger. Gustáv Reisinger a syn (meno nepoznáme)otvorili r. 1889 prvú uhorskú továreňna výrobu drevených roliet a žalúzií (dnes UlicaDr. Alexandra č. 32), okrem toho predávali aj ľanovýa damaskový tovar. Ten istý Gustáv...

Read More

Rodina Roxer

Rodina Roxer (Ruxer) bola stará kežmarská rodina v 13. až 19. storočí. Roxerovci patria k najstarším rodinám nemeckých kolonistov. Je otázne, či obec Roks (Rakúsy)bola pomenovaná po nich, alebo oni po nej. Faktom je, že už r. 1286 sa spomína Johann (Ján), syn Roxera z Kežmarku. V r. 1470 bol...

Read More

Rodina Stenczel

Rodina Stenczel (Stenzel) bola stará kežmarská rodina v 16. až 20. storočí. Rodina Stenczel žila v Kežmarku už od začiatku16. storočia. Svoj pôvod mohla mať na Gemeri,ale aj na dolnom Spiši. R. 1521 sa spomína v Kežmarku obuvník Stenczel, Pavol bol richtárom v r. 1592, 1602 a 1603. Zaujímavosťou je, že...

Read More

Rodina Sopko

Rodina Sopko (Szopko) bola kežmarská obchodnícka rodina v 17. až 20. storočí. Sopko žila v Kežmarku už v 17. stor. Od 19. stor. predstavovala obchodnícku špičku mesta.Obchodom sa zaoberal už Karol (1807 – 21. december 1885 Kežmarok), predával kvety a petrolej;jeho syn G. Alexander Sopko (2. august 1842 Kežmarok...

Read More