Ruppeldt Miloš

Miloš Ruppeldt sa narodil 29. mája 1881 v Liptovskom Mikuláši a zomrel 18. novembra 1943 v Bratislave. Narodil sa v národnobuditeľskej rodine Karola Ruppeldta, hudobného skladateľa, učiteľa a zbormajstra.Po ľudovej škole v rodnom meste nastúpilna gymnázium v Kežmarku. Už tu sa zapájal do národného života. Pôsobil v tajnom vzdelávacom spolku Kytka. Po...

Read More

Roth Samuel

Dr. Samuel Roth sa narodil 18. decembra 1851 vo Vrbove a zomrel 17. novembra 1889 v Levoči. Pochádzal z chudobnej rodiny. Študoval na evanjelickom gymnáziu v Kežmarku a peštianskej univerzite, kde po ukončení r. 1874 získal doktorát. Potom sa stal vynikajúcim profesorom a od r. 1887 riaditeľom vyššej reálky v Levoči. Bol...

Read More

Repp Fridrich

PhDr. Fridrich Repp sa narodil 16. septembra 1903 v Liberci v Čechách a zomrel 14. októbra 1974 v Bad Hall v Rakúsku. Študoval na nemeckej univerzite v Prahe (nemeckú,slovanskú a klasickú jazykovedu a východoeurópskedejiny). Stal sa profesorom ev. nemeckéhogymnázia v Kežmarku. V rokoch 1927– 1928 zoradil kežmarský a popradský mestskýarchív. V r. 1930 až...

Read More

Renner Walter

Walter Renner sa narodil 28. augusta 1931 v Kežmarkua zomrel 12. októbra 2008 v Kežmarku. Vytrvalosť a húževnatosť boli prvoradé vlastnosti,ktoré predurčovali kežmarského rodákak športom vytrvalostného charakteru. Všestranný základ pre cyklistiku získal v mladosti– v športoch, ako sú lyžovanie, futbal a atletika.Prvé preteky absolvoval v roku 1948 v Kežmarku.Tieto preteky mali...

Read More

Rázus Martin

Martin Rázus sa narodil 18. októbra 1888 vo Vrbici pri Liptovskom Mikuláši a zomrel 8. augusta 1937 v Brezne. Do školy chodil v Liptovskom Mikuláši, potomprešiel na kežmarské gymnázium (lýceum), kdebol v r. 1903 – 1907. O jeho zážitkoch sa dozvedámezo životopisného románu Maroško študuje. „Študentský život má v tomto meste...

Read More

Rigó Dezider

MUDr. Dezider Rigó sa narodil 23. júla 1904 v Bátorových Kosihách a zomrel 1. mája 1990 v Kežmarku. Vyštudoval medicínu na Univerzite Komenskéhov Bratislave. Istý čas pracoval na klinike infekčnýchchorôb v Bratislave, v r. 1933 prešiel do ústavupre respiračné choroby do Tatranskej Kotlinya r. 1937 sa vrátil do rodného kraja, v Komárne...

Read More

Rumy Karol Juraj

Dr. Juraj Karol Rumy sa narodil 18. novembra 1770 v Spišskej Novej Vsi a zomrel 5. apríla 1847 v Ostrihome v Maďarsku. V r. 1794 – 1799 študoval na lýceu v Kežmarku,potom rok na gymnáziu v Debrecíne, v r. 1800 –1803 na univerzite v Göttingene a Wolfenbütteli,r. 1809 sa stal doktorom a magistrom...

Read More

Roth Martin

Roth (Róth) Martin sa narodil 3. augusta 1841 v Kežmarku a zomrel 25. februára 1917 v Spišskej Novej Vsi. Študoval na gymnáziu v Kežmarku, teológiukončil v Budapešti. Venoval sa však pedagogickejčinnosti – učiteľský diplom získal r. 1868. Najprv vyučoval v súkromí, potom od roku 1870 učil latinčinu,ale hlavne nemeckú gramatiku a literatúruna...

Read More

Rainer Ján Juraj

Ján Juraj Rainer (Rajner, Reiner) sa narodil 3. apríla 1800 v Spišskej Sobote a zomrel 23. februára 1872 v Spiššskej Sobote. Študoval v rodnom meste, potom prešiel na kežmarskélýceum, tu ostal len dva roky. Vrátil sa doSpišskej Soboty, aby po vyučení za mäsiara prevzalotcovo remeslo. R. 1871 napísal závet,...

Read More

Reitmayer Jindřich

MUDr. Jindřich Reitmayer sa narodil 8. decembra 1924 v Prahe v Čechách a zomrel 19.  januára 1993 v Novom Smokovci. Narodil sa v Prahe ako syn bankového úradníka.V roku 1927 pre ochorenie otca na pľúcnu tuberkulózusa presťahovali do Nového Smokovca,kde si rodičia vystavali rodinný dom, neskôr penziónVesna a z Pražanov sa stali Tatranci....

Read More
  • 1
  • 2