Nicolai (Nikolay) Samuel

Samuel Nicolai (Nikolay) sa narodil 1. júna 1751 v Kalinove a zomrel 2. októbra 1807 v Prešove. Študoval v Ožďanoch, Levoči, Kežmarku a Prešove, v r. 1776 – 1778 na univerzite v Tübingene. Od 1779 bol farárom slovenského cirkevného a. v. zboru v Prešove, od 1792 superintendentom – v tejto funkcii zotrval...

Read More

Noscovius Michal

Michal Noscovius zomrel 25. septembra 1683 v Kežmarku. Pôsobil ako posledný farár vo Veľkej pri Poprade pred obdobím protireformácie, dokonca bol poľským miestodržiteľom, pod ktorého Veľká spadala, obvinený zo sprisahania. Milosť od poľského kráľa nedostal, a preto odišiel do exilu najprv do Nemecka, potom do Sliezska. Po Šopronskom sneme r....

Read More

Nádaši-Jégé Ladislav

Dr. Ladislav Nádaši-Jégé sa narodil 12. februára 1866 v Dolnom Kubíne a zomrel 2. júla 1940 v Dolnom Kubíne. Študoval v Kežmarku v dvoch najnižších ročníkoch gymnázia v rokoch 1875 – 1877. Z prvého ročníka však vystúpil, napokon si urobil potrebné skúšky a druhý ročník už absolvoval v Kežmarku. Bol vynikajúcim žiakom,...

Read More

Nadler František

František Nadler sa narodil 4. júla 1807 v Kežmarku a zomrel 26. júna 1831 v Kežmarku. Narodil sa v rodine Pavla Nadlera, profesora lýcea v r. 1789 – 1809. František tiež študoval na lýceu, jeho profesorom bol Ján Chalupka, neskôr slovenský dramatik. Chalupka sa rozhodol najlepšie latinské práce študentov zapisovať do osobitnej...

Read More

Nitsch Andrej

Andrej Nitsch sa narodil 22. mája 1883 vo Veľkej Lomnici a zomrel 7. júna v1976 v Banskej Bystrici, pochovaný je v Huncovciach. Od r. 1894/1895 študoval na gymnáziu v Kežmarku, tu končil 1., 2., 3. a 5. ročník (kde bol vo 4. ročníku, nevieme). V školskom roku 1899/1900 už v Kežmarku nebol,...

Read More

Neckár Pavol

Pavol Neckár sa narodil 24. januára 1888 v Skalici a zomrel 29. marca 1975 v Skalici. V Kežmarku študoval v r. 1902 – 1906 a bol spolužiakom Ivana Stodolu i Martina Rázusa. Na štúdiá spomína takto: „Do kežmarského lýcea chodievali študovať Slováci od nepamäti. Keby sme si prezreli anály ústavu, stretli by...

Read More

Nürnberger Karol Ján

Karol Ján Nürnberger sa narodil v roku 1902 v Nemecku a zomrel 1958 v Kežmarku. Ako turista chodil do Tatier, býval na Vyšnom mlyne v Kežmarku, kde sa zoznámil s Paulou Grossberg (1907 Kežmarok – 1964 Kežmarok). Keďže bol kresťan – evanjelik, musel prestúpiť na židovskú vieru, aby si...

Read More