Medzihradský Adolf

Adolf Medzihradský sa narodil 2. apríla 1835 v Leštinách a zomrel 13. decembra 1919 v Dolnom Kubíne. Študoval v Banskej Bystrici a v r. 1852 – 1855 v Kežmarku. Tu však nematuroval, lebo musel ísť zastupovať otca učiteľa, ktorý ochorel na hlasivky a učil v Leštinách. Tam chodil do školy aj malý...

Read More

Mihálik Daniel

Daniel Mihálik sa narodil 10. októbra 1767 v Hybiach a zomrel 18. novembra 1840 v Kežmarku. Na lýceu v Kežmarku študoval v r. 1789 – 1793, univerzitné štúdiá absolvoval v Jene v r. 1796 – 1978, kde študoval teológiu, fi lozofi u, matematiku a prírodné vedy. Po skončení štúdií bol vychovávateľom a...

Read More

Máday Karol

Karol Máday sa narodil 30. mája 1821 v Kežmarku a zomrel 28. septembra 1870 v Dobšinej. Rod Máday získal zemianstvo a erb r. 1648: v modrom poli na zelenej zemi stála hus (labuť?), v klenote je bojovník, v pravej ruke má šíp, v ľavej luk. K. Máday študoval v...

Read More

Masaryk Tomáš Garrigue

Tomáš Garrigue Masaryk sa narodil 7. marca 1850 v Hodoníne na Morave a zomrel 14. septembra 1937 v Lány v Čechách. Masaryk bol prvým prezidentom vzniknutej Československej republiky. Túto funkciu vykonával v r. 1918 – 1935. Dosť často chodil na Slovensko. V rámci manévrov na východnom Slovensku navštívil dňa 5. septembra 1930 s...

Read More

Melik Samuel

Melik Samuel Samuel Melik sa narodil vo Važci a zomrel 29. augusta 1620 v Očovej. Pochádzal z farárskej rodiny. Na stredné školy chodil v Kežmarku a Jihlave. Študoval teológiu na univerzite vo Wittenbergu, kde bol r. 1579 ordinovaný za farára. Pôsobil na viacerých miestach ako pedagóg i kňaz. Na Žilinskej synode...

Read More

Mošovský-Tesák Jur

Jur Tesák-Mošovský sa narodil v roku 1545 v Mošovciach a zomrel 27. augusta  1617 v Prahe v Čechách. Študoval doma, v Košiciach, Kežmarku (60. roky 16. storočia) a v Jihlave. Okolo roku 1577 sa stal kňazom prisluhujúcim pod obojím a pôsobil na viacerých miestach v Čechách aj v Prahe. Z jeho rozsiahlej tvorby sa...

Read More

Markovič (Markovich) Ján

Ján Markovič (Markovich) sa narodil 10. septembra 1862 v Radvani a zomrel 22. mája 1932 v Kežmarku. Obchod s textilom prevzal po Viktorovi Koromzayovi, ktorý ho založil ešte r. 1866. Už módny • 197 obchodný salón presťahoval Markovič do domu na dnešnom Hlavnom námestí č. 13, kde aj býval. Budova bola prestavaná...

Read More

Marczy Oskar

Oskar Marczy sa narodil 6. marca 1924 v Stráňach pod Tatrami a zomrel 26. apríla 2006 v Stuttgarte v Nemecku. Narodil sa ako najstarší z troch synov učiteľa Erwina Marczyho, ktorý ho aj učil v rodných Stráňach pod Tatrami. Potom navštevoval Nemecké evanjelické gymnázium v Kežmarku, kde na jar 1944 ešte spolu s...

Read More

Medňanský Ladislav

Ladislav Meďnanský (Mednyánszky) sa narodil 23. apríla 1852 v Beckove a zomrel 19. apríla 1919 vo Viedni v Rakúsku. Ladislav sa narodil manželom Eduardovi Medňanskému a Márii Anne, rod. Szirmayovej. Mladá rodina žila v beckovskej kúrii, pričom často navštevovala matkinho otca Baltazára Szirmayho v kaštieli v Strážkach pri Kežmarku, kam sa po...

Read More

Markušovský Ľudovít

Dr. Ľudovít Markušovský sa narodil 25. apríla 1815 v Štrbe a zomrel 21. apríla 1893 v Opatija v Chorvátsku. Pochádzal z národne uvedomelej rodiny evanjelického farára. Po absolvovaní základnej školy v rodisku, odišiel ako 12-ročný študovať do Rožňavy, v školskom roku 1829/30 sa do matriky kežmarského lýcea zapisuje ako rhetor veteranus. Právo začal...

Read More