Lam Fridrich

PhDr. Fridrich Lam sa narodil 13. mája 1881 v Kežmarku a zomrel 27. decembra 1955 v Budapešti v Maďarsku. Fridrich Lam sa narodil v Kežmarku ako syn rovnomenného advokáta, potomka Šebastiána Ambrózia zvaného Lam, významného humanistu a spisovateľa, ktorý žil v Kežmarku v 16. storočí. Ako mladý osirel, ujal sa ho jeho starý...

Read More

Longa Martin

Martin Longa sa narodil 11. novembra 1882 v Malom Slavkove a zomrel 23. decembra 1959 v Malom Slavkove. Do ľudovej školy chodil v Kežmarku, do gymnázia v Levoči. Doma gazdoval, v čase hospodárskej krízy šiel pracovať do amerických baní. Po návrate a vzniku Československej republiky sa už r. 1918 stal zakladateľom a...

Read More

Lasky Hieronym

Hieronym Lasky sa narodil v roku 1496 v Lask v Poľsku a zomrel 22. decembra 1541 v Krakove v Poľsku. Hieronym pochádzal zo šľachtickej rodiny – už jeho otec Jaroslav bol sieradským vojvodcom. Meno si odvodzovali od dedičného rodinného majetku Lask v oblasti Lodže. Hieronym študoval v Taliansku, potom bol v diplomatických službách v Bavorsku,...

Read More

Lipták Ján

Dr. Ján Lipták sa narodil 13. decembra 1889 vo Veľkej pri Poprade a zomrel 18. decembra 1958 vo Warstein v Nemecku. Narodil sa v rodine staviteľa. Študoval na kežmarskom gymnáziu; históriu, latinčinu a francúzštinu na univerzitách v Budapešti a Paríži. Bol doktorom fi lozofi e. V r. 1911 sa stal riadnym...

Read More

Lány-Jacobi Martin

Martin Lány-Jacobi sa narodil 7. marca 1655 v Kežmarku alebo Hrabušiciach a zomrel 16. decembra 1709 v Kežmarku. Rod pochádzal pravdepodobne z Hrabušíc, kde mal svoju kúriu. Rodinná kronika kladie jeho vznik dokonca do 13. storočia. Pôvodné meno rodiny bolo Jacobi, armales s predikátom Lány získala r. 1666. Erb: v modrom poli...

Read More

Lichard Daniel

Daniel Lichard sa narodil 17. januára 1812 v Slovenskej Ľupči a zomrel 17. novembra 1882 v Skalici. Študoval na gymnáziu v Rimavskej Sobote, odkiaľ prišiel na kežmarské lýceum. Tu zotrval v rokoch 1823 – 1828. Je možné, že bol aj členom Slovenskej študentskej spoločnosti. Z tých čias sa dokumenty o jej činnosti...

Read More

Lipták František

František Lipták sa narodil 29. septembra 1894 v Kežmarku a zomrel 7. novembra 1967 v Kežmarku, pochovaný je v Bratislave. Navštevoval Vyššiu obchodnú školu. Pracoval na viacerých miestach – v Tatranskej Lomnici, Spišskej Novej Vsi atď. Patril medzi milovníkov, ale aj znalcov Tatier. R. 1921 bol spoluzakladateľom Tatranského horolezeckého a alpinistického krúžku IAMES,...

Read More

Linberger Štefan

Štefan Linberger sa narodil 21. decembra 1825 v Šoproni v Maďarsku a zomrel 4. novembra 1902 v Kežmarku. Pochádzal z rodiny obchodníka. Študoval na lýceu v Šoproni a teológiu v r. 1846 – 1849 na nemeckých univerzitách v Tübingene, Jene a Halle. V jeho živote sa strieda učiteľské povolanie s kňazským: v r....

Read More

Leudischer Juraj

Juraj Leudischer sa narodil v Levoči a zomrel v roku 1560 v Strážkach. Juraj Leudischer sa považuje za prvého šíriteľa reformačnej myšlienky Dr. Martina Luthera v Kežmarku a blízkom okolí. Pôvodne bol údajne remeselníkom – krajčírom, resp. kožušníkom. Po štúdiách teológie v Krakove bol vysvätený v Budíne r. 1522 za rímskokatolíckeho kňaza a...

Read More

Lasky Albert

Albert Lasky sa narodil v roku 1536 v Kežmarku a zomrel v roku 1605 v Poľsku. Po svojom otcovi Hieronymovi, majiteľovi kežmarského hradu, zdedil nielen majetky, ale aj fi – nančné problémy: veľa cestoval, prijímal hostí, najímal si žoldnierov. Albert si dokonca zavolal z pražského kráľovského dvora dvoch anglických alchymistov Johna Deeho a Eduarda...

Read More