Kovč Segej

Komunistický režim na Slovensku uzatvoril hranice a mnohí sa stali obeťami prenasledovania agentmi Štátnej bezpečnosti (ŠtB). Kto nesúhlasil s vtedajším režimom bol pokladaný za nepriateľa štátu a vyvrheľa spoločnosti. Zaujímavý príbeh z tých čias sa písal aj v našom meste, kde ako stavebný robotník pracoval gréckokatolícky kňaz Sergej Kovč. Sergej Kovč sa narodil...

Read More

Kuntz Dávid

Dávid Kuntz sa narodil 30. septembra 1801 vo Veľkej pri Poprade a zomrel 26. septembra 1870 v Kežmarku. Pochádza z rodiny remeselníka – kožušníka. Po základnom štúdiu v rodnom meste prešiel r. 1815 na kežmarské lýceum, kde študoval rétoriku, fi lozofi u, teológiu i právo. Odtiaľ odišiel r. 1821 do Prešporku,...

Read More

Kray Jakub ml.

Jakub Kray ml. sa narodil 27. novembra 1686 v Kežmarku a zomrel 23. septembra 1753 v Kežmarku. Študoval vo svojom rodisku, potom sa dal do vojenských služieb, paradoxne do cisárskych, ktoré dali popraviť jeho otca. Bojoval v armáde generalissima habsburskej armády Eugena Savojského, bol aj v službách Márie Terézie. Z armády odišiel...

Read More

Kray Pavol st.

Pavol Kray st. sa narodil 5. novembra 1688 v Kežmarku a zomrel 27. júla alebo 16. augusta 1720 v Rakúsoch. Stredný syn popraveného richtára Jakuba Kraya sa po štúdiách v Kežmarku a Kráľovci dal na vojenské remeslo, podobne ako najstarší brat Jakub. Bojoval proti Turkom pod vedením princa Eugena Savojského. Dosiahol hodnosť...

Read More

Kuzmány Karol

Dr. Karol Kuzmány sa narodil 16. novembra 1806 v Brezne a zomrel 14. augusta 1866 v Štubnianskom – teraz Turčianske Teplice. Bol najmladším z 10 detí breznianskeho farára Jána Kuzmányho. Študoval na gymnáziu v Dobšinej, v Gemeri, na lýceu v Bratislave. Už tu bol ovplyvnený učením Jána Kollára o slovanskej vzájomnosti. R....

Read More

Krno Miloš

JUDr. Miloš Krno as narodil 25. júla 1922 v Bratislave a zomrel 21. júla 2007 v Bratislave. Detstvo prežil v Nemeckej – dnes Partizánskej Ľupči. Do 1. ročníka nemeckého gymnázia v Kežmarku mal nastúpiť ako desaťročný, avšak ako prvák sa neuvádza ani r. 1932, ani 1933. Vedený je od 2. ročníka školského...

Read More

Kuszman Július

Július Kuszman sa narodil 18. januára 1861 v Spišskej Sobote a zomrel 24. mája 1937 v Kežmarku. Spišská rodina sídliaca v Kežmarku a Spišskej Sobote. V Kežmarku sa r. 1867 spomína zámočník Juraj – vyrábal kovový nábytok. Žije tu aj Ján, ktorý si meno pomaďarčil na Kuszmanyi. R. 1885 otvára obchod Július....

Read More

Kráľ Janko

Janko Kráľ sa narodil 24. apríla 1822 v Liptovskom Mikuláši a zomrel 23. mája 1876 v Zlatých  Moravciach. Do škôl chodil doma, v Gemeri, potom z levočského lýcea prešiel na kežmarské lýceum. V Kežmarku študoval len v jednom školskom roku 1841/1842 a bol študentom 3. ročníka teológie. Jeho spolužiakmi boli Slováci, Srbi,...

Read More

Kukučín Martin

Dr. Martin Kukučín (vlastným menom Matej Bencúr) sa narodil 17. mája 1860 v Jasenovej a zomrel 21. mája 1928 v Pakrac v Chorvátsku. Matej Bencúr chodil na gymnáziá v Revúcej, Martine a Banskej Bystrici. Po ukončení učiteľskej preparandie (ústavu) r. 1878 v Kláštore pod Znievom chcel ďalej študovať, ale pre nedostatok peňazí začal...

Read More

Kudzbel Ladislav

Ladislav Kudzbel sa narodil 30. januára 1917 v Dlhej Lúke a zomrel 1. mája 2001 v Kežmarku. Ukončil učiteľský ústav v Spišskej Kapitule. Učil v Liptove a v Jurgove (spišská obec, ktorá pripadla s ďalšími obcami po I. svetovej vojne Poľsku, počas I. Slovenskej republiky bola však vrátená Slovensku...

Read More