Juraj z Kežmarku

Juraj sa narodil v druhej polovici 14. storočia v Kežmarku a zomrel v roku 1433 v Prahe v Čechách. Spišským prepoštom bol v r. 1419 – 1433. Na jeho objednávku bol vytvorený graduál – kniha omšových spevov na každý deň – pre Kostol sv. Martina v Spišskej Kapitule. Niekde sa uvádza ako spoluautor...

Read More

Johanides Václav

Václav Johanides sa narodil v Kamennej Lehote na Morave a zomrel v roku 1701 v Toruni v Poľsku. Rodina odišla z Moravy do Uhorska po r. 1620 pred náboženským prenasledovaním. Johannides študoval v Spišskej Novej Vsi, Toruni a Königsbergu (Kráľovci – Kaliningrade). Po štúdiách sa usadil v Kežmarku, kde učil v...

Read More

Joppa Július

Július Joppa sa narodil 18. júla 1912 v Spišskej Novej Vsi a zomrel 24. februára 1994 v Kežmarku. Učňovskú dobu v r. 1926 – 1929 prežíval u svojho príbuzného Andreja Ľudovíta Bučinu v Mukačeve na Podkarpatskej Rusi, ktorá v r. 1918 – 1938 patrila do I. Československej republiky. Súčasne tam...

Read More

Jiskra Ján

Ján Jiskra sa narodil v Brandýse nad Labem v Čechách a zomrel v roku 1469 alebo 1470 na neznámom mieste. Od roku 1440 pôsobil na území Uhorska v službách kráľovnej Alžbety, vdovy po kráľovi Albertovi. Tá ho poverila brániť nástupnícke práva svojho maloletého syna Ladislava proti časti šľachty, ktorá chcela...

Read More

Jesenský Janko

Janko Jesenský sa narodil 30. decembra 1874 v Martine a zomrel 27. decembra 1945 v Bratislava. Pochádzal z advokátskej rodiny. Ako mnoho jeho predkov a príbuzných, ba i bratov, tak aj on sa vybral roku 1889 na stredoškolské štúdiá do Kežmarku na kežmarské lýceum – v skutočnostiuž gymnázium. Hoci gymnázium bolo...

Read More

Ján z Kežmarku

Ján z Kežmarku žil v 15. storočí. Študoval pravdepodobne doma, miesto univerzitných štúdií nie je známe. Bol farárom v Spišských Vlachoch a Vrbove, neskôr profesorom teológie – „sacrae paginae professor“ – na doteraz neznámom mieste i škole. Napísal, resp. zostavil rukopis Summa Theologica. Ide o výkladový slovník s vyše 1...

Read More

Ján Pavol II.

Ján Pavol II. sa narodil 18. mája 1920 vo Wadowiciach v Poľsku a zomrel 2. apríla 2005 vo Vatikáne. Bol známy nielen ako teológ, ale aj ako filozof, básnik, dramatik, milovník prírody. Najmladším poľským biskupom sa stal r. 1958, r. 1963 krakovským arcibiskupom a r. 1967 bol vymenovaný za...

Read More

Janoška Jur

Jur Janoška sa narodil 25. decembra 1856 v Dolnom Kubíne a zomrel 27. januára 1930 v Liptovskom Mikuláši. Na ľudovú školu chodil doma, na kežmarskom gymnáziu študoval na dvakrát – v školskom roku 1869/70 prišiel do 2. ročníka z Martina, bol tu aj v 3. ročníku. Vtedy býval u...

Read More

Janečko Ján

Ján Janečko sa narodil 1. februára 1879 v Klčove a zomrel 7. júna 1957 v Spišskej Kapitule a pochovaný je v Klčove. Ján Janečko patrí medzi významné osobnosti kultúrno-spoločenského života v Kežmarku v prvej polovici 20. storočia. Ako administrátor a farár pôsobil v Kežmarku 41 rokov, teda patrí tu medzi najdlhšie...

Read More

Jančo Matej

Matej Jančo sa narodil 28. februára 1896 v Smrečanoch a zomrel 25. októbra 1915 v Doberdo v Taliansku. Študoval v r. 1908 – 1911 v Banskej Bystrici, kde založil tajný spolok Bratia. Spolok mal demokratický a pokrokový program, neskôr ho premenovali na Sokol a napokon na Mor ho! Viacerí Morhisti –...

Read More
  • 1
  • 2