Havran Ľudovít

V máji v roku 2020 nás zastihla smutná správa o tom, že zomrel pedagóg a dlhoročný zástupca riaditeľa na kežmarských stredných školách Ľudovít Havran. Mnohým z nášho mesta bol známy ako profesor zlatého srdca, ktorého práca môže byť aj pre dnešných pedagógov príkladom a inšpiráciou. Ľudovít Havran sa narodil...

Read More

Hviezdoslav-Országh Pavol

Pavol Hviezdoslav-Országh sa narodil 2. februára 1849 vo Vyšnom Kubíne a zomrel 8. novembra 1921 v Dolnom Kubíne. Narodil sa v schudobnenej zemianskej rodine. Otec, hoci bol vyučený garbiar chcel, aby syn prevzal po ňom gazdovstvo. Zásluhou učiteľa Adolfa Medzihradského dali Pavla do škôl, pretože práve on ich upozorňoval na chlapcov...

Read More

Hužik Martin

Martin Hužik sa narodil v polovici 19. storočia a zomrel pred rokom 1911 v Kežmarku. Do Kežmarku sa prisťahoval v druhej polovici 19. stor. R.1878 založil nábytkové stolárstvo a sklad s rakvami pod názvom Pieta na dnešnej Alexandrovej ulici č. 36. Tento dom sa stal aj rodinným domom. S Ľudovítom Scholtzom...

Read More

Hutyra František

František Hutyra sa narodil 7. októbra 1890 v Spišskom Podhradí, na Sivej Brade a zomrel 20. decembra 1934 v Budapešti v Maďarsku. Pochádzal zo slovenskej rodiny zo šiestich detí. Študoval v Spišskom Podhradí, na katolíckej škole v Kežmarku, Egeri, katolíckom gymnáziu v Levoči a slovenskom gymnáziu v Kláštore pod Znievom. Po...

Read More

Huss (Husz) Dávid

Dávid Huss (Husz) sa narodil 28. novembra 1813 v Poprade a zomrel 21. januára 1889 v Poprade. Narodil sa v popradskej živnostníckej rodine. Študoval na gymnáziu v Kežmarku a právo v Miškovci. Roku 1838 bol dvorným sudcom Titusa Berzeviciho vo Veľkej Lomnici, roku 1849 sa vrátil do Popradu. Tam najprv podnikal, potom...

Read More

Hunsdorfer Imrich

Imrich Hunsdorfer sa narodil 18. augusta 1930 v Kežmarku a zomrel 19. augusta 2007 vo  Weilburgu v Nemecku. Narodil sa v rodine obchodníka Gustáva Hunsdorfera a Irmy, rod. Fabianovej, (ako vzdialený príbuzný významných vedcov Pavla a Jána Hunfalvy z Veľkého Slavkova) a dostal meno Emmerich (Imrich). Vyrástol v kolónii Weinovej továrne (neskoršieho...

Read More

Hunfalvy-Hunsdorfer Pavol

Pavol Hunfalvy-Hunsdorfer sa narodil 12. marca 1810 vo Veľkom Slavkove a zomrel 30. novembra 1891 v Budapešti v Maďarsku. V r. 1823 – 1826 navštevoval gymnaziálne triedy na kežmarskom lýceu, potom v rokoch 1827 – 1829 chodil do Miškovca, aby sa naučil maďarský jazyk a napokon sa vrátil na kežmarské...

Read More

Hunfalvy-Hunsdorfer Ján

Ján Hunfalvy-Hunsdorfer sa narodil 9. júna 1820 vo Veľkom Slavkove a zomrel 6. decembra 1888 v Budapešti v Maďarsku. Podobne ako brat Pavol, študoval v polovici 30. rokov 19. storočia na lýceu v Kežmarku, potom v Miškovci, kde sa naučil po maďarsky, v Prešove, neskôr fi lozofi u, štatistiku, históriu...

Read More

Hubka Michal

Michal Hubka sa narodil 21. septembra 1916 v Liptovskom Mikuláši a zomrel 15. júna 1984 v Bratislave. Narodil sa v rodine garbiarskeho robotníka Michala Hubku (1884 – 1953) a Evy, rodenej Fabriciovej (1887 – 1970). Po absolvovaní ľudovej školy v Liptovskom Mikuláši (1922 – 1928) študoval v r. 1928 – 1938...

Read More

Hronec Jur

Jur Hronec sa narodil 17. mája 1881 v Gočove a zomrel 1. decembra 1959 v Bratislave. Chodil na gymnázium v Rožňave, v r. 1902 – 1906 študoval na univerzite v Kluži matematiku a fyziku. V novembri 1906 dostal suplentské miesto na ev. a. v. dištriktuálnom gymnáziu v Kežmarku, kde, ako uvádza,...

Read More
  • 1
  • 2