Günther Juraj

Juraj Günther sa narodil okolo roku 1600 v meste Kežmarok a zomrel v roku 1653. Prvý členom rodiny, podľa kežmarského historika Ch. Genersicha, bol Anton Günther z Lilienfeldu (Lilienfeld sa nachádza v dolnom Rakúsku), pôvodom z Lausnitzu (Durínsko). V roku 1475 prišiel z Nemecka v službách cisára, ako veliteľ asi 3...

Read More

Guoth Jonáš Rudolf

Rudolf Jonáš Guoth sa narodil 17. septembra 1856 v Gôtovanoch a zomrel 21. októbra 1918 v Liptovskom Mikuláši. Syn lekára Jonáša Bohumila chodil do Kežmarku už v 1. ročníku v školskom roku 1869/70 (jeho brat Emil začal študovať v Kežmarku rok pred ním) – býval u rodiny Czauder (dnešná Nová...

Read More

Guoth Jonáš Bohumil

Jonáš Bohumil Guoth sa narodil 26. septembra 1811 v Ľubeli a zomrel 20. decembra 1888 v Hybe, pochovaný je v Liptovskom Mikuláši Študoval v Šajavskom Gemeri a v Kežmarku. Už počas štúdií medicíny v Pešti v r. 1833 založil prvý lekársky slovenský spolok Lékařsko-slovanskú spoločnosť, ktorá združovala slovenských medikov. Ako študent...

Read More

Grünburg Mayer

Mayer Grünburg sa narodil v roku 1910 v Kežmarku a zomrel 4. augusta 1993 v meste Fleischmanns. Vyrástol ako najstarší syn vrchného rabína Simchu Nátana v Kežmarku, kde vyštudoval tunajšiu ješivu, zapojil sa do študentských aktivít a bol veľmi uznávaný. Ako 25-ročného ho 28. 5. 1935 zvolili do ortodoxnej obce v Liptovskom...

Read More

Guhr Michal

Michal Guhr sa narodil 17. marca 1873 vo Veľkom Slavkove a zomrel 23. augusta 1933 v Spišskej Sobote a pochovaný je v rodisku. Po základnej škole v rodisku navštevoval gymnázium v Kežmarku, medicínu na lekárskej fakulte v Budapešti, Viedni a v Berlíne, kde v r. 1895 získal lekársky diplom. V Tatrách...

Read More

Grünburg Simcha Nátan

Simcha Nátan kežmarský rodák, okresný a vrchný rabín sa narodil 25. augusta 1884 v meste Kežmarok a zomrel 6. septembra 1944 v koncentračnom tábore Plašov v Poľsku. Mladším z dvoch synov Abraháma Grünburga bol Simcha Nátan. Študoval v ješive svojho otca v Kežmarku, potom v Bratislave a vo Veľkom Varadíne (Oradea, Rumunsko)....

Read More

Grosz Ernest

Ernest Grosz sa narodil 7. februára 1881 v Kežmarku a zomrel 16. marca 1931 v Memel v Litve a pochovaný v Kežmarku. Starší syn riaditeľa kežmarského evanjelického lýcea Ernesta Grosza a Laury Alice Groszovej, rodenej Schickedanzovej, bol vynikajúcim klavírnym virtuózom európskeho významu, skladateľom, dirigentom a hudobným pedagógom. Jeho výnimočné hudobné nadanie sa...

Read More

Grünburg Abrahám

Abrahám Grünburg sa narodil v roku 1839 v Nemesbikku v Maďarsku a zomrel 21. decembra 1918 v Kežmarku. Medzi najvýznamnejšie osobnosti židovskej náboženskej obce v Kežmarku zaiste patrí rabín Abrahám Grünburg. Narodil sa v malej dedinke Nemesbikk na juh od Miškovca (Miskolc, Maďarsko). Študoval v ješive (vyššej škole pre rabínov) v Dunajskej...

Read More

Grosz Alfréd

Alfréd Grosz sa narodil 26. februára 1885 v meste Kežmarok a zomrel 1. marca  1973 v meste Kežmarok. Jeho otec Ernest Grosz (1833 – 1900) bol profesorom a riaditeľom kežmarského evanjelického gymnázia. Matka, Ella Schickedanzová, pochádzala z rodiny, ktorá vlastnila továreň na výrobu umeleckých výšiviek. Alfrédov brat Ernest bol...

Read More

Gross Pavol

Pavol Gross (Grosz) sa narodil 30. januára 1644 v meste Kežmarok a zomrel v roku 1710 na neznámom mieste. Rodina Gross sa spomína v Kežmarku už v 16. storočí. Martin Gross (? – 15. október 1656 Kežmarok), Pavlov otec, bol senátorom a vyslancom slobodného kráľovského mesta Kežmarok v časoch najväčších sporov medzi...

Read More