Fürész František

František Fürész sa narodil 4. októbra 1812 v Miškovci v Maďarsku a zomrel 30. marca 1885 v Kežmarku. Študoval na lýceách v Levoči a Kežmarku, kde sa zameral na teológiu a právo, odtiaľ prešiel na univerzitu do Viedne. Po skončení štúdií bol vychovávateľom v šľachtických rodinách. Napokon dostal pozvanie...

Read More

Fuchs Samuel

Samuel Fuchs sa narodil v roku 1770 v Kežmarku a zomrel v roku 1817 v Lembergu, v súčasnosti Ľvov na Ukrajine. Študoval v Levoči, Prešporku, Debrecíne a Jene. Po univerzitných štúdiách sa vrátil domov. Najprv bol vychovávateľom, v r. 1796 – 1809 učil na lýceu v Levoči, tu sa...

Read More

Fröhlich Dávid

Dávid Frohlich sa narodil v roku 1595 v Ľubici a zomrel 14. apríla 1648 v Levoči. Dávid sa narodil ako najmladší syn Margaréty Klemensovej a Jána Frölicha, rektora ľubickej evanjelickej školy. Ján Frölich – pravdepodobne kežmarský rodák – pôsobil v Ľubici v rokoch 1585 – 1600. Okrem pedagogickej činnosti...

Read More

Frešo Tibor

Tibor Frešo sa narodil 20. novembra 1918 v Spišskom Štiavniku a zomrel 7. júla 1987 v Piešťanoch. Manželka Judita, syn Fedor Frešo (1947) – hudobník. Študoval na gymnáziu v Kežmarku, v rokoch 1934 – 1940 na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave. Bol žiakom Alexandra Moyzesa (kompozícia), Jozefa Vincoureka (dirigovanie)...

Read More

Fromm Bartolomej

Bartolomej Fromm sa narodil začiatkom 17. storočia 1669 vo Vrbove. Staviteľ organu v Kežmarku, mal dielňu vo Vrbove (a možno predtým v Spišskej Novej Vsi). Dňa 29. júna 1651 na objednávku závetu staroľubovnianskeho tridsiatkara a kežmarského mešťana Juraja Günthera z Lilienfeldu dokončil 9-registrový chórový pozitív v rím. kat. Kostole...

Read More

Fischer Daniel

Daniel Fischer sa narodil 4. novembra 1695 v Kežmarku a zomrel 18. septembra 1746 v Debrecíne v Maďarsku. Pochádzal z rodiny evanjelického farára. Do školy chodil v rodnom meste, v r. 1713 – 1716 študoval medicínu vo Wittenbergu, r. 1718 bol promovaný za doktora medicíny. V r. 1719 – 1725 bol úradný...

Read More

Forberger Viliam

Viliam Forberger sa narodil 7. mája 1848 v Kežmarku a zomrel 28. novembra 1928 v Piešťanoch. Matka Mária Karolína bola rodená Verdonitsová, otec Ján zomrel, kým bol Viliam ešte dieťa. Počas štúdia na kežmarskom lýceu v r. 1860 – 1867 rozvinul a podporoval jeho výtvarný talent profesor kreslenia Ľudovít Müller, syn...

Read More

Flesischner Fridrich

Fridrich Fleisner sa narodil 3. januára 1813 v Matejovciach pri Poprade a zomrel 7. januára 1890 v Matejovce pri Poprade. Po absolvovaní základnej školy v rodisku išiel študovať na evanjelické lýceum do Kežmarku a potom na dvojročný právnický kurz do Prešova. Študoval však ďalej medicínu v Pešti, kde získal...

Read More

Flittner Ján Kristián

Ján Kristián Flittner sa narodil 12. februára 1780 v Spišskej Sobote a zomrel 6. júna 1868 v Kežmaroku. Rod Flittner prišiel na Spiš zo Saska, usadil sa v Spišskej Sobote, kde bol Ján Kristián starší lekárom. Aj Ján Kristián mladší sa stal doktorom medicíny, ktorú vyštudoval vo Viedni. V r. 1812...

Read More

Filarszký Ferdinand

Ferdinad Filarzský sa narodil 18. októbra 1858 v Kežmarku a zomrel 23. júna 1941 v Budapešti v Maďarsku. Jeho rodný dom nevieme zatiaľ identifi kovať. Študoval na gymnáziu v Kežmarku od 1. ročníka 1870 až do 1878, iba 5. ročník vychodil v Rimavskej Sobote, maturoval v Kežmarku v školskom roku 1877/78. Potom navštevoval...

Read More