Choma Milan

Neúnavná práca a túžba po poznaní dláždila cestu životom Milana Chomu. Kežmarčan zo Zálužíc bol pedagóg a humanizátor histórie. Pod jeho vedením vzniklo toľko náučno-osvetových aktivít, že sa ich počet nedá odhadnúť. Študoval Pedagogickú fakultu UPJŠ v Prešove s aprobáciou matematika a chémia. Učil na niekoľkých stredných a základných školách, napríklad v Spišskej Belej či Kežmarku....

Read More

Chalupka Samo

Samo Chalupka sa narodil 27. februára 1812 v Hornej Lehote a zomrel 19. mája 1883 v Hornej Lehote. Po gymnáziu v Gemeri prešiel do Kežmarku, kde študoval v najnižších triedach lýcea v r. 1822 – 1824 v čase, keď tu pôsobil jeho o 21 rokov starší brat Ján Chalupka. Profesor...

Read More

Chalupka Ján

Ján Chalupka sa narodil 28. októbra 1791 v Hornej Mičine a zomrel 15. júla 1871 v Brezne. Do školy chodil v Ožďanoch, Levoči, Prešove a Šarišskom Potoku, na univerzitu v Jene. Pôsobil ako vychovávateľ, potom učil na gymnáziu v Ožďanoch. Na kežmarské lýceum prišiel 7. októbra 1818 (v školskom roku 1818/19...

Read More