Čipka Jonatán

Jonatán Čipka sa narodil 14. júna 1819 v Tisovci a zomrel 14. februára 1861 v Drienčanoch. Budúci príslušník štúrovskej generácie študoval doma, potom r. 1834 prišiel do syntaktickej triedy na lýceum do Kežmarku. Tu študoval sedem rokov – štúdiá končil r. 1841. Slovenskí študenti si po stagnácii r. 1838...

Read More

Čekovský Šimon

Šimon Čekovský sa narodil 17. februára 1890 v Ždiari a zomrel 20. septembra 1971 v Kežmarku. Pochádzal z početnej gazdovskej rodiny. V detstve sa rodina presťahovala do Rakús, tam Šimon chodil do nemeckej školy a popri učení sa venoval s rodičmi gazdovaniu. Po vypuknutí I. svetovej vojny musel narukovať, z frontu sa...

Read More

Čatloš Ferdinad

Ferdinad Čatloš sa narodil 7. októbra 1895 v obci Liptovský Peter a zomrel 16. decembra v roku 1972 v Martin. Po ukončení meštianskej školy v Liptovskom Mikuláši študoval v Kežmarku na Vyššej obchodnej škole, v školskom roku 1912/13 mal maturovať. Lenže v tom istom školskom roku sa zapojil do činnosti tajného...

Read More

Čarnogurský Ján

Ján Čarnogurský sa narodil 12. januára 1904 v obci Malá Franková a zomrel 1. júla 1938 v Levoči. Po skončení ľudovej školy vychodil gymnázium. Bol to človek mimoriadneho intelektuálneho nadania. V roku 1925 dosiahol na Pápežskej univerzite sv. Urbana v Ríme ako 21-ročný doktorát filozofie. V roku 1929 dosiahol doktorát teológie. Po...

Read More

Čaplovič Pavol

Pavol Čaplovič sa narodil 20. augusta 1955 v meste Kežmarok. Pochádzal z rodiny krajčíra, v ktorej bol najmladším mužským potomkom. Pretože otec nechcel mať zo syna krajčíra, v období Rakúsko-Uhorska odchádza mladý Paul študovať fotografi u do Prešova k známemu fotografovi Karolovi Divaldovi. Po vypuknutí I. svetovej vojny odchádza na...

Read More

Čapek Karel

Karel Čapek sa narodil 9. januára 1890 v Malé Svatoňovice v Čechách a zomrel 25. decembra 1938 v Prahe. Známy český spisovateľ (Vojna s mlokmi, Krakatit, Hordubal…), dramatik (R. U. R., Matka, Biela nemoc…) a novinár sa zdržiaval viackrát vo Vysokých Tatrách. Na cestách po okolí pricestoval r. 1927 aj do Kežmarku,...

Read More

Čajkovský Vavrinec

Vavrinec Čajkovský sa narodil v roku 1677 v Kremnici a zomrel 4. augusta 1749 v Levoči. Vyučil sa v Kremnici u organára Martina Zorkovského. V r. 1713 sa usadil v Levoči, kde žil až do svojej smrti. Od r. 1734 bol senátorom mesta. Jeho prvá manželka Anna Rosina, rod. Vegelinová, zomrela v 1726....

Read More

Čajak Ján

Ján Čajak sa narodil 19. decembra 1863 v Liptovskom Jáne a zomrel 29. mája 1944 v Báčskom Petrovci v Srbsku. Syn štúrovského básnika Janka Čajaka, matka Medvecká, sestra Terézie Vansovej. Po smrti otca sa matka vydala za ovdoveného spisovateľa Pavla Dobšinského, kde bol Janko vychovávaný od 4 rokov v jeho rodine v...

Read More

Czéhula František

František Czéhula pôsobil v Kežmarku v polovici 19. stor. do 20. storočia. V roku 1890 si Czéhula otvára v Kežmarku svoj fotosalón. Ako sa uvádza v krátkej správe v miestnom týždenníku Karpathen-Poste z 28. augusta 1890, dáva sa do pozornosti publiku Kežmarku a okolia, že zariadenie fotografi ckého ateliéru F....

Read More

Czambel Samo

Samo Czambel sa narodil 24. augusta 1856 v Slovenskej Ľupči a zomrel 18. decembra 1909 Csillaghegy – Budapešť v Maďarsku Študoval na gymnáziu v Banskej Štiavnici, Rimavskej Sobote a v Kežmarku – tu prišiel do piateho ročníka r. 1871, počas celého štúdia sa výborne učil a podľa triedneho výkazu prešiel...

Read More
  • 1
  • 2