Bucholtz Juraj st.

Juraj Bucholtz st. sa narodil 1. mája 1643 v Sabinove a zomrel 11. mája 1724 vo Veľkej Lomnici. Rod Buchholtz pochádzal zo Sliezska. Najstarší známy člen rodiny Šimon šiel na štúdiá do Uhorska a už tam ostal natrvalo. R. 1644 získal rod armales: v kruhu vavrínov na trojvrší bol košatý...

Read More

Bucholtz Juraj ml.

Juraj Bucholtz ml. sa narodil 3. novembra 1688 v Kežmarku a zomrel 3. august 1737 v Kežmarku. Narodil sa v rodine kežmarského evanjelického farára. Študoval v Rožňave a Kežmarku, v r. 1708 – 1713 študoval na univerzitách v Gdansku, Greifswalde, Lipsku a Wittenbergu. Po ukončení štúdií sa stal rektorom...

Read More

Bruckner Viktor Emanuel

Viktor Emanuel Bruckner sa narodil 27. júl 1877 v Oberschützen v Rakúsku a zomrel 6. apríla 1962 v Budapešti v Maďarsku. Narodil sa v rakúskom mestečku Oberschützen v kraji Burgenland ako siedmy z 10 detí v rodine veľmi zbožného obuvníka Johanna Georga Brucknera. Ten pod vplyvom tamojšieho evanjelického farára (Gottlieb August...

Read More

Bucholtz Jakub

Jakub Bucholtz sa narodil 29. decembra 1696 v Kežmarku a zomrel 14. mája 1758 v Kežmarku. Bol synom kežmarského evanjelického farára Juraja Buchholtza staršieho. Na rozdiel od brata Juraja mladšieho neštudoval, ale vyučil sa za ihlárskeho majstra – remeslo bolo výnosnejšie než miesto absolventa univerzity. Cech kežmarských ihlárov bol...

Read More

Bruckner Otto

Otto Bruckner sa narodil 5. októbra 1875 v Oberschützen v Rakúsku a zomrel 12. augusta 1965 v Kežmarku. Po absolvovaní učiteľskej akadémie v Budapešti prišiel v školskom roku 1898/1899 do Kežmarku, kde od roku 1889 pôsobil ako profesor lýcea jeho starší brat Karol, ktorý bol v rokoch 1912 až...

Read More

Bruckner Karol Kristián Gottlieb

Karol Kristián Gottlieb Bruckner sa narodil 24. decembra 1863 v rakúskom Oberschützen a zomrel 26. júla 1945 v Pinkafeld v Rakúsku. Narodil sa v rakúskom mestečku Oberschützen v kraji Burgenland (120 km na juh od Viedne, pri maďarskej hranici) ako najstarší z 10 detí v rodine veľmi rozhľadeného obuvníka Johanna Georga Brucknera....

Read More

Brcal Mikuláš

Mikuláš Brcalsa narodil v Dobrej v Čechách a zomrel po r. 1474 na neznámom mieste na Slovensku Brcal (uvádza sa aj Brczal, Brcál, Brčal, Brčál) na Slovensko prišiel s vojskom Jána Jiskru z Brandýsa, ktorý vstúpil do služieb kráľovnej Alžbety s cieľom brániť záujmy jej maloletého syna Ladislava Pohrobka. Kežmarok...

Read More

Bránik (Maibaum) Július

Július Bránik (Maibaum) sa narodil 1. septembra 1908 v Kežmarku a zomrel 27. augusta 1970 v Bratislave. Základnú školu vychodil v Kežmarku, kde absolvoval r. 1926 aj gymnázium, od r. 1926 študoval na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Tu bol r. 1928 spoluzakladateľom Spolku socialistických akademikov v Bratislave. V roku 1931...

Read More

Boruth Andrej (Ándor)

Andrej (Ándor) Boruth sa narodil 18. júna 1873 v Sátoraljaújhely v Maďarsku a zomrel 22. augusta 1955 v Tatranskej Polianke. Jeho prvým učiteľom bol otec (pôvodným menom Steiger), ktorý pochádzal zo Švajčiarska a pôsobil ako spisovateľ a redaktor. Andrej po ukončení obchodnej akadémie študoval v r. 1889 – 1891 u...

Read More

Borovičková Anna

Anna Borovičková sa narodila 3. mája 1929 v Hospozíne v Čechách a zomrela 29. júna 1999 v Kežmaroku. Anna Borovičková sa narodila v Hospozíne, okr. Kladno. Od r. 1947 – 48 študovala na Škole dekoratívneho umenia v Prahe u prof. Masáka. V rokoch 1949 – 1954 pokračovala v štúdiu na Vysokej...

Read More