Augustini Ab Hortis Kristán

Augustini Ab Hortis Kristán sa narodil 6. decembra 1598 v Neuss – dnes Nysa v Poľsku a zomrel 21. augusta alebo 4. septembra 1650 v obci Veľká Lomnica. Rod Augustini pochádza zo Sliezska. Jeden z jeho najstarších členov Juraj (? – 1619) bol remeselníkom – výrobcom mydla. Oženil sa...

Read More

Absóth Ján

Absóth Ján sa narodil 13. decembra 1768 Nemescsó v Maďarsku a zomrel 19. júna 1823 v Sombore v Srbsku. Pochádza zo starej maďarskej zemianskej rodiny, ktorá získala erb r. 1715: v modrom štíte na zelenom poli bol centrálnou fi gúrou červeno odetý bojovník so zeleným opaskom, v pravej ruke...

Read More

Augustini Ab Hortis Samuel

Samuel Augustini Ab Hortis sa narodil 26. augusta 1729 vo Veľkej Lomnici a zomrel 10. apríla 1792 v Spišskej Sobote. Pravnuk lekára Kristiána Augustiniho do školy chodil v Lomnici, Poprade, v Kunovej Teplici, Levoči, Prešove. V r. 1754 – 1757 študoval teológiu a prírodné vedy vo Wittenbergu a Greifswalde....

Read More

Ambrosius (Ambrozi) Juraj

Pochádzal z oravskej zemianskej rodiny. Podľa školskej matriky študoval v Kežmarku neuveriteľne dlho v r. 1711 – 1718, hoci podľa historikov mal posledné dva roky študovať už v Prešove. Teológiu vyštudoval v r. 1718 – 1721 vo Wittenbergu. Po návrate ho obvinili z tajného evanjelického kázania, ba dokonca odsúdili...

Read More

Albrecht II. (Albert)

Uhorský a český kráľ Albrecht II., nemecký cisár; Kežmarku udelil právo meča sa narodil 10. augusta 1397 vo Viedni v Rakúsku a zomrel 27. októbra 1439 v Neszmélyi v Maďarsku. V Uhorsku vládol v rokoch 1437 – 1439. Ako prvý z Habsburgovcov sa snažil vytvoriť rakúskouhorsko-českú personálnu úniu. V...

Read More

Absolon Daniel

Kežmarský rodák, právnik, diplomat Daniel Absolon sa narodil okolo roku 1640 v Kežmarku a zomrel okolo roku 1702 na neznámom mieste. V roku 1607 sa spomína v Kežmarku Adam Absolon – starý otec Daniela; mal syna Eliáša – Danielovho otca, ktorý už ako starý človek – kedysi povolaním krajčír – je...

Read More

Alexander Vojtech

Vojtech Alexander sa narodil 30. mája 1857 v rodine kežmarského mešťanostu, neskôr mestského kapitána Ignáca Alexandra a zomrel 15. januára 1916 v Budapešti. Doma skončil stredoškolské štúdia, medicínu vyštudoval v Budapešti a v roku 1882 sa vrátil do Kežmarku, kde pôsobil do konca roku 1907 ako praktický lekár. V roku 1886 sa oženil...

Read More