Pre médiá

AKREDITÁCIA PRE MÉDIA

Na festivale sú vítaní všetci novinári a fotografi. Oznamujeme, že pre účasť médií počas EĽRO je potrebná akreditácia. Žiadosti o akreditáciu pre novinárov a fotografov zasielajte na mailovú adresu noviny@kezmarok.sk, a to najneskôr do 8. júla 2024 do 10.00 h.

Potrebné údaje: meno, priezvisko, číslo OP, názov redakcie. Po príchode na festival do Kežmarku je potrebné si na bráne pri Mestskej polícii v Kežmarku vyzdvihnúť akreditačný náramok s visačkou PRESS, ktoré oprávňujú k vstupu do areálu. Náramok aj visačku je potrebné nosiť na viditeľnom mieste. Press centrum bude k dispozícii tradične v priestoroch Euroregiónu na Hradnom námestí 30, v prevádzke bude v piatok 12. júla 2024.

BLIŽŠIE PODMIENKY AKREDITÁCIE

Potvrdenie akreditácie bude odoslané 8. júla 2024 o 12.00 hod. hromadne. Po príchode na festival do Kežmarku je potrebné si na bráne pri Mestskej polícii vyzdvihnúť akreditačný náramok s visačkou PRESS, ktoré oprávňujú k vstupu do areálu. Náramok aj visačku je potrebné nosiť na viditeľnom mieste. Vážení novinári, radi by sme Vás informovali, že akreditácia je limitovaná. Môžu prísť maximálne dvaja zástupcovia za jednu redakciu.

Našim záujmom je archivovať publikácie z každého ročníka EĽRO, a preto Vás chceme požiadať o súčinnosť. Podmienkou akreditácie každého média (novinára, fotografa, alebo kameramana) je doloženie publikačnej činnosti najneskôr do 20. júla 2024. Tlačeným médiám s mesačnou uzávierkou pošlú publikáciu do 20. augusta 2024.

Spôsob doloženia publikácie

  • Tlačené médium – zástupca redakcie zašle kópiu článku / fotografie vo formáte JPG na noviny@kezmarok.sk.
  • Internetové médium – urobí „screenshot“ svojho výstupu a vo formáte JPG zašle na noviny@kezmarok.sk.
  • Televízie – zástupca TV zašle termín vysielania záznamu najneskôr 2 hodiny pred odvysielaním.
  • Za doloženie publikačnej činnosti zodpovedá redakcia ako celok. V prípade, že novinár pôsobí vo viacerých redakciách, podstatná je spätná väzba za redakciu, za ktorú bol na podujatie akreditovaný.

Tlačové stredisko bude situované v priestoroch sídla združenia Euroregión Tatry.

Adresa tlačového strediska:
Združenie Euroregión Tatry
Hradné námestie 30
060 01 Kežmarok

Prevádzka tlačového strediska bude zabezpečená iba v piatok

piatok: 12.00 – 17.00
sobota: neprevádzkujeme
nedeľa: neprevádzkujeme


Logo festivalu: