Akreditácia

MÉDIA:

Na festivale sú vítaní všetci novinári a fotografi. Oznamujeme, že pre účasť médií počas EĽRO je potrebná akreditácia. Žiadosti o akreditáciu pre novinárov a fotografov zasielajte na mailovú adresu zuzana.slosarova@kezmarok.sk, a to najneskôr do 12. júla 2019 do 12.00 h.

Potrebné údaje: meno, priezvisko, číslo OP, názov redakcie.ZMENA: Po príchode na festival do Kežmarku je potrebné si na bráne pri Mestskej polícii v Kežmarku vyzdvihnúť akreditačný náramok s visačkou PRESS, ktoré oprávňujú k vstupu do areálu. Náramok aj visačku je potrebné nosiť na viditeľnom mieste. Press centrum bude k dispozícii tradične v priestoroch Euroregiónu, v prevádzke bude v piatok 12.7.

BLIŽŠIE PODMIENKY AKREDITÁCIE

Potvrdenie akreditácie bude odoslané najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia požiadavky. Po príchode na festival do Kežmarku je potrebné si na bráne pri Mestskej polícii vyzdvihnúť akreditačný náramok s visačkou PRESS, ktoré oprávňujú k vstupu do areálu. Náramok aj visačku je potrebné nosiť na viditeľnom mieste.Vážení novinári, radi by sme Vás informovali, že akreditácia je limitovaná. Môžu prísť maximálne dvaja zástupcovia za jednu redakciu.

Našim záujmom je archivovať publikácie z každého ročníka EĽRO, a preto Vás chceme požiadať o súčinnosť. Podmienkou akreditácie každého média (novinára, fotografa, alebo kameramana) je doloženie publikačnej činnosti najneskôr do 20. júla 2019. Tlačeným médiám s mesačnou uzávierkou pošlú publikáciu do 20. augusta 2019.

Spôsob doloženia publikácie

  • Tlačené médium – zástupca redakcie zašle kópiu článku / fotografie vo formáte JPG na slosarova@kezmarok.sk.
  • Internetové médium – urobí „screenshot“ svojho výstupu a vo formáte JPG zašle na slosarova@kezmarok.sk.
  • Televízie – zástupca TV zašle termín vysielania záznamu najneskôr 2 hodiny pred odvysielaním.
  • Za doloženie publikačnej činnosti zodpovedá redakcia ako celok. V prípade, že novinár pôsobí vo viacerých redakciách, podstatná je spätná väzba za redakciu, za ktorú bol na podujatie akreditovaný.

Tlačové stredisko bude situované v priestoroch sídla združenia Euroregión Tatry.

Adresa tlačového strediska:
Združenie Euroregión Tatry
Hradné námestie 30
060 01 Kežmarok

Prevádzka tlačového strediska bude zabezpečená iba v piatok

piatok: 12.00 – 17.00
sobota: neprevádzkujeme
nedeľa: neprevádzkujeme

Logo EĽRO 2019

logo_2019_FINAL