PARTNER TYP
PETROLTRANS,  a.s.  Cukrovarská 22, 075 01 Trebišov Generálny partner
Fond na podporu umenia Generálny partner
WHIRLPOOL  SLOVAKIA spol.s r.o.,  Hlavná 1 , 058 01  Poprad Hlavný partner
Marius  Pedersen a.s. Hlavný partner
TAMI a.s., Nad traťou 26, 060 01  Kežmarok Hlavný partner
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. Hlavný partner
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hlavný partner
OOCR  Tatry Spiš Pieniny;  Hlavné námestie 1; 060 01 Kežmarok Hlavný partner
Hengstler, s.r.o.  Pradiareň 40, 060 01 Kežmarok Hlavný partner
AUTONOVA s.r.o. Priemyselný areál Východ pop.č. 3406 , 058 01 Poprad Hlavný partner
HG DATA Hlavný partner
CORA GEO Hlavný partner
KÁVOMATY, s.r.o.  Nižná brána 2, 060 01 Kežmarok Partner
JaT BANKA  a.s.; Dvořákovo nábrežie 8 , 811 02  Bratislava Partner
ČSOB a.s.,  Michalská 18, 815 63 Bratislava Partner
PROGRUP s.r.o. Partner
Unicredit Partner
Rádio Expres Mediálny partner
Pravda Mediálny partner
Arton Mediálny partner
Ministerstvo dopravy a výstavby SR Hlavný partner