Kežmarok je mesto, ktoré sa môže pýšiť bohatou históriou, do ktorej sa zapísalo pred viac ako 750 rokmi. Aj napriek času, ktorý odvtedy uplynul, duch minulosti pretrváva nielen v hrubých múroch kežmarského hradu, renesančnej radnice či meštianskych domov, ale aj v knihách, spomienkach a rozprávaní našich predkov.

Najväčšiu pýchu niekdajšieho kráľovského mesta pripomínajú cechy a remeslá, ktoré pre Kežmarok znamenali slávu a dobré meno v širokom okolí i ďalekých krajinách. Kežmarok ako križovatku obchodných ciest poznali kupci a obchodníci zo severu Afriky, Pobaltia, Európy a blízkej Ázie. A o tom, že obchodu sa u nás darilo, svedčia zachované artefakty o množstve cechov a remeselníckych dielní, ktoré boli pre Kežmarok tak typické.

Dnes na túto tradíciu nadväzuje medzinárodný festival Európske ľudové remeslo, ktorý sa od roku 1991 dostáva do povedomia stále väčšieho okruhu verejnosti. Vždy počas troch dní v roku ožíva v historickom centre Kežmarku duch minulosti. Jeho krásu obdivujú starí i mladí. Umelecké i praktické výrobky, ktoré rastú pod rukami šikovných remeselníkov sú často krát spomienkou na už zabudnuté remeslá a tradície. Festival je aj vďaka letným prázdninám obľúbenou zastávkou mnohých turistov, ktorí si okrem remesiel a bohatého kultúrneho programy radi pozrú bohaté expozície kežmarského hradu, výstavy v galériách, krásnu knižnicu v starom lýceu, či osviežia sa v chlade a tichu nádherných kežmarských kostolov.

Kežmarok, to je pestrá paleta histórie i súčasnosti. Svet mladých sa tu mieša s aktivitami našich skôr narodených a život obohacujú pravidelne i menšiny žijúce v meste, či naše partnerské mestá zo zahraničia. Vitajte teda na festivale EĽRO a pod úpätím najkrajších slovenských veľhôr prežite príjemné chvíle nielen počas troch dní, ale vždy keď sa k nám vrátite.

Kežmarské cechy

Mesto Kežmarok vzniklo zlúčením viacerých osád pôvodného slovanského obyvateľstva s osadou nemeckých kolonistov. Práve táto symbióza kultúr viacerých národností, výborná zemepisná poloha pri obchodnej ceste, spájajúcej Orient so severom Európy a viacero hospodárskych a politických privilégií umožnili rýchly hospodársky rozvoj vznikajúceho mesta, ktoré od svojho vzniku malo obrovskú možnosť obchodovania a výmeny tovaru, takže sa v stredoveku stalo jedným z hlavným centier remeselnej výroby a obchodu na území Slovenska.
Prevažná väčšina mužského obyvateľstva Kežmarku sa zaoberala remeslom. Už v 15. storočí sa začala práca remeselníkov natoľko špecializovať (napr. r. 1433 bolo v Kežmarku už 33 druhov rôznych remesiel), že sa z jedného základného remesla vytvorili ďalšie odvetia. Počet remeselníkov neustále narastal a aby nedošlo k sporom, začali sa remeselníci rovnakého, resp. príbuzného remesla zlučovať do bratstiev, z ktorých sa vyvinuli cechy.

V Kežmarku je z obdobia 15. – 19.stor. známych zatiaľ 40 cechov. Týmto počtom sa zaradil do prvej desiatky miest v rámci Slovenska. Hoci v Kežmarku počet remesiel prevyšoval číslicu 50 i viac, niektoré remeslá mali nízky počet majstrov – na založenie vlastného samostatného cechu boli potrební aspoň traja.

Kežmarské cechy možno rozdeliť do týchto skupín:

I. Cechy zaoberajúce sa výrobou a získavaním potravín:

 • rybársky (1453)
 • mäsiarsky (1545)
 • pivovarnícky (1589)
 • pekársky (1607)
 • mlynársky (1712)

II. Cechy spracujúce kovy:

 • zámočnícky (1443)
 • kováčsky (1490)
 • cech kováčskych tovarišov (1515)
 • cech podkúvačov a panvičkárov (1633)
 • cech zámočníckych a puškárskych tovarišov (1674)
 • zlatnícky (1713)
 • ihlársky (pred 1729)
 • cech podkúvačov a kolesárov (1740)
 • cech cinárov a tokárov (1816)

III. Cechy spracujúce drevo:

 • stolársky (1606)
 • debnársky (1609)
 • kolesársky (1633)

IV. Cechy vyrábajúce a spracujúce textil:

 • súkennícky (1475)
 • krajčírsky (1548)
 • povraznícky (1570)
 • cech tkáčov ľanového plátna (1587)
 • klobučnícky (1621)
 • gombikársky (1666)
 • farbiarsky (1713)

V. Cechy vyrábajúce a spracujúce kožu a kožušinu:

 • Bratstvo Jána Krstiteľa – spracovávatelia kože (1491)
 • cech taškárov (1542)
 • cech ševcov – tovarišov (1552)
 • cech ševcov – majstrov (1573)
 • kožušnícky (1581)
 • garbiarsky (pred 1609)
 • remenársky (1609)
 • sedlársky (1614)
 • čižmársky (1645)

VI. Cechy spracujúce hlinu:

 • hrnčiarsky (1556)

VII. Cechy so stavebnou činnosťou:

 • cech kamenárov a murárov (1521)
 • tesársky (1768)

VIII. Cechy s obchodnou činnosťou:

 • cech obchodníkov (1825)

IX. Cechy s ostatnou činnosťou:

 • cech remeselníkov (1658)
 • cech maliarov (1673)
 • cech knihárov (19. storočie)