Kontakt

Kežmarok sa nachádza cca 15 km od Popradu, resp. Tatranskej Lomnice. Pre dopravu autom odporúčame venovať pozornosť parkovaniu v meste počas festivalu, kedy budú vytvorené aj príležitostné parkovacie plochy. Pre návštevníkov prichádzajúcich z väčšej diaľky, odporúčame autobusové a vlakové spojenie do Popradu a odtiaľ pravidelnými linkami do Kežmarku.

ADRESA:

Európske ľudové remeslo
Mestský úrad Kežmarok
Hlavné námestie 1, 060 01, Kežmarok

RIADITEĽ FESTIVALU:

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
Tel.: 052 / 466 01 01
E-mail: primator@kezmarok.sk

ZÁSTUPCA RIADITEĽA FESTIVALU:

REMESELNÍCI:
Ing. Agáta Perignáthová
Tel. 052/45 22 302 – klapka 104
agata.perignathova@kezmarok.sk , elro@kezmarok.sk

Ing. Ivana Jurišová
Tel. 052/46 60 122
E-mail: ivana.jurisova@kezmarok.sk

Martina Prokopovičová
Tel. 052/46 60 121
E-mail: martina.prokopovicova@kezmarok.sk

OBČERSTVENIE:

Alena Gállová
Tel. 052/46 60 122
E-mail: alena.gallova@kezmarok.sk

Petra Dzurendová
Tel. 052/46 60 122
E-mail: petra.dzurendova@kezmarok.sk

PROGRAM:
Mgr. Barbora Kaprálová
Tel. 052/452 21 56
barbora.kapralova@kezmarok.sk

SOCIÁLNE SIETE:
Facebook: https://www.facebook.com/elro.kezmarok