Spoznajte dejisko festivalu – Kráľovské mesto Kežmarok