FESTIVAL

EURÓPSKE ĽUDOVÉ REMESLO

Pravidlá festivalu

Vážená verejnosť, návštevníci podujatia

Prevádzkovateľ – Mesto Kežmarok, so sídlom Hlavné námestie 1 Kežmarok, 06001, IČO: 00326283 si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania podujatia dôjde na vyhradených miestach k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou, ktoré bude uskutočňovať prevádzkovateľ. Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok a obrazovo – zvukových v záznamov prevádzkovateľ spracúva za účelom propagácie podujatia a zadeklarovania jeho priebehu, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Obrazové snímky a obrazovo-zvukové záznamy z podujatia zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa – Mesto Kežmarok facebookovej stránke a iných.

MÉDIÁ:

Na festivale sú vítaní všetci novinári a fotografi. Oznamujeme, že pre účasť médií počas EĽRO je potrebná akreditácia. Žiadosti o akreditáciu pre novinárov a fotografov zasielajte na mailovú adresu zuzana.slosarova@kezmarok.sk, a to najneskôr do 12. júla 2019 do 12.00 h.

Potrebné údaje: meno, priezvisko, číslo OP, názov redakcie.

ZMENA: Po príchode na festival do Kežmarku je potrebné si na bráne pri Mestskej polícii v Kežmarku vyzdvihnúť akreditačný náramok s visačkou PRESS, ktoré oprávňujú k vstupu do areálu. Náramok aj visačku je potrebné nosiť na viditeľnom mieste.

Press centrum bude k dispozícii tradične v priestoroch Euroregiónu, v prevádzke bude v piatok 12.7..

Potvrdenie akreditácie bude odoslané najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia požiadavky. Po príchode na festival do Kežmarku je potrebné si na bráne pri Mestskej polícii vyzdvihnúť akreditačný náramok s visačkou PRESS, ktoré oprávňujú k vstupu do areálu. Náramok aj visačku je potrebné nosiť na viditeľnom mieste.

Vážení novinári, radi by sme Vás informovali, že akreditácia je limitovaná. Môžu prísť maximálne dvaja zástupcovia za jednu redakciu.

Našim záujmom je archivovať publikácie z každého ročníka EĽRO, a preto Vás chceme požiadať o súčinnosť. Podmienkou akreditácie každého média (novinára, fotografa, alebo kameramana) je doloženie publikačnej činnosti najneskôr do 20. júla 2019. Tlačeným médiám s mesačnou uzávierkou pošlú publikáciu do 20. augusta 2019.

Spôsob doloženia publikácie

Tlačené médium – zástupca redakcie zašle kópiu článku / fotografie vo formáte JPG na zuzana.slosarova@kezmarok.sk.
Internetové médium – urobí „screenshot“ svojho výstupu a vo formáte JPG zašle na zuzana.slosarova@kezmarok.sk.
Televízie – zástupca TV zašle termín vysielania záznamu najneskôr 2 hodiny pred odvysielaním.
Za doloženie publikačnej činnosti zodpovedá redakcia ako celok. V prípade, že novinár pôsobí vo viacerých redakciách, podstatná je spätná väzba za redakciu, za ktorú bol na podujatie akreditovaný.
Tlačové stredisko bude situované v priestoroch sídla združenia Euroregión Tatry.
Adresa tlačového strediska:

Združenie Euroregión Tatry
Hradné námestie 30
060 01 Kežmarok
 

Prevádzka tlačového strediska bude zabezpečená iba v piatok

piatok: 12.00 – 17.00
sobota: neprevádzkujeme
nedeľa: neprevádzkujeme
Vstupom do areálu festivalu EĽRO dáva každý návštevník súhlas s tým, že organizátori majú právo bezplatne použiť zábery (fotografické, video), na ktorých sú návštevníci festivalu, a to za účelom dokumentovania a promovania v budúcnosti.

ČO SI ZOBRAŤ SO SEBOU: Dobrú náladu, vstupenku, občiansky preukaz, preukaz poistenca, cenné veci odporúčame nechať doma. Organizátor nenesie zodpovednosť za ich prípadnú stratu alebo odcudzenie.

IDENTIFIKÁCIA: Každý návštevník dostane po preukázaní sa platným lístkom náramok – identifikáciu návštevníka, ktorý mu bude založený na zápästie. Identifikáciou je potrebné sa preukázať pri vstupe na festival i pri vyzvaní bezpečnostnou alebo usporiadateľskou službou v jeho priestoroch. Identifikáciu považujte za ceninu, pri jej strate vám nebude umožnený opätovný vstup, nová identifikácia vydaná nebude. Návštevníci bez náramku budú vyvedení z areálu, preto svoje náramky vo vlastnom záujme neposkytujte iným osobám. Za stratu, poškodenie, prípadne krádež identifikácie je zodpovedný návštevník.

VSTUPNÉ DO AREÁLU FESTIVALU:

Areál festivalu remesiel počas 3 dní:

Dospelí 10 €, v predpredaji 8 € – najneskôr do 11. 7. 2019
Deti a mládež od 140 cm do 18 rokov a držitelia platnej ISIC karty 5 €
Deti do 140 cm, dospelí nad 62 rokov a ŤZP-S – vstup zadarmo
Vstupenka (identifikačný náramok) má neobmedzený vstup
Vstupné iba na nedeľu:

Dospelí 5 €
Deti a mládež od 140 cm výšky do 18 rokov, držiteľ platnej ISIC karty 3 €.
Predpredaj vstupeniek:

Zlavomat.sk
Kežmarská informačná agentúra, Hlavné námestie 64, 052 449 21 35
Kníhkupectvo alter ego, Hviezdoslavova 10, Kežmarok, 052 452 40 21
MIK Poprad: Nám. sv. Egídia 43/86, 058 01 Poprad, 052 16 186
IK Levoča: Námestie Majstra Pavla 58, 054 01 Levoča, 053 451 37 63
IK Spišská Nová Ves: Letná 49, 052 01 Spišská Nová Ves, 053 429 82 93
Vstupenky vydáva Mesto Kežmarok a distribuujú ho vyššie uvedené miesta bez nároku na honorár. Pre informácie ohľadom vstupeniek a vstupného volajte prosím 052 449 21 35 (Kežmarská informačná agentúra). Vstupenky nie je možné rezervovať telefonicky.

Denná rozprávka a nočná prehliadka na Kežmarskom hrade:

Denná prehliadka s rozprávkou: dospelí 8 €, deti do 6 r. 5 €, žiaci a študenti 6 €,
Nočná prehliadka: Krvavé dejiny XVII., v predpredaji 10 €,
Predpredaj vstupeniek v pokladni hradu. Vstupenky do areálu festivalu remesiel neplatia do objektov múzea.
Koncert v Drevenom artikulárnom kostole:

Symfonické variácie s Lúčnicou, účinkujú: Spevácky zbor Lúčnica, Marianna Gelenekyová, soprán, Slovenskí symfonici, Adrian Kokoš, dirigent

Vstupné: predpredaj v Mestskom kultúrnom stredisku Kežmarok (Starý trh 47 – administratíva) a v Kežmarskej informačnej agentúre (Hlavné námestie 64) cena v predpredaji 12 €, predaj na mieste 14 €.

BEZPEČNOSŤ: Bezpečnosť návštevníkov festivalu EĽRO je pre nás prioritou. Mestská polícia preto varuje: vreckári na Vás môžu zaútočiť hlavne tam, kde je veľa ľudí. Vreckári pracujú v skupinách, často pre svoju stratégiu zneužívajú aj deti, buďte obzvlášť ostražití, keď opustíte banku  alebo bankomat. Zlodeji často na svoje obete číhajú práve tam, strata peňazí nie je jediným dôsledkom vašej neopatrnosti. Často môžete prísť i o doklady, ako občiansky preukaz, cestový pas, kreditné karty, či kľúče od auta alebo bytu, v prípade krádeže kreditných kariet je potrebné ihneď zablokovať účty v konkrétnej banke. Pokiaľ je to možné, nenoste pri sebe väčšiu sumu peňazí. Ak však máte pri sebe väčšiu sumu peňazí, majte ich rozdelené a peňaženku noste pri sebe, nie v taške, ale vo vrecku so zapnutým zipsom, alebo gombíkom, pri platení neukazuje okolostojacim obsah Vašej peňaženky, ak je možné, vyhýbajte sa tlačenici a hlučným skupinám, ak sa nedá vyhnúť tlačenici, dobre sa na ňu pripravte. Pamätajte, že niektoré tlačenice sú vyvolávané umelo, aby ste si nevšimli odcudzenie vecí a zlodeji mali ľahšiu prácu pre Vašu nepozornosť. Ďalší fenomén EĽRA sú odbehnuté a stratené deti. V prípade, že Vaše dieťa niekam odbehne, kontaktujte prosím mestskú políciu na tel. čísle 159 a nechajte im svoj telefonický kontakt. Pamätajte, že nájdené plačúce, stratené dieťa ľudia niekedy odovzdajú priamo hliadke vykonávajúcej službu v teréne alebo ho prinesú osobne na útvar mestskej polície.

DETI: Medzinárodný festival Európske ľudové remeslo je určený nielen pre dospelých, ale páči sa aj deťom. Počas festivalu môžete vidieť približne 200 skúsených remeselníkov pri práci. Niektorí dokonca dovolia šikovným malým rúčkam vyskúšať si remeslo priamo na mieste. Vyskúšajte zručnosť a trpezlivosť svojich detí na festivale. Pri potulkách areálom narazíte na milých maskotov. Malé aj väčšie princezničky objavia záhady počas hradnej rozprávky priamo v komnatách Kežmarského hradu. Princov zase očarí nádvorie so sokoliarmi, či doboví bojovníci. No a tých starších čaká nočná prehliadka Krvavých dejín. Adrenalín, smiech, plač, história a umenie na jednom mieste. Bude pripravené aj materské centrum pre tých najmenších – kútik na prezlečenie či občerstvenie vášho dieťatka nájdete v priestoroch novej knižnice, na Hlavnom námestí 64. Rodičia, využite pripravený detský kútik na potrebnú hygienu či na oddych. V areáli festivalu na deti tiež čakajú rôzne nafukovacie atrakcie, klietka hanby, jazda na koňoch a poníkoch, príležitostná poštová pečiatka, tvorivé dielne – ÚĽUV a mnoho ďalších zábavných atrakcií.

MAPA A PROGRAM: Mapu areálu EĽRO, vstupné brány, parkoviská nájdete na webovej stránke elro.kezmarok.sk . Kliknutím na príslušné parkovisko získate jeho GPS polohu. Zmena programu vyhradená, program môže byť kedykoľvek predmetom zmien. Zaplatené vstupné sa nevracia.

INTERNET: Od 1. októbra 2016 je sprevádzkovaná bezplatná služba WIFI Hotspot pripojenia na internet v oblasti pešej zóny v Kežmarku. Rýchlosť pripojenia do internetu: 2 Mb/s Názov pripojenia: Mesto_Kezmarok. Doba pripojenia: 30 minút s garantovanou rýchlosťou pripojenia na internet, po prekročení doby – zákaz pripojenia na 24 hod.

ZÁKAZY: Predaj bez vedomia a súhlasu organizátora, a to akéhokoľvek druhu, ako aj iné komerčné aktivity sú zakázané. Je prísne zakázané vnášať do areálu zbrane akéhokoľvek charakteru (vrátane nožov, boxerov, strelných zbraní, tyčí, slzotvorné spreje a pod…), plechovky, horľaviny, drogy, psychotropné látky, pyrotechnické predmety a akékoľvek predmety, ktoré by mohli byť použité ako zbraň voči ostatným návštevníkom, personálu alebo účinkujúcim. Prísne zakázané je zakladať oheň v areáli festivalu. Požívanie alkoholických nápojov a predaj tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov je prísne zakázaný.

ODPAD: Týmto by sme chceli vyzvať návštevníkov festivalu EĽRO 2019 o podporu a snahu znížiť negatívny vplyv na životné prostredie produkovaním čo najmenšieho objemu odpadu. V areáli sú doplnené prenosné koše.

WC: V areáli festivalu nájdete niekoľko mobilných toaliet a WC. Toalety sú vyznačené na mapke EĽRO, ktorú nájdete na stránke elro.kezmarok.sk.

POČASIE: Festival sa koná za každého počasia s výnimkou prírodných katastrof. V tomto období roka je v Kežmarku zvyčajne slnečné a letné počasie, ale návštevníkom odporúčame pripraviť sa aj na druhý variant, a to dážď, príp. vietor.

DOPRAVA:

Na festival autom:

Do Kežmarku sa dostanete zo smeru od Popradu, z diaľničného privádzača D1 pri obci Spišský Štvrtok(zo smeru Prešov), tiež zo smeru Spišská Belá. Niektoré vzdialenosti miest:

Bratislava                                341 km

Banská Bystrica                      131 km

Košice                                    115 km

Liptovský Mikuláš                  70 km

Nitra                                        252 km

Poprad                                    15 km

Prešov                                     78 km

Rožňava                                  87 km

Spišská Nová Ves                   29 km

Trnava                                    307 km

Trenčín                                   234 km

Žilina                                      152 km

 

Parkovanie: Mapu parkovísk nájdete na webovej stránke elro.kezmarok.sk. Kliknutím na príslušné parkovisko získate jeho GPS polohu.

Parkovanie počas festivalu bude v bežnej prevádzke. Návštevníci budú môcť zaparkovať svoje vozidlo na zvyčajných označených parkovacích miestach a cena parkovného je rovnaká ako počas bežných pracovných dní. Osobné automobily na rampovom systéme majú prvých 30 minút parkovanie zdarma a každá ďalšia začatá štvrťhodina stojí 20 centov, pre autobusy to je za každú aj začatú hodinu 4,00 €, bez 30min zdarma. Pri platbe v parkovacích automatoch a platbách v hotovosti u parkovacej služby je minimálna sadzba jednorazového parkovného 0,20 € za prvých 45 min., každá ďalšia začatá štvrťhodina stojí 20 centov. Parkovanie je spoplatňované od 8.00 hod. do 16.00 hod.

 

Kyvadlová doprava Poprad OC Výkrik – Kežmarok OC Zlatý bažant

Pre tých, ktorí si chcú vychutnať večerný program bez starostí o auto ponúkame dopravu z Popradu do Kežmarku zabezpečenú počas festivalu.

Dátum       Odchod z  PP       Príchod  do KK              Odchod z KK       Príchod do PP

7. 2019 19:00 19:30                             20:00                       20:30
7. 2019 20:30 21:00                             21:30                       22:00
7. 2019 22:00 22:30                             23:30                      24:00
7. 2019 19:00 19:30                             20:00                      20:30
7. 2019 20:30 21:00                             21:30                      22:00
7. 2019 22:00 22:30                             23:30                      24:00
7. 2019 00:00 00:30                             00:30                      01:00
7. 2019 01:00           01:30                             01:30                      02:00
Cestovné 0,50 € za osobu za jednu cestu. Úľavy na cestovnom sa neposkytujú.

Historický parný vlak – 13. 7. 2019 na trase:

Zo Svitu a z Popradu sa v sobotu na festival dostanete aj historickým parným vlakom. Určite si nenechajte ujsť tento výnimočný zážitok.

Svit 9.10 – Poprad 9.20
Poprad 9.30 – Kežmarok 9.55
Kežmarok 11.45 – Poprad 12.10
Poprad 13.50 – Kežmarok 14.15
Kežmarok 17.45 – Poprad 18.10
Poprad 18.15 – Svit 18.25
Cestovné: Svit – Kežmarok 3 € jednosmerne, Poprad – Kežmarok 2 € jednosmerne, deti od 6 – 15 r. polovičné cestovné.

Ďalšie atrakcie:

Hoci vystúpenia na pódiách, ukážky sokoliarov, skauti, detské centrum a ďalšie sú bezplatné, spoplatnené sú niektoré atrakcie, napríklad skákacie hrady, nafukovacie lopty a pod. O cenách vstupného vás bude informovať obsluhujúci personál.

Vláčik „Maguráčik“ – premáva 12. – 13. 7. 2019 každú hodinu:

7. 2019 od 12.00 do 18.00 h, 13. 7. 2019 od 09.00 do 18.00 h, 14. 7. 2019 od 09.00 do 12.00 h, cestovné 1 €/os.
Zážitkové lety 12. – 14. 7. 2019 od 10.00 do 19.00

Zážitkové lety lietadlom Antonov AN-2, cena 25 €/os., let trvá približne 15 minút

Bližšie informácie: www.adrenalinovenebo.sk, +421 944 917 912

 KONTAKTY:

Európske ľudové remeslo

Mestský úrad Kežmarok

Hlavné námestie 1, 060 01, Kežmarok

Riaditeľ festivalu: PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, Tel.: 052 / 466 01 01, E-mail: primator@kezmarok.sk.

Remeselníci: Ing. Agáta Perignáthová, Tel. 052/46 60 124, 46 60 121, 46 60 122, agata.perignathova@kezmarok.sk, elro@kezmarok.sk

Program: Mgr. Elisa Joppová, Tel. 052/452 21 56, riaditelka@mskskezmarok.sk

Zaistite si vstup, nečakaj v rade a získaj svoju vstupenku jednoducho online

Európske ľudové remeslo
Mestský úrad Kežmarok
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Riešenie ANTIK SMART CITY | Technický prevádzkovateľ – MVI Technology, s.r.o.