Ľudová hudba Viktora Tešlara a sólisti: Michal Fiľo, Ján Ondrejka, Ľuboslav Chudoba