Slovenská turnajová spoločnosť

Skupina historického šermu pochádza z Krupiny. Vznikla v roku 2015 pod záštitou Štefana Nitrianskeho združením bývalých členov zaniknutých šermiarskych skupín. Venuje sa najmä obdobiu neskorej gotiky s presahom do počiatkov renesancie. Skupina na svojich vystúpeniach predvádza historický šerm v scénickom podaní, doplnený o výjavy z dobového života.

Read More

Skupina historického šermu Jago

Jago zo Spišskej Novej Vsi sa od svojho vzniku v roku 1994 prezentuje pred širokou verejnosťou na rôznych kultúrnych podujatiach, trhoch, šermiarskych festivaloch či na spoločenských a kultúrnych akciách. Je to veselá spoločnosť mladých, aj nie najmladších ľudí, ktorá má spoločného koníčka – život a šerm.

Read More

Sokoliari Majstra Vagana

Skupina zo Starej Ľubovne pôsobí od roku 2011. Sokoliari predvádzajú rôzne druhy dravcov a sov. Vystúpenie je zamerané tak pre deti, ako aj dospelých. Diváci sú vtiahnutí do programu. Pre deti majú pripravené malé druhy dravcov ako sokol myšiar či sokolík pestrý. Rovnako aj malá sovička plamienka driemavá. Pre...

Read More

Pulcherrima Rosa

Zvolenská skupina stredovekých tancov Pulcherrima Rosa, čo v latinčine znamená prekrásna ruža. Prekrásna ruža je každá z dám súboru, páni však nie sú tŕňmi. Milujú tanec a fascinuje ich história. Venujú sa oživovaniu stredovekých tancov 13. až 15. storočia. Vystupujú na historických festivaloch, mestských slávnostiach, ale aj súkromných plesoch...

Read More

La Speranza

La Speranza z Popradu je komorné zoskupenie, ktoré sa skladá z piatich dám. Ich veľkou láskou je hudba, a práve tá ich spojila. Skupina pôsobí na slovenskej scéne od leta roku 2013. Dámy sa našli v slovenských i svetových moderných, ľudových a etno melódiách, klasickej a muzikálovej hudbe. Zoskupenie...

Read More

Detský folklórny súbor Čunovský kŕdeľ

Názov súboru vznikol z prekladu chorvátskeho názvu „čunovsko jato“, ktorého korene siahajú do obdobia rokov 1991. Založili ho členovia spolku Hrvatsko kultúrno družstvo Čunovo a spoluzakladateľom bol Miestny úrad Čunovo. V tej dobe súbor viedla Mária Vršková, bývala sólistka SĽUK-u. Súbor združuje mládež vo veku od 15 rokov a...

Read More