Katov dom

Právo meča bolo Kežmarku udelené 2. marca 1438. Právo meča znamenalo možnosť vykonávať rôzne druhy trestov pre jednotlivé previnenia. Previnilcov – zlodejov, podpaľačov, vrahov a iných lotrov mohli Kežmarčania napichnúť na kôl, lámať kolesom, rozštvrtiť, vešať, upáliť, utopiť a mečom sťať – čo bola pomerne čestná smrť. Zlodej Bartolomej...

Read More

Klietka hanby

Klietka hanby bola umiest­nená v našom meste na Hlavné námestie v roku 2015 ako atrakcia festivalu Európske ľudové remeslo. Objekt zhotovili vlastnými rukami študenti a majstri kováčskeho odboru zo Súkromnej strednej odbornej školy Bie­la voda v Kežmarku. Ľudia v minulosti poznali viaceré miesta, ktoré slúžili na pranierovanie, čiže na...

Read More

Lesopark Sever

Kežmarčania na rekreáciu a najmä na pešiu turistiku využívajú prímestskú zónu s vyznačeným náučným chodníkom – Lesopark Sever. Jeho dĺžka je 2,4 km. Na 12 informačných tabuliach sa nachádzajú zaujímavosti zo sveta fauny a flóry najbližšieho okolia, taktiež o histórii dotknutého krajinného prostredia. Začína pri soche lyžiara na sídlisku...

Read More

Rímskokatolícka fara

Dejiny baziliky siahajú do konca 13. storočia. Prvá písomná zmienka o kostole pochádza z roku 1383. V pergamene sa spomína, že na mieste dnešného kostola stála kaplnka z dreva. Ťažké časy nastali predovšetkým 25. apríla 1433. V tento deň, na sv. Marka, napadli Kežmarok husiti. K plieneniu sa pridal mohutný požiar...

Read More

Starý trh

OD DREVA KU KAMEŇU Začalo sa to v časoch, keď sa z malých drevených usadlostí rodilo mesto. Hoci v 13. storočí bolo v okolí Kežmarku dostatok stavebného dreva, neraz sa doň zahryzol nenásytný oheň. Preto sa obyvatelia rozhodli použiť na budovanie domov trvácnejší materiál – kameň. A neboli to hocijaké domy! Mali vežovitý tvar a slúžili, ako malé pevnosti. Ako...

Read More

Strelnica

Hyacinth Bittner bol jednoducho úžasný. Teda aspoň v roku 1803, keď sa zúčastnil na kráľovských streľbách v Kežmarku a dokázal niečo, pre čo by ho dnes rozvláčili noviny na stránkach určených celebritám. Trafil do terča vzdialeného okolo päťsto metrov. Čo je na tom také úžasné? V prvom rade to,...

Read More

Historické centrum

Historické jadro Kežmarku je stretom úžasných a rozmanitých architektonických štýlov. Nadšenci histórie a umenia tu získajú neopakovateľnú dávku krásy a poznania v podobe množstva kultúrnych pamiatok, malebných domčekov a nepochybne aj príbehov, ktoré sa historicky viažu k mestu. Centrálne námestie má atypické urbanistické riešenie. Je vidlicovitého tvaru, v strede...

Read More

Drevený evanjelický artikulárny kostol

V južnej časti mesta sa nachádza mimoriadne zaujímavá sakrálna pamiatka. Drevený evanjelický kostol z roku 1717, ktorý bol v roku 2008 zapísaný v rámci zápisu súboru ôsmich Drevených chrámov v slovenskej časti Karpatského oblúka do Zoznamu Svetového kultúrneho dedičstva pamiatok UNESCO. Artikulárne kostoly sú sakrálne stavby, postavené na základe...

Read More

Nový evanjelický kostol

V blízkosti Dreveného artikulárneho kostola sa nachádza Nový evanjelický kostol, ktorý postavili kežmarskí protestanti naozaj vo veľkolepom štýle. Starý kostol už nespĺňal prvky bezpečnosti v kontexte statiky, a preto sa pristúpilo k myšlienke stavby nového kostola. Nedá sa prehliadnuť rôznorodosť slohov nielen samotnej červeno-zelenej stavby, ale aj jej priestorov....

Read More

Evanjelické lýceum (Lyceálna knižnica)

Neďaleko evanjelických chrámov sa nachádza najväčšia historická školská knižnica v strednej Európe. Dvojpodlažná budova uchováva poklady nesmiernej hodnoty, a to až 150 000 zväzkov kníh z mnohých odborných disciplín aj svetových jazykov. Z toho 2 600 kníh pochádza zo 16. storočia. Najväčším donorom bol advokát Teodor Jóni, ktorý knižnici...

Read More