02

Festival Európske ľudové remeslo

Kežmarok bol v minulosti slobodným kráľovským mestom. Slávu Kežmarku šírili umelci, spisovatelia, básnici, kupci, ale aj vynikajúci remeselníci.

Osobnosti dejín Kežmarku

Cintorín je miesto pomníkov, ktoré zachovávajú spojenie súčasníkov s ich predkami a ktoré sú kamennými záznamami jedinečných príbehov ľudí, ktorí žili vo svojom meste, budovali ho, chránili a odovzdali potomkom. Pomníkov, ktoré sú viditeľným obrazom minulých čias, histórie mesta.

 • Absolon Daniel

  Kežmarský rodák, právnik, diplomat Daniel Absolon sa narodil okolo roku 1640 v Kežmarku a zomrel okolo roku 1702 na neznámom mieste. V roku 1607 sa spomína v Kežmarku Adam Absolon – starý… Zobraziť životopis…

 • Absóth Ján

  Absóth Ján sa narodil 13. decembra 1768 Nemescsó v Maďarsku a zomrel 19. júna 1823 v Sombore v Srbsku. Pochádza zo starej maďarskej zemianskej rodiny, ktorá získala erb r. 1715:… Zobraziť životopis…

 • Albrecht II. (Albert)

  Uhorský a český kráľ Albrecht II., nemecký cisár; Kežmarku udelil právo meča sa narodil 10. augusta 1397 vo Viedni v Rakúsku a zomrel 27. októbra 1439 v Neszmélyi v Maďarsku.… Zobraziť životopis…

 • Alexander Vojtech

  Vojtech Alexander sa narodil 30. mája 1857 v rodine kežmarského mešťanostu, neskôr mestského kapitána Ignáca Alexandra a zomrel 15. januára 1916 v Budapešti. Doma skončil stredoškolské štúdia, medicínu vyštudoval v Budapešti a v roku… Zobraziť životopis…

 • Ambrosius (Ambrozi) Juraj

  Pochádzal z oravskej zemianskej rodiny. Podľa školskej matriky študoval v Kežmarku neuveriteľne dlho v r. 1711 – 1718, hoci podľa historikov mal posledné dva roky študovať už v Prešove. Teológiu… Zobraziť životopis…

 • Augustini Ab Hortis Kristán

  Augustini Ab Hortis Kristán sa narodil 6. decembra 1598 v Neuss – dnes Nysa v Poľsku a zomrel 21. augusta alebo 4. septembra 1650 v obci Veľká Lomnica. Rod Augustini… Zobraziť životopis…

 • Augustini Ab Hortis Samuel

  Samuel Augustini Ab Hortis sa narodil 26. augusta 1729 vo Veľkej Lomnici a zomrel 10. apríla 1792 v Spišskej Sobote. Pravnuk lekára Kristiána Augustiniho do školy chodil v Lomnici, Poprade,… Zobraziť životopis…

 • Babura Ladislav

  Ladislav Babura, rímskokatolícky kňaz, historik sa narodil 29. októbra 1844 v meste Spišská Nová Ves a zomrel 11. septembra 1892 v Kežmarku. Ladislav Babura študoval v rodisku. Štúdium teológie absolvoval… Zobraziť životopis…

 • Bahil (Bahyl) Matej

  Matej Bahil sa narodil 24. februára 1706 v obci Šivetice a zomrel 22. decembra 1751 Parchwitzi (dnes Prochowice v Poľsku) Študoval v Hrachove, do školy v Kežmarku sa zapísal 24.… Zobraziť životopis…

 • Bakoš Ľudovít

  Ľudovít Bakoš sa narodil 9. októbra 1919 v obci Pukanec a zomrel 15. februára 1974 v Bratislave. V r. 1932 – 1935 študoval na gymnáziu v Kežmarku v 3. –… Zobraziť životopis…

 • Barč-Ivan Július

  Július Barč-Ivan sa narodil 1. mája 1909 v Krompachoch a zomrel 25. decembra 1953  v Martine. Pochádzal zo zmiešanej slovensko-nemeckej rodiny a spočiatku si písal priezvisko Bartsch. Stredoškolské vzdelanie nadobúdal… Zobraziť životopis…

 • Barkány Hugo

  Hugo Barkány sa narodil v roku 1893 v obci Šarišské Lúky a zomrel približne v roku 1944 v koncentračnom tábore Osvienčim v Poľsku. Narodil sa v nemajetnej, ale kultivovanej židovskej… Zobraziť životopis…

 • Bartolomeides Ladislav

  Bartolomeides Ladislav sa narodil 16. novembra 1754 v Klenovci pri Hnúšti a zomrel 18. apríla 1825 v Ochtinej Študoval v Klenovci, Dobšinej, v r. 1772 – 1775 na lýceu v… Zobraziť životopis…

 • Baťán František

  František Baťán sa narodil 28. októbra 1497 a zomrel 28. novembra 1566. Za kráľa Ľudovíta bol krajinským zástavníkom, od r. 1521 županom západouhorskej Železnej stolice (Vasmegye), r. 1522 sa stal… Zobraziť životopis…

 • Batizfalvy Štefan

  Batizfalvy Štefan sa narodil 26. októbra 1824 v Rimavskej Sobote a zomrel 11. októbra 1899 v Budapešti v Maďarsku Pôvodne Slovák, maturoval v Rožňave, v štúdiách pokračoval na lýceu v… Zobraziť životopis…

 • Beck Baradlai Bartolomej

  Beck Baradlai Bartolomej sa narodil 27. júna  1883 v Rožňave a zomrel 28. októbra 1914 v obci Jasienica Zamkowa v Poľsku. Pôvodné nemecké meno Beck si podľa dobového vzoru pomaďarčil… Zobraziť životopis…

 • Beck Imrich

  Imrich Beck bol remeselník – mydliar, ktorý sa stal r. 1866 mešťanostom Kežmarku. Na náhrobku je aj meno manželky Júlie Altmann. V rodinnej záhradke by mal odpočívať Eduar Juraj Beck (1844… Zobraziť životopis…

 • Bednarčík Ondrej

  Ondrej Bednarčík sa narodil 2. októbra 1921 v Spišskej Belej a zomrel 5. mája 1970 v Poprade, pochovaný v Kežmarku. Z mladého človeka sa vplyvom doby stal profesionálny vojak. Počas… Zobraziť životopis…

 • Bella Jozef

  Bella Jozef sa narodil 29. júla 1864 v Liptovskom Mikuláši a zomrel 17. júla 1946 Liptovskom Mikuláši. Po ukončení základnej školy v rodisku, absolvoval gymnázium v Kežmarku a od r.… Zobraziť životopis…

 • Belo IV.

  Belo IV., uhorský kráľ, ktorý Kežmarku udelil mestské práva sa narodil 3. mája 1270 v Nyulak-szigete, dnes Margitsziget v Maďarsku. Pochádzal z arpádovského rodu – za uhorského kráľa bol korunovaný… Zobraziť životopis…

 • Belóczy Alexander

  Alexander Belóczy sa narodil 30. marca 1861 v Banskej Bystrici a umrel 13. marca 1931 v Budapešti. Pôsobil v Kežmarku na chlapčenskej meštianskej škole ako učiteľ neskôr na obchodnej škole ako riaditeľ. V rokoch 1923-1927… Zobraziť životopis…

 • Bencúr Jozef ml.

  Jozef Bencúr sa narodil 7. mája 1759 Kežmarku a zomrel 26. apríla 1846 vo Viedni v Rakúsku. Syn rektora sa zapísal do 1. ročníka kežmarskej školy až r. 1775 ako… Zobraziť životopis…

 • Bencúr Jozef st.

  Jozef Bencúr sa narodil 28. februára 1728 v Jasenovej a zomrel 21. august 1784 v Prešporoku, dnešnej Bratislave. Univerzitné štúdiá absolvoval v Jene a Halle. Po skončení ho zavolali na… Zobraziť životopis…

 • Bene Bruno

  Bruno Bene sa narodil 9. júna 1887 v Ľubici a zomrel  11. novembra 1960 v Kežmarku.  Študoval v Kežmarku v r. 1895 – 1897, potom do roku 1905 v učiteľskom… Zobraziť životopis…

 • Benedicti Jakub

  Jakub Benedicti zomrel v roku 1601 v Kežmarku. Hoci bol uvedený ako poľský kazateľ na kežmarskom hrade, išlo o slovenského evanjelického kazateľa a učiteľa v Kežmarku v r. 1595 –… Zobraziť životopis…

 • Benedikti Ján Blahoslav

  Ján Blahoslav Benedikti sa narodil 11. augusta 1796 v Ľuboreči a zomrel 25. novembra 1847 v Kežmaroku. Rod Benedikti získal armales r. 1646, erb mal v modrom štíte na zelenom… Zobraziť životopis…

 • Bertram Bartolomej

  Bartolomej Bertram (Pertram) sa narodil v roku 1583 na neznámom mieste a zomrel v roku 1652 v Kežmarok. Nevieme, kde sa narodil – v súpise obyvateľstva v r. 1577 –… Zobraziť životopis…

 • Berzevici (Berzeviczy) Gregor

  Gregor Berzevici (Berzeviczy) sa narodil 15. júna 1763 vo Veľkej Lomnici a zomrel 23. februára 1822 vo Veľkej Lomnici. Predkovia rodu Berzevici sa spomínajú už v 12. storočí – do Uhorska… Zobraziť životopis…

 • Bethlenfalvy Ernest

  Ernest Bethlenfalvy sa narodil 12. februára 1880 v Kežmarku a zomrel 18.júna v Huncovciach. Od mlada ho zaujímala zoológia a botanika. Zameral sa hlavne na poľovnú zver vo Vysokých Tatrách a na jej ochranu. Prispel… Zobraziť životopis…

 • Bielik (Bileck, Bilík, Bilek) Šimon

  Šimon Bielik (Bileck, Bilík, Bilek) sa narodil v roku 1613 v Studzionke u Pštiny v Hornom Sliezsku a zomrel v poslednej tretine 17. storočia pravdepodobne v meste Kežmarok a pochovaný je v Spišskej Sobote.… Zobraziť životopis…

 • Bilík Pavol

  BILÍK, Pavol sa narodil 17. novembra 1916 v Makove a zomrel 8. septembera 1944 v meste Kežmarok. Pochádzal z troch súrodencov. Bol slobodný. Po skončení základnej vojenskej služby pracoval ako dozorca finančnej… Zobraziť životopis…

 • Bilnica Pavol

  Pavol Bilnica sa narodil 23. januára 1773 v Kunovej Teplici a zomrel 24. novembra 1834 v Bratislave. Do školy chodil v Slavošovciach, študoval na lýceu v Kežmarku, v Bratislave, na univerzite v… Zobraziť životopis…

 • Binder Eugen

  Eugen Binder sa narodil 20. októbra 1862 v Levoči a zomrel 18. mája 1933 v meste Kežmarok. Pochádzal z rodiny spišsko-nemeckého básnika Johanna Gretzmachera, mal dvoch bratov. Študoval v Levoči,… Zobraziť životopis…

 • Blaschke Vilma

  Vilma Blaschke, rod. PÁL sa narodila 27. júna 1903 v Kežmarku a zomrela 29. marca 2008 Salzburg v Rakúsku. V roku 2008 zomrela vo veku skoro 105 rokov jedna z najstarších rodáčok z… Zobraziť životopis…

 • Blaschke-Pál Helga

  Helga Blaschke-Pál sa narodila 22. mája 1926 v Kežmarku. Dátum jej úmrtia nevieme. Helga zostala počas II. sv. vojny v Kežmarku u svojej babky a navštevovala tunajšie gymnázium. Popritom študovala hudbu,… Zobraziť životopis…

 • Blasy (Blazy) Eduard Dávid

  Eduard Dávid Blasy (Blazy) sa narodil 3. mája 1820 v Poprade-Veľkej a zomrel 25. júna 1888 v Poprade-Veľkej. Po absolvovaní základnej školy v rodisku študoval 4 roky na lýceu v… Zobraziť životopis…

 • Blasy-Szelényi Eva Alžbeta

  Eva Alžbeta Blasy-Szelényi sa narodila 9. marca 1882 v Kežmarku a zomrela 27. marca 1923 v Bratislave a pochovaná je v Kežmarku. Narodila sa ako druhá z dvojčiat – sestra Zuzana Johana sa… Zobraziť životopis…

 • Bobula Milan

  Milan Bobula sa narodil 10. augusta 1927 v Spišskej Novej Vsi a zomrel 30. mája 2000 v Košiciach. Ako dieťa sa presťahoval do Podolínca, kde bol jeho otec prednostom železničnej stanice.… Zobraziť životopis…

 • Bocko Daniel

  Daniel Bocko sa narodil 31. decembra 1751 v Demänovej a zomrel 22. apríla 1806 v Sarvaši v Maďarsku. Po štúdiách na viacerých miestach prichádza v apríli 1771 do triedy rétorov v Kežmarku,… Zobraziť životopis…

 • Bogsch Ján

  Ján Bogsch sa narodil 7. júna 1830 v Tvarožnej a zomrel 17. marca 1911 v Bratislave. Študoval na kežmarskom lýceu, po skončení štúdií robil súkromného učiteľa a vychovávateľa v Kežmarku (v zozname vyučujúcich… Zobraziť životopis…

 • Bohúň Peter Michal

  Peter Michal Bohúň sa narodil 29. septembra 1822 vo Veličnej a zomrel 20. mája 1879 v Bielsko-Białej v Poľsku. Narodil sa v oravskej obci Veličná rodine evanjelického farára Jána Bohúňa a Jany… Zobraziť životopis…

 • Bohuš-Senický Juraj

  Juraj Bohuš-Senický sa narodil v roku 1687 v Banskej Bystrici a zomrel 22. mája 1722 v meste Kežmarok. Po ukončení univerzity vo Wittenbergu pôsobil krátko v Banskej Štiavnici, odkiaľ odišiel r. 1711… Zobraziť životopis…

 • Borovičková Anna

  Anna Borovičková sa narodila 3. mája 1929 v Hospozíne v Čechách a zomrela 29. júna 1999 v Kežmaroku. Anna Borovičková sa narodila v Hospozíne, okr. Kladno. Od r. 1947 – 48 študovala… Zobraziť životopis…

 • Boruth Andrej (Ándor)

  Andrej (Ándor) Boruth sa narodil 18. júna 1873 v Sátoraljaújhely v Maďarsku a zomrel 22. augusta 1955 v Tatranskej Polianke. Jeho prvým učiteľom bol otec (pôvodným menom Steiger), ktorý pochádzal zo… Zobraziť životopis…

 • Bránik (Maibaum) Július

  Július Bránik (Maibaum) sa narodil 1. septembra 1908 v Kežmarku a zomrel 27. augusta 1970 v Bratislave. Základnú školu vychodil v Kežmarku, kde absolvoval r. 1926 aj gymnázium, od r. 1926 študoval… Zobraziť životopis…

 • Brcal Mikuláš

  Mikuláš Brcalsa narodil v Dobrej v Čechách a zomrel po r. 1474 na neznámom mieste na Slovensku Brcal (uvádza sa aj Brczal, Brcál, Brčal, Brčál) na Slovensko prišiel s vojskom Jána… Zobraziť životopis…

 • Bruckner Karol Kristián Gottlieb

  Karol Kristián Gottlieb Bruckner sa narodil 24. decembra 1863 v rakúskom Oberschützen a zomrel 26. júla 1945 v Pinkafeld v Rakúsku. Narodil sa v rakúskom mestečku Oberschützen v kraji Burgenland (120 km na… Zobraziť životopis…

 • Bruckner Otto

  Otto Bruckner sa narodil 5. októbra 1875 v Oberschützen v Rakúsku a zomrel 12. augusta 1965 v Kežmarku. Po absolvovaní učiteľskej akadémie v Budapešti prišiel v školskom roku 1898/1899 do… Zobraziť životopis…

 • Bruckner Viktor Emanuel

  Viktor Emanuel Bruckner sa narodil 27. júl 1877 v Oberschützen v Rakúsku a zomrel 6. apríla 1962 v Budapešti v Maďarsku. Narodil sa v rakúskom mestečku Oberschützen v kraji Burgenland ako siedmy… Zobraziť životopis…

 • Bucholtz Jakub

  Jakub Bucholtz sa narodil 29. decembra 1696 v Kežmarku a zomrel 14. mája 1758 v Kežmarku. Bol synom kežmarského evanjelického farára Juraja Buchholtza staršieho. Na rozdiel od brata Juraja mladšieho… Zobraziť životopis…

 • Bucholtz Juraj ml.

  Juraj Bucholtz ml. sa narodil 3. novembra 1688 v Kežmarku a zomrel 3. august 1737 v Kežmarku. Narodil sa v rodine kežmarského evanjelického farára. Študoval v Rožňave a Kežmarku, v… Zobraziť životopis…

 • Bucholtz Juraj st.

  Juraj Bucholtz st. sa narodil 1. mája 1643 v Sabinove a zomrel 11. mája 1724 vo Veľkej Lomnici. Rod Buchholtz pochádzal zo Sliezska. Najstarší známy člen rodiny Šimon šiel na štúdiá… Zobraziť životopis…

 • Čajak Ján

  Ján Čajak sa narodil 19. decembra 1863 v Liptovskom Jáne a zomrel 29. mája 1944 v Báčskom Petrovci v Srbsku. Syn štúrovského básnika Janka Čajaka, matka Medvecká, sestra Terézie Vansovej. Po smrti otca… Zobraziť životopis…

 • Čajkovský Vavrinec

  Vavrinec Čajkovský sa narodil v roku 1677 v Kremnici a zomrel 4. augusta 1749 v Levoči. Vyučil sa v Kremnici u organára Martina Zorkovského. V r. 1713 sa usadil v Levoči, kde žil až… Zobraziť životopis…

 • Čapek Karel

  Karel Čapek sa narodil 9. januára 1890 v Malé Svatoňovice v Čechách a zomrel 25. decembra 1938 v Prahe. Známy český spisovateľ (Vojna s mlokmi, Krakatit, Hordubal...), dramatik (R. U. R., Matka, Biela… Zobraziť životopis…

 • Čaplovič Pavol

  Pavol Čaplovič sa narodil 20. augusta 1955 v meste Kežmarok. Pochádzal z rodiny krajčíra, v ktorej bol najmladším mužským potomkom. Pretože otec nechcel mať zo syna krajčíra, v období Rakúsko-Uhorska odchádza… Zobraziť životopis…

 • Čarnogurský Ján

  Ján Čarnogurský sa narodil 12. januára 1904 v obci Malá Franková a zomrel 1. júla 1938 v Levoči. Po skončení ľudovej školy vychodil gymnázium. Bol to človek mimoriadneho intelektuálneho nadania. V roku 1925… Zobraziť životopis…

 • Čatloš Ferdinad

  Ferdinad Čatloš sa narodil 7. októbra 1895 v obci Liptovský Peter a zomrel 16. decembra v roku 1972 v Martin. Po ukončení meštianskej školy v Liptovskom Mikuláši študoval v Kežmarku na Vyššej… Zobraziť životopis…

 • Čekovský Šimon

  Šimon Čekovský sa narodil 17. februára 1890 v Ždiari a zomrel 20. septembra 1971 v Kežmarku. Pochádzal z početnej gazdovskej rodiny. V detstve sa rodina presťahovala do Rakús, tam Šimon chodil do nemeckej… Zobraziť životopis…

 • Chalupka Ján

  Ján Chalupka sa narodil 28. októbra 1791 v Hornej Mičine a zomrel 15. júla 1871 v Brezne. Do školy chodil v Ožďanoch, Levoči, Prešove a Šarišskom Potoku, na univerzitu v Jene. Pôsobil… Zobraziť životopis…

 • Chalupka Samo

  Samo Chalupka sa narodil 27. februára 1812 v Hornej Lehote a zomrel 19. mája 1883 v Hornej Lehote. Po gymnáziu v Gemeri prešiel do Kežmarku, kde študoval v najnižších triedach lýcea… Zobraziť životopis…

 • Choma Milan

  Neúnavná práca a túžba po poznaní dláždila cestu životom Milana Chomu. Kežmarčan zo Zálužíc bol pedagóg a humanizátor histórie. Pod jeho vedením vzniklo toľko náučno-osvetových aktivít, že sa ich počet nedá odhadnúť.… Zobraziť životopis…

 • Cíger Anton

  Hudobný skladateľ, pedagóg, Anton Cíger, ktorý pôsobil v Kežmarku sa narodil 28. júna 1896 v Krupine a zomrel 17. mája 1976 v mestskej časti Kvetnica v Poprade. Narodil sa v Krupine v rodine tesárskeho majstra… Zobraziť životopis…

 • Címer Jozef

  Jozef Címer sa narodil 4. novembra 1900 v obci Hodruša a zomrel 9. júna 1981 v Brezne. Po maturite absolvoval v r. 1920 – 1924 vysokoškolské štúdium na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity… Zobraziť životopis…

 • Čipka Jonatán

  Jonatán Čipka sa narodil 14. júna 1819 v Tisovci a zomrel 14. februára 1861 v Drienčanoch. Budúci príslušník štúrovskej generácie študoval doma, potom r. 1834 prišiel do syntaktickej triedy na… Zobraziť životopis…

 • Creutzer Juraj

  Juraj Creutzer sa v Kežmarku spomína v 16. storočí. Creutzer pochádzal zo starej kežmarskej rodiny, ktorá sa spomína už v súpise z r. 1434. Študoval pravdepodobne na nemeckých univerzitách. Bol farárom v… Zobraziť životopis…

 • Czambel Samo

  Samo Czambel sa narodil 24. augusta 1856 v Slovenskej Ľupči a zomrel 18. decembra 1909 Csillaghegy – Budapešť v Maďarsku Študoval na gymnáziu v Banskej Štiavnici, Rimavskej Sobote a v Kežmarku… Zobraziť životopis…

 • Czéhula František

  František Czéhula pôsobil v Kežmarku v polovici 19. stor. do 20. storočia. V roku 1890 si Czéhula otvára v Kežmarku svoj fotosalón. Ako sa uvádza v krátkej správe v miestnom týždenníku… Zobraziť životopis…

 • Dalbor Stanislav

  Bol podľa nápisu na náhrobku cisársko-kráľovským kapitánom. Bol manželom Alžbety, jednej z dvoch dcér profesora Kollera. Je pochovaný v spoločnej záhradke, kde sú dva náhrobné kamene dôstojníka Dalbora  a profesora… Zobraziť životopis…

 • Davidovič Dimitri

  Dimitri Davidovič, najväčší srbský publicista, politik  študoval v Kežmarku. Narodil sa 12. decembra 1789 v Zemune pri Belehrade v Srbsku a zomrel 25. marca 1835 v Smedereve v Srbsku. Základnú… Zobraziť životopis…

 • Dee John

  Dr. John Dee sa narodil 13. júna 1527 v Londýne v Anglicku a zomrel v roku 1608 v Londýne alebo Manchestri v Anglicku. Už ako 15-ročný študoval v Cambridge matematiku a astronómiu, ako… Zobraziť životopis…

 • Demiány Július

  V roku 1863 bola z iniciatívy Júliusa Demányho založená  Kežmarské sporiteľňa, ktorej direktorom bol až do svojej smrti, r. 1864 bola ním a jeho priateľmi založená továreň na zemiakový škrob ako prvá v krajine.… Zobraziť životopis…

 • Dévay Martin

  Martin Dévay sa narodil v polovici 17. storočia v Kežmarku a zomrel okolo roku 1720 v Kežmarku. Armales získal Pavol Dévay mladší r. 1648 pravdepodobne za vojenské zásluhy v bojoch proti Turkom, pretože v… Zobraziť životopis…

 • Devečka Ondrej

  Ondrej Devečka sa narodil 8. decembra 1884 v Paludzi pri Liptovskom Mikuláši a zomrel 18. marca 1967 v Bratislave. Základnú školu navštevoval v Liptovskom Mikuláši, študoval na gymnáziu v Prešove, teológiu… Zobraziť životopis…

 • Devečková-Turucerová Helena

  Helena Devečeková-Turucerová sa narodila 18. februára 1886 v obci Slovany a zomrela 4. novembra 1964 v Bratislave. Keď mala tri roky, jej rodičia sa vysťahovali do Ruska na Ural do Menzelinska. Navštevovala… Zobraziť životopis…

 • Dikant Michal Gejza

  Michal Gejza Dikant, prvý profesor československých pobočiek Evanjelického a. v. dištriktuálneho reálneho gymnázia v Kežmarku sa narodil 19. apríla 1893 v Spišskej Teplici a zomrel 4. apríla 1934 v Rožňave. Jeho meno… Zobraziť životopis…

 • Dinda Ladislav

  MVDr. Ladislav Dinda sa narodil 9. januára 1916 v Mengusovciach – Štôle a zomrel v roku 1943 v Buda Košelove v Bielorusku. Absolvoval gymnázium v Kežmarku, kde r. 1935 maturoval.… Zobraziť životopis…

 • Divald Karol

  Karol Divald sa narodil 2. novembra 1830 v Banskej Štiavnici a zomrel 7. novembra 1897 v Prešove.  Karol Divald sa narodil ako najmladší syn Ferdinanda Divalda (1787 – 1845), potomka… Zobraziť životopis…

 • Dlhányi Jozef

  Jozef Dlhányi sa  narodil 16. marca 1799 v Rimavskej Brozovej a zomrel 3. januára 1881 v Kežmarku. Na kežmarskom lýceu pôsobil 21 rokov. Navštevoval školu doma, v Klenovci, Tisovci, Ožďanoch, Rožňave, Levoči, študoval na… Zobraziť životopis…

 • Dobkowitz Tomáš

  Tomáš Dobkowitz sa narodil v Novým Sanczu v Poľsku a zomrel v roku 1667 v Kežmarku. Organár poľského pôvodu. V roku 1658 postavil organ vo farskom kostole v Dobšinej. V roku 1663… Zobraziť životopis…

 • Döller Anton

  Anton Döller sa narodil v poľskom meste Winniki v roku 1831 a 29. septembra 1912 zomrel v Kežmarku. Pochádzal z dôstojníckej rodiny. Po štúdiách vstúpil do armády, v roku 1849 bol poručíkom armády, a v roku… Zobraziť životopis…

 • Droschelius Dávid

  Dávid Droschelius sa narodil okolo roku 1710 v Kežmarku a dátum jeho úmrtia nám nie je známy. Početná rodina Droschelovcov žila v Kežmarku v 17. – 18. storočí. Dávid r.… Zobraziť životopis…

 • Dula Matúš

  Matúš Dula sa narodil 28. júna 1846 v Blatnica a zomrel 13. júna 1926 v Ružomberku. Pochádzal z rodiny turčianskeho šafraníka. V Kežmarku sa zapísal do 3. ročníka gymnázia (lýcea) r.… Zobraziť životopis…

 • Eccard Andrej

  Andrej Eccard sa narodil v roku 1650 na neznámom mieste a zomrel 5. mája 1703 v Kežmarku. Rodina Eccard prišla na Slovensko zo Sliezska – nie je vylúčené, že Andrej sa narodil… Zobraziť životopis…

 • Engel František

  František Engel sa narodil 8. marca 1909 v Kežmarku a zomrel 16. júla 1972 v Prahe v Čechách. Narodil sa v židovskej rodine advokáta Vojtecha Engela a Malvíny, rod. Hexnerovej. Bol z… Zobraziť životopis…

 • Engel Ján Jakub

  Ján Jakub Engel sa narodil 31. mája 1794 a zomrel 10.septebra 1831 v Kežmarku. Ján Jakub sa stal v roku 1777 mestský lekárom, neskôr hlavným lekárom Spišskej župy a prísediaci spišskej súdnej tabule. Jakub… Zobraziť životopis…

 • Fábry Adolf

  Adolf Fábry sa narodil 31. marca 1850 v Kežmarku, zomrel 15. februára 1911 v Kežmarku. Počas života pôsobil ako okresný notár. Pochovaný je spolu s manželkou Lujzou rod Polcsz. Pohrebné miesto… Zobraziť životopis…

 • Fabry Gregor ml.

  Gregor Fabry ml. sa narodil 6. marca 1718 v Hrušove a zomrel 4. apríla 1779 v Prešove. Zo školy v Ožďanoch prichádza r. 1737 do Kežmarku, kde študoval do r. 1742. V r.… Zobraziť životopis…

 • Fabry Gregor st.

  Gregor Fabry st. sa narodil v júly 1707 v Ožďanoch a zomrel 1. januára 1766 v maďarskom meste Nemescsó. Študoval v Kežmarku od r. 1722 do 14. júla 1726 za… Zobraziť životopis…

 • Fábry Jakub

  Jakub Fábry sa narodil 8. mája 1740 v Kežmarku a zomrel 17. februára 1817. Čižmárska rodina Fábry žila v Kežmarku už v 17. storočí. Aj Jakub bol vyučený čižmár, ale viac… Zobraziť životopis…

 • Fábry Ján Alexander

  Alexander Ján Fábry sa narodil 15. február 1848 vo Vavrišove a zomrel 14. októbra 1908 v Zvolenskej Slatine. Do školy chodil v Batizovciach, kde učil jeho otec, v r. 1860… Zobraziť životopis…

 • Farkas Viktor

  Viktor Farkas sa narodil 3. marca 1892 v Kežmarku, zomrel 09. júna 1928 v Dereczén. Pôsobil ako farár v Cebreczéne. Umrel na otravu krvi a po smrti bol prevezený do Kežmarku. Hrobka Lám-Farkas-Seiden prestala… Zobraziť životopis…

 • Faško Dušan

  Dušan Faško sa narodil 18. marca 1922 v Brezne a zomrel 3. júla 1998 v Banskej Bystrici. Po ukončení základnej školy študoval na chlapčenskom gymnáziu v Banskej Bystrici a od kvarty v… Zobraziť životopis…

 • Fečková Anna

  Anna Fečková sa narodila 10. augusta 1915 v Kežmarku a zomrela 12. septembra 1978 v Kežmarku. Vyrástla v robotníckej Weinovej kolónii, neskôr pracovala vo Weinovej textilnej továrni. Bola členkou Federatívnej… Zobraziť životopis…

 • Feg Juraj Ján

  Ján Juraj Feg sa narodil 23. decembra 1749 v Kežmarku a zomrel v roku 1798 v Košiciach. Otec Juraj a matka Agnesa pochádzali pravdepodobne zo Sliezska. Brat František (1740 Sliezsko – 1779 Košice) bol… Zobraziť životopis…

 • Fejérpataky–Belopotocký Gašpar

  Gašpar Fejérpataky–Belopotocký sa narodil 1. januára 1794 v Palúdzi a zomrel 18. mája 1874 v Liptovskom Mikuláši. V Kežmarku študoval v rokoch 1805 – 1807. Na Kežmarok spomína vo vlastnom životopise… Zobraziť životopis…

 • Feješ Ján

  Ján Feješ sa narodil 2. júla 1764 v Toporci a zomrel 16. marca 1823 v obci Nižný Skálnik. Feješ pochádzal po matke zo známej spišskej šľachtickej rodiny Görgey. V Kežmarku študoval od… Zobraziť životopis…

 • Ferenčík Ján

  Mons. ThDr. Ján Ferenčík sa narodil 1. novembra 1888 v Kežmarku a zomrel 9. novembra 1950 v Leopoldove. Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Kežmarku a v Rožňave. Po maturite študoval teológiu… Zobraziť životopis…

 • Filarszký Ferdinand

  Ferdinad Filarzský sa narodil 18. októbra 1858 v Kežmarku a zomrel 23. júna 1941 v Budapešti v Maďarsku. Jeho rodný dom nevieme zatiaľ identifi kovať. Študoval na gymnáziu v Kežmarku od 1. ročníka 1870… Zobraziť životopis…

 • Fischer Daniel

  Daniel Fischer sa narodil 4. novembra 1695 v Kežmarku a zomrel 18. septembra 1746 v Debrecíne v Maďarsku. Pochádzal z rodiny evanjelického farára. Do školy chodil v rodnom meste, v r. 1713 –… Zobraziť životopis…

 • Flesischner Fridrich

  Fridrich Fleisner sa narodil 3. januára 1813 v Matejovciach pri Poprade a zomrel 7. januára 1890 v Matejovce pri Poprade. Po absolvovaní základnej školy v rodisku išiel študovať na evanjelické… Zobraziť životopis…

 • Flittner Ján Kristián

  Ján Kristián sa narodil 12. februára 1780 a zomrel 6. júna v Kežmarku. Bol doktorom medicíny, ktorú vyštudoval vo Viedni. V rokoch 1812-1846 pôsobil ako fyzikus - úradný lekár Liptovskej župy. Počas… Zobraziť životopis…

 • Flittner Ján Kristián

  Ján Kristián Flittner sa narodil 12. februára 1780 v Spišskej Sobote a zomrel 6. júna 1868 v Kežmaroku. Rod Flittner prišiel na Spiš zo Saska, usadil sa v Spišskej Sobote, kde bol… Zobraziť životopis…

 • Flittner Karol Eduard

  Karol Eduard sa narodil 22. februára v roku 1794 a zomrel 4. februára v roku 1856 v Kežmarku. Bol v armáde ako nadporučík cisársko-kráľovskej jazdy. Oženil sa so Zuzanou, rod. Rainer, s ktorou mal… Zobraziť životopis…

 • Forberger Viliam

  Viliam Forberger sa narodil 7. mája 1848 v Kežmarku a zomrel 28. novembra 1928 v Piešťanoch. Matka Mária Karolína bola rodená Verdonitsová, otec Ján zomrel, kým bol Viliam ešte dieťa. Počas štúdia… Zobraziť životopis…

 • Fraštia Roman

  Roman Fraštia pôsobil a umrel v Kežmarku. Narodil sa 9. augusta 1898 v Námestove a zomrel 18. marca 1983 v Kežmarku. Na gymnázium chodil v Trstenej a Žiline. V roku 1919 – 1924 študoval… Zobraziť životopis…

 • Frešo Tibor

  Tibor Frešo sa narodil 20. novembra 1918 v Spišskom Štiavniku a zomrel 7. júla 1987 v Piešťanoch. Manželka Judita, syn Fedor Frešo (1947) – hudobník. Študoval na gymnáziu v Kežmarku, v… Zobraziť životopis…

 • Fridrich Hažlinský

  Fridrich Hažlinský sa narodil 6. januára 1818 v Kežmarku a zomrel 19. novembera 1896 v Prešove. Narodil sa v dome na Hlavnom námestí č. 42. Študoval v Debrecíne, na ev. lýceu v Kežmarku… Zobraziť životopis…

 • Fröhlich Dávid

  Dávid Frohlich sa narodil v roku 1595 v Ľubici a zomrel 14. apríla 1648 v Levoči. Dávid sa narodil ako najmladší syn Margaréty Klemensovej a Jána Frölicha, rektora ľubickej evanjelickej… Zobraziť životopis…

 • Fromm Bartolomej

  Bartolomej Fromm sa narodil začiatkom 17. storočia 1669 vo Vrbove. Staviteľ organu v Kežmarku, mal dielňu vo Vrbove (a možno predtým v Spišskej Novej Vsi). Dňa 29. júna 1651 na… Zobraziť životopis…

 • Fuchs Samuel

  Samuel Fuchs sa narodil v roku 1770 v Kežmarku a zomrel v roku 1817 v Lembergu, v súčasnosti Ľvov na Ukrajine. Študoval v Levoči, Prešporku, Debrecíne a Jene. Po univerzitných… Zobraziť životopis…

 • Fürész František

  František Fürész sa narodil 4. októbra 1812 v Miškolci, zomrel 30. marca 1885 v Kežmarku. Učil v kežmarskom lýceu v rokoch 1845-1874.  Študoval v Levoči a Kežmarku  kde sa zameral na teológiu a právo,… Zobraziť životopis…

 • Fürész František

  František Fürész sa narodil 4. októbra 1812 v Miškovci v Maďarsku a zomrel 30. marca 1885 v Kežmarku. Študoval na lýceách v Levoči a Kežmarku, kde sa zameral na teológiu… Zobraziť životopis…

 • Gassner Alexander Šaul

  Alexander Šaul Gassner sa narodil 18. februára 1921 v Kežmarku a dátum jeho smrti nám nie je známy. Narodil sa ako najstarší v rodine učiteľa židovského náboženstva Izáka. Bývali v dome na… Zobraziť životopis…

 • Gassner-Rottenberg Izák

  Izák Rottenberg sa narodil 12. apríla 1900 v Wysnicz v Poľsku a zomrel v roku 1942 v Osvienčime, ako väzeň v koncentračnom tábore v Poľsku. Narodil sa v malej poľskej… Zobraziť životopis…

 • Genersich Anton

  Anton Genersich sa narodil 4. februára 1842 v Spišskej Sobote a zomrel 4. júna 1918 v Budapešti. Jeho otec bol sudcom v Spišskej Sobote, kde sa Anton narodil a jeho starým otcom… Zobraziť životopis…

 • Genersich Ernest

  Ernest Genersich sa narodil 16. februára 1902 v meste Kežmarok a zomrel 7. mája 1956 v Bratislave a pochovaný je v Kežmarku Narodil sa ako 11. (posledné) dieťa riaditeľa kežmarskej… Zobraziť životopis…

 • Genersich Ján

  Ján Genersich sa narodil 16. augusta 1761 v Kežmarku a zomrel 18. mája 1823 vo Viedni v Rakúsku Pochádzal z rodiny obchodníka. Študoval v Debrecíne, Vyšnej Slanej, Kežmarku, Prešporku (Bratislave),… Zobraziť životopis…

 • Genersich Kristián

  Kristián Genersich sa narodil 3. januára 1759 v Kežmarku a zomrel 30. apríla 1825 v Kežmarku. Druhý z trojice významných kežmarských bratov (Jána a Samuela) Genersichovcov študoval na evanjelikom lýceu v Kežmarku,… Zobraziť životopis…

 • Genersich Samuel

    Samuel Genersich sa narodil 15. februára 1768 v Kežmarku a zomrel 2. septembra 1844 v Levoči. Najmladší brat z trojice kežmarských významných prírodovedcov a humanistov študoval na evanjelickom lýceu v Kežmarku… Zobraziť životopis…

 • Gioretta Tomáš

  Tomáš Gioretta sa narodil 29. apríla 1842 na neznámom mieste a zomrel 20. januára 1906 v Kežmarku. Meno rodiny poukazuje na taliansky pôvod – nie je však známe, kedy rodina prišla do… Zobraziť životopis…

 • Giorgetta Tomáš

  Tomáš Giorgetta sa narodil 29. apríla 1842 a zomrel 20. januára 1906 v Kežmarku. V rokoch 1872-1873 založil v Kežmarku cukráreň. V roku 1897 ju predal Ľudovítovi Schreterovi. Na pohrebnom mieste odpočíva s manželkou… Zobraziť životopis…

 • Glaser – Vitriarius Matej

  Matej Glaser – Vitriarius sa narodil v roku 1653 v Bardejove a zomrel  16. februára 1706 v Kežmarku. Glaser je po slovensky sklenár, po latinsky vitrarius – ale nositeľ tohto mena si písal aj… Zobraziť životopis…

 • Glatz Jakub

  Jakub Glatz sa narodil 17. novembra 1776 v Poprade a zomrel 25. septembra 1831 v Bratislave. Pochádzal z remeselníckej rodiny. Študoval na lýceu v Kežmarku a Prešporku, v r. 1796 bol na teológii… Zobraziť životopis…

 • Görgey Artúr

  Artúr Görgey sa narodil 30. januára 1818 v Toporci a zomrel 21. mája 1916 v maďarskom Visegráde. Artúr prišiel na kežmarské lýceum v školskom roku 1828/29 z Levoče, odkiaľ pochádzala jeho matka –… Zobraziť životopis…

 • Gosler Tomáš

  Tomáš Gosler sa narodil vo Flensburgu – Schleswig Holstein v Nemecku a zomrel v roku 1646 v meste Kežmarok. Pochádzal z učiteľskej rodiny, niekedy pred rokom 1620 odišiel z rodiska a istý čas… Zobraziť životopis…

 • Grajchman Jakub

  Jakub Grajchman  sa narodil 25. júla 1822 v Hybe a zomrel 9. júna 1897 v Hybe. Študoval doma, v školskom roku 1834/35 sa zapísal do gramatickej triedy v Kežmarku, r. 1838 prestúpil… Zobraziť životopis…

 • Gréb Július

  Júlis Gréb sa narodil 16. februára 1881 vo Veľkej Lomnici a zomrel 22. decembra 1944 v Aszód v Maďarsku Do školy chodil doma, r. 1900 vynikajúco zmaturoval na kežmarskom gymnáziu, univerzitné… Zobraziť životopis…

 • Greisiger Michal

  Dr. Michal Greisiger sa narodil 25. decembra 1851 v obci Stráne pod Tatrami a zomrel 10. septembra 1912 v meste Spišská Belá. V roku 1872 zmaturoval na gymnáziu v Kežmarku,… Zobraziť životopis…

 • Greschik Eugen

  RNDr. Eugen Greschik sa narodil 12. augusta 1887 v meste Kežmarok a zomrel 11. februára v roku 1967 v Budapešti v Maďarsku. Študoval na gymnáziu v Kežmarku, na univerzite v… Zobraziť životopis…

 • Greschik Viktor

  Viktor Greschik sa narodil 29. marca 1862 v Levoči a zomrel 17. augusta 1946 v Levoči. Greschik r. 1882 ukončil štúdiá na Rímskokatolíckom učiteľskom ústave v Spišskej Kapitule ako diplomovaný učiteľ. V tom… Zobraziť životopis…

 • Gretzmacher Fridrich

  Fridrich Gretzmacher sa narodil v roku 1840 v Spišskej Belej a zomrel v roku 1918 v Kežmarku bol evanjelickým kňazom, ktorý žil v Kežmarku len na konci svojho života.  … Zobraziť životopis…

 • Gretzmacher Július

  Július Gretzmacher sa narodil 3. apríla 1847 v Ruskinovciach a zomrel 10. septembra 1937 v Kežmarku. Bol profesorom lýcea v rokoch 1871-1907.   Zdroj: Osobnosti dejín Kežmarku. Historický cintorín, str. 36. Zobraziť životopis…

 • Gretzmacher Juraj

  Dr. Juraj Gretzmacher sa narodil v roku 1885 v Kežmarku a zomrel 24. novembra 1914. Bol školským lekárom lýcea. Rok po smrti bol prevezený do Kežmarku.   Zdroj: Osobnosti dejín Kežmarku. Historický cintorín,… Zobraziť životopis…

 • Gross Pavol

  Pavol Gross (Grosz) sa narodil 30. januára 1644 v meste Kežmarok a zomrel v roku 1710 na neznámom mieste. Rodina Gross sa spomína v Kežmarku už v 16. storočí. Martin Gross (? –… Zobraziť životopis…

 • Grosz Alfréd

  Alfréd Grosz sa narodil 26. augusta 1885 v Kežmarku a zomrel 1. marca 1973 v Kežmarku. V osobnosti Alfréda Grosza sa spája profesor telocviku, pôsobiaci na nemeckom, neskôr aj slovenskom gymnáziu v Kežmarku,… Zobraziť životopis…

 • Grosz Alfréd

  Alfréd Grosz sa narodil 26. februára 1885 v meste Kežmarok a zomrel 1. marca  1973 v meste Kežmarok. Jeho otec Ernest Grosz (1833 – 1900) bol profesorom a riaditeľom kežmarského… Zobraziť životopis…

 • Grosz Ernest

  Ernest Grosz sa narodil v Spišskej Sobote a zomrel 4. mája 1900 v Kežmarku. Profesor a dlhoročný riaditeľ ev. a. v. lýcea v Kežmarku. Je pochovaný spolu s jeho manželkou Elsa, rod. Schickedanz (3.… Zobraziť životopis…

 • Grosz Ernest

  Ernest Grosz sa narodil 7. februára 1881 v Kežmarku a zomrel 16. marca 1931 v Memel v Litve a pochovaný v Kežmarku. Starší syn riaditeľa kežmarského evanjelického lýcea Ernesta Grosza a Laury Alice… Zobraziť životopis…

 • Grünburg Abrahám

  Abrahám Grünburg sa narodil v roku 1839 v Nemesbikku v Maďarsku a zomrel 21. decembra 1918 v Kežmarku. Medzi najvýznamnejšie osobnosti židovskej náboženskej obce v Kežmarku zaiste patrí rabín Abrahám Grünburg. Narodil sa… Zobraziť životopis…

 • Grünburg Mayer

  Mayer Grünburg sa narodil v roku 1910 v Kežmarku a zomrel 4. augusta 1993 v meste Fleischmanns. Vyrástol ako najstarší syn vrchného rabína Simchu Nátana v Kežmarku, kde vyštudoval tunajšiu ješivu, zapojil sa… Zobraziť životopis…

 • Grünburg Simcha Nátan

  Simcha Nátan kežmarský rodák, okresný a vrchný rabín sa narodil 25. augusta 1884 v meste Kežmarok a zomrel 6. septembra 1944 v koncentračnom tábore Plašov v Poľsku. Mladším z dvoch synov Abraháma Grünburga… Zobraziť životopis…

 • Guhr Michal

  Michal Guhr sa narodil 17. marca 1873 vo Veľkom Slavkove a zomrel 23. augusta 1933 v Spišskej Sobote a pochovaný je v rodisku. Po základnej škole v rodisku navštevoval gymnázium v Kežmarku,… Zobraziť životopis…

 • Günther Juraj

  Juraj Günther sa narodil okolo roku 1600 v meste Kežmarok a zomrel v roku 1653. Prvý členom rodiny, podľa kežmarského historika Ch. Genersicha, bol Anton Günther z Lilienfeldu (Lilienfeld sa nachádza v… Zobraziť životopis…

 • Guoth Jonáš Bohumil

  Jonáš Bohumil Guoth sa narodil 26. septembra 1811 v Ľubeli a zomrel 20. decembra 1888 v Hybe, pochovaný je v Liptovskom Mikuláši Študoval v Šajavskom Gemeri a v Kežmarku. Už počas štúdií… Zobraziť životopis…

 • Guoth Jonáš Rudolf

  Rudolf Jonáš Guoth sa narodil 17. septembra 1856 v Gôtovanoch a zomrel 21. októbra 1918 v Liptovskom Mikuláši. Syn lekára Jonáša Bohumila chodil do Kežmarku už v 1. ročníku v školskom… Zobraziť životopis…

 • Hansen Teofil Edvard Freiherr von

  Teofil Edvard Freiherr von Hansen sa narodil 13. júla 1813 v Kodani v Dánsku a zomrel 17. februára 1891 vo Viedeni. Projektantom kežmarského nového (červeného) evanjelického kostola bol Teofil Hansen… Zobraziť životopis…

 • Hanus Ladislav

  Ladislav Hanus sa narodil 26. februára 1907 v Liptovskom Mikuláši a zomrel 7. marca 1994 v Ružomberku. Ladislav Hanus v Liptovskom Mikuláši nadobudol základné vzdelanie a vychodil aj gymnázium (1917 – 1925).… Zobraziť životopis…

 • Harvanová-Butzová Emília

  Emília Harvanová-Butzová sa narodila 19. novembra 1933 v Olšanke v Poľsku a zomrela 7. decembra 2000 v Bratislave a pochovaná je v Novej Lesnej. Vojnové roky spôsobili, že vyrastala v Kežmarku. Počas… Zobraziť životopis…

 • Haug Egon

  Egon Haug sa narodil 25. februára 1923 v Kežmarku a zomrel 28. decembra 2003 vo Viedeni. Narodil sa v Kežmarku. Študoval na akadémii v Prahe, po vojne na akadémii vo Viedni. Jeho… Zobraziť životopis…

 • Havran Ľudovít

  V máji v roku 2020 nás zastihla smutná správa o tom, že zomrel pedagóg a dlhoročný zástupca riaditeľa na kežmarských stredných školách Ľudovít Havran. Mnohým z nášho mesta bol známy… Zobraziť životopis…

 • Hayde Karol

  Karol Hayde sa narodil v Levoči a zomrel 28. januára 1904 v Kežmarku. Patril medzi popredných spišských medovnikárov. Formy z jeho výrobkov - koník, bábiky, husár atď. sú uložené v kežmarskom múzeu. Medovnikári… Zobraziť životopis…

 • Hefty Július Andrej

  Július Andrej Hefty sa narodil 14. februára 1888 v Bratislave a zomrel 3. decembra 1957 v Budapešti v Maďarsku. Narodil sa ako najstarší zo 16 detí. Jeho otec Dr. Friedrich Heft y,… Zobraziť životopis…

 • Holko Michal

  Michal Holko sa narodil 25. marca 1866 v Bratislave a zomrel 21. septembra 1960 v Strážach. Pochádzal zo slovenskej remeselníckej rodiny, ktorá sa do Bratislavy len prisťahovala, ale ako rodený „Prešpurák“ ovládal nemčinu,… Zobraziť životopis…

 • Holló Barnabáš

  Barnabáš Holló sa narodil 16. mája 1866 v Alsóhangony v Maďarsku a zomrel 2. novembra 1917 v Budapešti v Maďarsku. V r. 1904 – 1907 študoval na umelecko-priemyselnej škole, v majstrovskej… Zobraziť životopis…

 • Hronec Jur

  Jur Hronec sa narodil 17. mája 1881 v Gočove a zomrel 1. decembra 1959 v Bratislave. Chodil na gymnázium v Rožňave, v r. 1902 – 1906 študoval na univerzite v Kluži matematiku… Zobraziť životopis…

 • Hubka Michal

  Michal Hubka sa narodil 21. septembra 1916 v Liptovskom Mikuláši a zomrel 15. júna 1984 v Bratislave. Narodil sa v rodine garbiarskeho robotníka Michala Hubku (1884 – 1953) a Evy, rodenej Fabriciovej… Zobraziť životopis…

 • Hunfalvy-Hunsdorfer Ján

  Ján Hunfalvy-Hunsdorfer sa narodil 9. júna 1820 vo Veľkom Slavkove a zomrel 6. decembra 1888 v Budapešti v Maďarsku. Podobne ako brat Pavol, študoval v polovici 30. rokov 19. storočia na… Zobraziť životopis…

 • Hunfalvy-Hunsdorfer Pavol

  Pavol Hunfalvy-Hunsdorfer sa narodil 12. marca 1810 vo Veľkom Slavkove a zomrel 30. novembra 1891 v Budapešti v Maďarsku. V r. 1823 – 1826 navštevoval gymnaziálne triedy na kežmarskom lýceu, potom… Zobraziť životopis…

 • Hunsdorfer Imrich

  Imrich Hunsdorfer sa narodil 18. augusta 1930 v Kežmarku a zomrel 19. augusta 2007 vo  Weilburgu v Nemecku. Narodil sa v rodine obchodníka Gustáva Hunsdorfera a Irmy, rod. Fabianovej, (ako vzdialený príbuzný významných… Zobraziť životopis…

 • Huss (Husz) Dávid

  Dávid Huss (Husz) sa narodil 28. novembra 1813 v Poprade a zomrel 21. januára 1889 v Poprade. Narodil sa v popradskej živnostníckej rodine. Študoval na gymnáziu v Kežmarku a právo v Miškovci. Roku… Zobraziť životopis…

 • Hutyra František

  František Hutyra sa narodil 7. októbra 1890 v Spišskom Podhradí, na Sivej Brade a zomrel 20. decembra 1934 v Budapešti v Maďarsku. Pochádzal zo slovenskej rodiny zo šiestich detí. Študoval v Spišskom… Zobraziť životopis…

 • Hužik Martin

  Martin Hužik sa narodil v polovici 19. storočia a zomrel pred rokom 1911 v Kežmarku. Do Kežmarku sa prisťahoval v druhej polovici 19. stor. R.1878 založil nábytkové stolárstvo a sklad s rakvami… Zobraziť životopis…

 • Hviezdoslav-Országh Pavol

  Pavol Hviezdoslav-Országh sa narodil 2. februára 1849 vo Vyšnom Kubíne a zomrel 8. novembra 1921 v Dolnom Kubíne. Narodil sa v schudobnenej zemianskej rodine. Otec, hoci bol vyučený garbiar chcel, aby syn… Zobraziť životopis…

 • Jagušič Imrich

  Imrich Jagušic  žil v 18. storočí. Vzhľadom na rozsah a významnosť produkcie bol poprednou osobnosťou maliarskej školy v 60. – 80. rokoch 18. stor. na území horného Spiša. Dosiaľ sa… Zobraziť životopis…

 • Jakobei Pavel

  Pavel Jakobei sa narodil 9. januára 1695 v Prietrži a zomrel 3. augusta 1752 v Modre. Študoval doma, v Necpaloch, Brezne, Prešporku, Levoči a v r. 1712 – 1715 v Kežmarku. Najprv… Zobraziť životopis…

 • Ján Pavol II.

  Ján Pavol II. sa narodil 18. mája 1920 vo Wadowiciach v Poľsku a zomrel 2. apríla 2005 vo Vatikáne. Bol známy nielen ako teológ, ale aj ako filozof, básnik, dramatik,… Zobraziť životopis…

 • Ján z Kežmarku

  Ján z Kežmarku žil v 15. storočí. Študoval pravdepodobne doma, miesto univerzitných štúdií nie je známe. Bol farárom v Spišských Vlachoch a Vrbove, neskôr profesorom teológie – „sacrae paginae professor“ –… Zobraziť životopis…

 • Jančo Július

  Júlisu Jančo sa narodil 13. apríla 1896 v Spišskej Sobote a zomrel 17. decembra 1961 v Bratislave. Stredoškolské štúdiá absolvoval v r. 1913 – 1916 na Vyššej obchodnej škole v Kežmarku,… Zobraziť životopis…

 • Jančo Matej

  Matej Jančo sa narodil 28. februára 1896 v Smrečanoch a zomrel 25. októbra 1915 v Doberdo v Taliansku. Študoval v r. 1908 – 1911 v Banskej Bystrici, kde založil tajný spolok Bratia.… Zobraziť životopis…

 • Janečko Ján

  Ján Janečko sa narodil 1. februára 1879 v Klčove a zomrel 7. júna 1957 v Spišskej Kapitule a pochovaný je v Klčove. Ján Janečko patrí medzi významné osobnosti kultúrno-spoločenského života v Kežmarku… Zobraziť životopis…

 • Janoška Jur

  Jur Janoška sa narodil 25. decembra 1856 v Dolnom Kubíne a zomrel 27. januára 1930 v Liptovskom Mikuláši. Na ľudovú školu chodil doma, na kežmarskom gymnáziu študoval na dvakrát –… Zobraziť životopis…

 • Jesenský Janko

  Janko Jesenský sa narodil 30. decembra 1874 v Martine a zomrel 27. decembra 1945 v Bratislava. Pochádzal z advokátskej rodiny. Ako mnoho jeho predkov a príbuzných, ba i bratov, tak aj on… Zobraziť životopis…

 • Jiskra Ján

  Ján Jiskra sa narodil v Brandýse nad Labem v Čechách a zomrel v roku 1469 alebo 1470 na neznámom mieste. Od roku 1440 pôsobil na území Uhorska v službách kráľovnej Alžbety,… Zobraziť životopis…

 • Johanides Václav

  Václav Johanides sa narodil v Kamennej Lehote na Morave a zomrel v roku 1701 v Toruni v Poľsku. Rodina odišla z Moravy do Uhorska po r. 1620 pred náboženským prenasledovaním. Johannides študoval… Zobraziť životopis…

 • Jóny Teodor

  Rod Jóny pochádza zo Spiša, pravdepodobne z Ľubice pri Kežmarku. Neskôr sa rozdvojil na vetvu kežmarsko-ľubickú a na spišskonovoveskú. Od roku 1696 používal právo zemianskeho erbu. Teodor Jóny zavčasu osirel… Zobraziť životopis…

 • Joppa Július

  Július Joppa sa narodil 18. júla 1912 v Spišskej Novej Vsi a zomrel 24. februára 1994 v Kežmarku. Učňovskú dobu v r. 1926 – 1929 prežíval u svojho príbuzného Andreja Ľudovíta… Zobraziť životopis…

 • Juraj z Kežmarku

  Juraj sa narodil v druhej polovici 14. storočia v Kežmarku a zomrel v roku 1433 v Prahe v Čechách. Spišským prepoštom bol v r. 1419 – 1433. Na jeho objednávku bol vytvorený graduál –… Zobraziť životopis…

 • Kamitska Carl Joseph

  Carl Joseph Kamitska sa narodil 14. apríla 1806 a zomrel 25. decembra 1884? V roku 1851 založil podnik na výrobu syra, v roku 1869 mal sklad likéru, rumu a punču, v… Zobraziť životopis…

 • Karátsony Žigmund

  Žigmund Karátsony sa narodil  18. septembra 1868 v maďarskom meste Kecskemét, zomrel 31. októbra 1941 v Kežmarku. Na lýceu učil od 1. januára 1898 do 30. novembra 1919, a to gréčtinu a latinčinu.… Zobraziť životopis…

 • Karátsony Žigmund

  Žigmund Karátsóny sa narodil 18. septembra 1868 v Kecskeméte v Maďarsku a zomrel 31. októbra 1941 v Kežmaroku. Študoval doma na gymnáziu a klasickú filológiu na univerzite v Budapešti. Učil… Zobraziť životopis…

 • Karlovský Ján

  Ján Karlovský sa narodil 16. februára 1721 v Bystričke a zomrel 20. októbra 1794 v Prešove. Po univerzitných štúdiách v Halle a Göttingene učil v Prešporku, odtiaľ prešiel do Kežmarku, kde bol… Zobraziť životopis…

 • Katina Ferdinand

  Ferdinand Katina sa narodil 12. septembra 1864 v Spišskej Starej Vsi a zomrel 1. augusta 1932 v Budapešti v Maďarsku. Katona – vlastným menom Nathan Kleinberger, sa narodil v židovskej rodine,… Zobraziť životopis…

 • Kazinczy František

  František Kazinczy sa narodil 27. októbra 1759 v Simiane v Rumunsku a zomrel 22. augusta 1831 v Széphalome v Maďarsku. Študoval krátko v Debrecíne, potom sa vrátil domov, kde sa u… Zobraziť životopis…

 • Kelley Edward

  Edward Kelley sa narodil 1. augusta 1555 vo Worcesteri v Anglicku a zomrel 1. novembra 1597 v Moste v Čechách. Bol lekárnikom, ale pre časté podvody mu na výstrahu odrezali… Zobraziť životopis…

 • Kertscher Alexander

  Alexander Kertscher sa narodil 22. apríla 1860 v Spišskej Novej Vsi a zomrel 31. januára 1929 v Pohorelej. Bol pedagóg, ktorý pôsobil v Kežmarku. Začal študovať doma na gymnáziu, odkiaľ prestúpil na učiteľský… Zobraziť životopis…

 • Kéry-Bittner Imrich

  Dr. Imrich Kéry-Bittner sa narodil 12. novembra 1798 v Kežmarku a zomrel 15. mája 1887 v Sebes v Rumunsku. Narodil sa v rodine rímskokatolíckeho učiteľa Jacinta (Hyacinta) Bittnera. Matka Helena bola rodená Haszová. Mal… Zobraziť životopis…

 • Kevély Imrich

  Imrich Kevély sa narodil 1. decembera 1930 a zomrel  26. júna 1985 v Žiline. Do Kežmarku prišiel v septembri 1953 čerstvý absolvent Pedagogickej fakulty Slovenskej univerzity (neskôr FTVŠ UK) v Bratislave ako… Zobraziť životopis…

 • Kiefer Ladislav

  Ladislav Kiefer sa narodil 14. januára 1912 v Kežmarku a zomrel 23. júna 2003 v Kežmarku. V priebehu 70. a 80. rokov sledoval lokalitu Jeruzalemský vrch, kde sa v tom období robili rozsiahle… Zobraziť životopis…

 • Kiefer Ladislav

  Ing. Ladislav Kiefer sa narodil 14. januára 1912 v Kežmarku a zomrel 23. júna 2003 v Kežmarku Narodil sa v rodine veľkoobchodníka Felixa Kiefera (? – 1940 Kežmarok), ktorý ako pokračovateľ Alexandra… Zobraziť životopis…

 • Kinczler Aurel

  Aurel Kinczler sa narodil 13. februára 1872 v Ľubici a zomrel 24. augusta 1947 v Kežmarku. Pochádzal z učiteľskej rodiny, začal študovať na gymnáziu v Kežmarku, prvé dva ročníky skončil s vynikajúcim prospechom,… Zobraziť životopis…

 • Kintzler (Kinczler) Štefan

  Štefan Kintzler (Kinczler) sa narodil 11. decembra 1901 v Kežmarku a zomrel 24. februára 1979 v Kežmarku. Aurelov syn chodil do školy v Kežmarku a Košiciach. Štúdium ukončil maturitou na obchodnej akadémii. Napriek… Zobraziť životopis…

 • Kiš (Kiss) Július

  Július Kiš (Kiss) sa narodil 28. decembra 1932 v Kežmarku a zomrel 26. novembra 1994 v Poprade. Do školy chodil v rodnom meste, vyučil sa za typografa a v tomto odbore absolvoval školu… Zobraziť životopis…

 • Kiss Štefan

  Štefan Kiss sa narodil 28. januára 1871 v Kežmarku a zomrel 11. júna 1953 v Kežmarku. O jeho štúdiách a začiatkoch fotografovania nemáme žiadne zachované správy. Prvá zmienka o jeho fotografi ckej tvorbe… Zobraziť životopis…

 • Kiss Viktor

  Viktor Kiss sa narodil 12. decembra 1902 v Kežmarku a zomrel 22. januára 1940 vo Veľkej Lomnici. Narodil sa v rodine Ferdinanda Kissa – riaditeľa bieliarne a Margaréty, rodenej Székelyovej. Navštevoval ľudovú… Zobraziť životopis…

 • Kiszely Ervín

  Ervin Kiszely sa narodil 05. augusta 1839 v Prešove a zomrel 8. septembra 1914 v Kežmarku. Vyučoval v Kežmarku matematiku, deskriptívnu geometriu, maďarčinu, nemčinu, kreslenie. Ervín Kiszely študoval teológiu v Prešov. Aby mohol pokračovať… Zobraziť životopis…

 • Kiszely Ervín

  Ervín Kiszely sa narodil 5. augusta 1839 v Prešove a zomrel 8. septembra 1914 v Kežmarku. Študoval teológiu v Prešove. Aby mohol pokračovať v univerzitných štúdiách, zarábal si vyučovaním v bohatých rodinách, až… Zobraziť životopis…

 • Klein Samuel

  Samuel Klein sa narodil 18. októbra 1784 vo Vrbove a zomrel 7. novembra 1835 vo Veľkej pri Poprade. Študoval na lýceu v Kežmarku teológiu a v tomto odbore pokračoval aj na… Zobraziť životopis…

 • Klimo-Hájomil Peter

  Peter Klimo-Hájomil sa narodil 9. apríla 1882 v Jamníku na Liptove a zomrel 11. mája 1952 v Liptovskom Hrádku. V školskom roku 1896/97 prestúpil na kežmarské gymnázium do 4. ročníka, kam prišiel z… Zobraziť životopis…

 • Koch Aurel

  Aurel Koch sa narodil 16. januára 1874 v Tvarožnej a zomrel 5. februára 1915 v Kežmarku. V roku 1908 bol zakladateľom cirkevného listu Evangelischer Glaubensbote fúr die Zips, ktorý vychádzal v Kežmarku. Koch… Zobraziť životopis…

 • Kolbenhayer Pavol

  Rodina Kolbenhayer sa v Kežmarku spomína už v roku 1587. V 19. stor. sa časť rodiny premenovala na Tátray. Členovia rodiny sa zaoberali remeslom i obchodom – Pavol mal veľký… Zobraziť životopis…

 • Kollár Ján

  Ján Kollár sa narodil 29. júla 1793 v Mošovciach a zomrel 24. januára 1852 vo Viedni v Rakúsku. V r. 1817 – 1719 absolvoval evanjelickú teológiu na univerzite v Jene, ten istý rok… Zobraziť životopis…

 • Koller Karol

  Karol Koller sa narodil 22. januára 1825 v Levoči a zomrel 5. apríla 1913 v Kežmarku. Učil v rokoch 1852-1896 na kežmarskom lýceu prírodopis, matematiku a nemčinu. Študoval na gymnáziu v rodnom meste… Zobraziť životopis…

 • Koller Karol

  Karol Koller sa narodil 22. januára 1825 v Levoči a zomrel 5. apríla 1913 v Kežmarku. Študoval na gymnáziu v rodnom meste a právo s teológiou na kežmarskom lýceu. Na univerzite vo Viedni… Zobraziť životopis…

 • Komárnický Ivan Jurijevič

  Ivan Jurijevič Komárnický sa narodil 28. augusta 1917 v Haňkovici na Ukrajine a zomrel 10. januára 2008 v Kežmarku. Otec Jurij Komárnický zahynul v I. svetovej vojne ešte pred narodením syna. Matka Eva… Zobraziť životopis…

 • Korabinský Martin

  Martin Korabinský sa narodil v 2. polovici 17. storočia a zomrel v 1. polovici 18. storočia. Pôsobil v Spišskej Novej Vsi. S manželkou Dorotou mali dvoch synov (Ján – narodený 2. mája 1676,… Zobraziť životopis…

 • Koromzay Viktor

  Viktor Koromzay sa narodil 6. alebo 16. marca 1839 v Kežmarku a zomrel 5. januára 1917 Kežmarok. Angažoval sa v miestnej evanjelickej cirkvi augsburskoho vyznania, bol členom rady lýcea a spoluzakladateľom Kežmarskej… Zobraziť životopis…

 • Korsh (Korš) Bohumil

  Bohumil Korsh (Korš) sa narodil 25. októbra 1895 v Hniezdnom a zomrel 25. januára 1984 v Poprade, pochovaný je v Kežmarku. B. Korsch zanechal po sebe zošit spomienok od detstva… Zobraziť životopis…

 • Kostřánek Bedřich

  Ing. Bedřich Kostřánek sa narodil 26. júna 1890 vo Frenštáte pod Radhoštěm v Čechách a zomrel 13. decembra 1969 v Kežmarku. Po absolvovaní reálneho gymnázia v Ostrave študoval pozemné staviteľstvo na Vysokom učení… Zobraziť životopis…

 • Köszegy-Winkler Elemír

  Elemír Köszegy-Winkler sa narodil 1. februára 1882 v Ružomberku a zomrel 4. septembra 1954 v Budapešti v Maďarsku. Otec Emanuel Winkler (1843 – 1904), matka Elsa, rodená Wielandová. Mal 4 bratov a 3 sestry.… Zobraziť životopis…

 • Kováč (Kovács) Leo

  Leo Kováč (Kovács) sa narodil 3. marca 1910 v Brezovom a zomrel 2. októbra 2002 v Kežmarku. Narodil sa v židovskej rodine v Brezove pri Giraltovciach. Onedlho musel jeho otec narukovať, a tak… Zobraziť životopis…

 • Kováč (Kováczs) Jozef

  Ing. Jozef Kováč (Kováczs) sa narodil 13. marca 1884 v Debrecíne v Maďarsku a zomrel v roku 1942 alebo 1944 v koncentračnom tábore Ravensbrück v Nemecku. Študoval na Štátnej hlavnej reálnej škole v Debrecíne, diplom inžiniera… Zobraziť životopis…

 • Kovalčík Štefan

  Štefan Kovalčík sa narodil 23. mája 1921 vo Švábovciach a zomrel 22. októbra 1973 v Bratislave. Rodáka zo Šváboviec po presťahovaní do Kežmarku uchvátili okolité lesy bohaté na sneh, tak nečudo, že… Zobraziť životopis…

 • Kovč Segej

  Komunistický režim na Slovensku uzatvoril hranice a mnohí sa stali obeťami prenasledovania agentmi Štátnej bezpečnosti (ŠtB). Kto nesúhlasil s vtedajším režimom bol pokladaný za nepriateľa štátu a vyvrheľa spoločnosti. Zaujímavý príbeh z tých… Zobraziť životopis…

 • Kövi (Steiner) Imrich

  Imrich Kövi (Steiner) sa narodil 29. januára 1839 v Kežmarku a zomrel 3. augusta 1917 v Spišskej Novej Vsi. Doma študoval na gymnáziu, teológiu skončil v Budapešti, prírodné vedy a fi lozofi u… Zobraziť životopis…

 • Kowarik Alexander

  Alexander Kowarik sa narodil 26. apríla 1909 v Bratislave a zomrel 30. októbra 1992 v Poprade, pochovaný je v Kežmarku. Predkovia rodiny pochádzajú z Moravy a prišli na územie Slovenska… Zobraziť životopis…

 • Kozlay Koloman

  Koloman Kozlay sa narodil 22. apríla 1890 v Nyárasdomb v Maďarsku a zomrel 14. februára 1965 v Mníchove v Nemecku. Povolaním bol evanjelický farár a profesor. Ešte r. 1922 bol farárom v Spišskej Sobote, potom… Zobraziť životopis…

 • Krajňák Juraj

  Juraj Krajňák sa narodil 26. februára 1904 v Kežmarku a zomrel 22. decembra 1976 v Kežmarku. Brat Michala Krajňáka sa tiež angažoval v robotníckom hnutí, od r. 1920 bol členom Zväzu mladorobotníkov, od… Zobraziť životopis…

 • Krajňák Michal

  Michal Krajňák sa narodil 11. septembra 1893 v Kežmarku a zomrel 18. apríla 1981 v Kežmarku. Pochádzal z početnej remeselníckej rodiny. Najznámejším z jeho súrodencov bol najmladší brat Juraj (1904 – 1976), ktorý… Zobraziť životopis…

 • Krajňáková Mária

  Mária Krajňáková rod. Jachovicová sa narodila 2. februára 1898 v Kežmarku a zomrela 25. júna 1974 v Kežmarku. V r. 1904 – 1908 navštevovala ľudovú školu v Ľubici. Od r. 1908 pracovala ako… Zobraziť životopis…

 • Kráľ Janko

  Janko Kráľ sa narodil 24. apríla 1822 v Liptovskom Mikuláši a zomrel 23. mája 1876 v Zlatých  Moravciach. Do škôl chodil doma, v Gemeri, potom z levočského lýcea prešiel na kežmarské lýceum. V… Zobraziť životopis…

 • Kralovanský Štefan

  Štefan Kralovanský sa narodil 29. novembra 1795 v Prešove a zomrel 6. marca 1836 v Kežmarku. Pochádzal z učiteľskej rodiny, jeho otec Andrej (1759 – 1809) učil v r. 1789 – 1795 na… Zobraziť životopis…

 • Krammer Johan Gottlieb

  Johan Gottlieb Krammer sa narodil 15. marca 1716 v Levoči a zomrel 15. apríla 1771 Prešov. Narodil sa v rozvetvenej maliarskej rodine Gottlieba a Zuzany Krammerových. Vyučil sa pravdepodobne v otcovej dielni.… Zobraziť životopis…

 • Kray Jakub

  Jakub Kray sa narodil 24. apríla 1661 v Bardejove a zomrel 16. decembra 1709 v Kežmarku. Jakub Kray pôsobil na úrade hlavného notára mesta. Počas pôsobenia riešil spory o majetky s hradnými pánmi. Rod Jakuba… Zobraziť životopis…

 • Kray Jakub ml.

  Jakub Kray ml. sa narodil 27. novembra 1686 v Kežmarku a zomrel 23. septembra 1753 v Kežmarku. Študoval vo svojom rodisku, potom sa dal do vojenských služieb, paradoxne do cisárskych, ktoré dali popraviť… Zobraziť životopis…

 • Kray Pavol ml.

  Pavol Kray ml. sa narodil 3. alebo 5. februára 1735 v Kežmarku a zomrel 19. januára 1804 v Pešti v Maďarsku. Vnuk popraveného kežmarského richtára Jakuba Kraya študoval v Kežmarku,… Zobraziť životopis…

 • Kray Pavol st.

  Pavol Kray st. sa narodil 5. novembra 1688 v Kežmarku a zomrel 27. júla alebo 16. augusta 1720 v Rakúsoch. Stredný syn popraveného richtára Jakuba Kraya sa po štúdiách v Kežmarku a Kráľovci… Zobraziť životopis…

 • Krno Miloš

  JUDr. Miloš Krno as narodil 25. júla 1922 v Bratislave a zomrel 21. júla 2007 v Bratislave. Detstvo prežil v Nemeckej – dnes Partizánskej Ľupči. Do 1. ročníka nemeckého gymnázia v Kežmarku mal… Zobraziť životopis…

 • Kudzbel Ladislav

  Ladislav Kudzbel sa narodil 30. januára 1917 v Dlhej Lúke a zomrel 1. mája 2001 v Kežmarku. Ukončil učiteľský ústav v Spišskej Kapitule. Učil v Liptove a v Jurgove (spišská… Zobraziť životopis…

 • Kukučín Martin

  Dr. Martin Kukučín (vlastným menom Matej Bencúr) sa narodil 17. mája 1860 v Jasenovej a zomrel 21. mája 1928 v Pakrac v Chorvátsku. Matej Bencúr chodil na gymnáziá v Revúcej, Martine a Banskej Bystrici.… Zobraziť životopis…

 • Kunish (Khunish) Adam

  Adam Kunish (Khunish) sa narodil v roku 1562 v Kežmarku a zomrel v roku 1600 v Kežmarku. Meno Kunisch sa nachádza už v najstaršom známom kežmarskom daňovom súpise z r. 1434. R. 1497 bol richtárom… Zobraziť životopis…

 • Kuntz Dávid

  Dávid Kuntz sa narodil v roku 1801 v Poprade a zomrel 26. septembra 1870 v Kežmarku. Pôsobil ako evanjelický farár v Kežmarku. V hrobke odpočíva farár evanjelickej cirkvi augsburského vyznania a historik Dávid Kuntz so… Zobraziť životopis…

 • Kuntz Dávid

  Dávid Kuntz sa narodil 30. septembra 1801 vo Veľkej pri Poprade a zomrel 26. septembra 1870 v Kežmarku. Pochádza z rodiny remeselníka – kožušníka. Po základnom štúdiu v rodnom meste prešiel r.… Zobraziť životopis…

 • Kuntz Hechtel

  Hechtel Kuntz sa narodil v 16. storočí v Kežmarku. Majster Kuntz v r. 1541 úplne prestaval kežmarskú radnicu v renesančnom štýle. Richtár Sebastián Lány spolu s mestskou radou uzavrel so staviteľom v… Zobraziť životopis…

 • Kuric Štefan

  Narodil sa 23. mája 1920 v Likavke. Na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity (Univerzity Komenského) študoval v rokoch 1940 - 1944 odbor slovenský jazyk a ruský jazyk; v rokoch 1954 - 1959 diaľkovo na Vyššej pedagogickej… Zobraziť životopis…

 • Kuszman Július

  Július Kuszman sa narodil 18. januára 1861 v Spišskej Sobote a zomrel 24. mája 1937 v Kežmarku. Spišská rodina sídliaca v Kežmarku a Spišskej Sobote. V Kežmarku sa r. 1867 spomína zámočník Juraj… Zobraziť životopis…

 • Kuzmány Karol

  Dr. Karol Kuzmány sa narodil 16. novembra 1806 v Brezne a zomrel 14. augusta 1866 v Štubnianskom – teraz Turčianske Teplice. Bol najmladším z 10 detí breznianskeho farára Jána Kuzmányho. Študoval na gymnáziu… Zobraziť životopis…

 • Lam Fridrich

  PhDr. Fridrich Lam sa narodil 13. mája 1881 v Kežmarku a zomrel 27. decembra 1955 v Budapešti v Maďarsku. Fridrich Lam sa narodil v Kežmarku ako syn rovnomenného advokáta, potomka Šebastiána Ambrózia zvaného Lam,… Zobraziť životopis…

 • Lam Šebastián Ambrosius

  Šebastián Ambrosius Lam sa narodil 23. augusta 1544 v Kežmarku a zomrel 24. októbra 1600 v Kežmarku. Šebastián Ambrosius Lam sa narodil v Kežmarku v r. 1544 (iné pramene 1542), kde aj študoval.… Zobraziť životopis…

 • Langsfeld Juraj

  Juraj Langsfeld sa narodil 16. októbra 1825 v Sučanoch a zomrel 22. júna 1849 v Kremnici. Pochádzal z remeselníckej rodiny. Na kežmarské lýceum sa zapísal v školskom roku 1843/44 do vyššej triedy –… Zobraziť životopis…

 • Lány Martin

  Cisársky súd odsúdil na trest smrti sťatím Martina Lányho spolu s meštanmi Kraya a Toperczera za to, že bránili Kežmarok pri útoku cisárskych vojsk. Pochádzal údajne z Hrabušíc, študoval právo a baníctvo,… Zobraziť životopis…

 • Lány-Jacobi Daniel

  Daniel Lány-Jacobi sa narodil 15. septembra 1691 v Kežmarku a zomrel 23. februára 1729 v Kežmarku. Syn popraveného Martina Lányho študoval v rodnom meste, potom na univerzitách v Kráľovci (Königsberg), v Berlíne a… Zobraziť životopis…

 • Lány-Jacobi Martin

  Martin Lány-Jacobi sa narodil 7. marca 1655 v Kežmarku alebo Hrabušiciach a zomrel 16. decembra 1709 v Kežmarku. Rod pochádzal pravdepodobne z Hrabušíc, kde mal svoju kúriu. Rodinná kronika kladie jeho vznik dokonca… Zobraziť životopis…

 • Lány-Jacobi Pavol

  Dr. Pavol Lány-Jacobi sa narodil 4. novembra 1725 v Kežmarku a zomrel v roku 1766 v Kežmarku. Syn evanjelického farára Daniela Lányho chodil do školy v Kežmarku, medicínu študoval v r. 1749 – 1753… Zobraziť životopis…

 • Laska Beata

  Beata Laska rod. Koscieleska sa narodila medzi 6. a 20. septembrom 1515 v Krakove v Poľsku a zomrela po 24. júli 1576 v Košiciach. Tradovalo sa, že Beata pochádzala z lôžka poľského kráľa Žigmunda Starého… Zobraziť životopis…

 • Lasky Albert

  Albert Lasky sa narodil v roku 1536 v Kežmarku a zomrel v roku 1605 v Poľsku. Po svojom otcovi Hieronymovi, majiteľovi kežmarského hradu, zdedil nielen majetky, ale aj fi - nančné problémy: veľa cestoval, prijímal… Zobraziť životopis…

 • Lasky Hieronym

  Hieronym Lasky sa narodil v roku 1496 v Lask v Poľsku a zomrel 22. decembra 1541 v Krakove v Poľsku. Hieronym pochádzal zo šľachtickej rodiny – už jeho otec Jaroslav bol sieradským vojvodcom. Meno si odvodzovali… Zobraziť životopis…

 • Lauček (Gallik) Martin

  Martin Lauček (Gallik) sa narodil 12. mája 1732 v Martine a zomrel 9. februára 1802 v Skalici. Do školy chodil v Necpaloch, Prešporku, Šarišskom Potoku a v 40. rokoch v Kežmarku. Pôsobil v… Zobraziť životopis…

 • Lauček Daniel Záboj

  Daniel Záboj Lauček sa narodil 18. mája 1846 v Rimavskej Píle a zomrel 20. apríla 1911 v Nanticoke v USA. Na kežmarské lýceum sa zapísal do I. ročníka v školskom roku 1858/59. Odtiaľ odišiel… Zobraziť životopis…

 • Laufer Eduard

  Eduard Laufer alias Theophil Gula záchranca Židov sa narodil 1. decembra 1895 v Radošine a zomrel v lete 1988 v Nathania v Izraeli. Eduard Laufer – silný chlapec židovského pôvodu,… Zobraziť životopis…

 • Lazarević Lazar st.

  Lazar Lazarević st. sa narodil 30. septembra 1803 v Sriemskom Karlovci v Srbsku a zomrel 1. marca 1846 v Novom Sade v Srbsku. Narodil sa v rodine Jovana Lazarevića, karloveckéko učiteľa a súčasníka pravoslávneho metropolitu… Zobraziť životopis…

 • Lazary Viktor

  Viktor Lazary sa narodil v roku 1835 v Matejovciach pri Poprade a zomrel 11. februára 1916 v Kežmarku. O jeho živote nevieme takmer nič. Podľa súpisu obyvateľov z r. 1866 žil už v Kežmarku… Zobraziť životopis…

 • Lerch Ján

  Ján Lerch sa narodil v poslednej tretine 18. storočia v Kežmarku a zomrel 25. marca 1761 v Kežmarku. Lerchova tvorba nadväzuje na dielo levočského sochára švédskeho pôvodu Olafa Engelholma, v dielni ktorého sa vyučil.… Zobraziť životopis…

 • Leudischer Juraj

  Juraj Leudischer sa narodil v Levoči a zomrel v roku 1560 v Strážkach. Juraj Leudischer sa považuje za prvého šíriteľa reformačnej myšlienky Dr. Martina Luthera v Kežmarku a blízkom okolí. Pôvodne bol údajne remeselníkom… Zobraziť životopis…

 • Lichard Daniel

  Daniel Lichard sa narodil 17. januára 1812 v Slovenskej Ľupči a zomrel 17. novembra 1882 v Skalici. Študoval na gymnáziu v Rimavskej Sobote, odkiaľ prišiel na kežmarské lýceum. Tu zotrval v rokoch 1823… Zobraziť životopis…

 • Linberger Štefan

  Štefan Linberger sa narodil 21. decembra 1825 v Šoproni v Maďarsku a zomrel 4. novembra 1902 v Kežmarku. Pochádzal z rodiny obchodníka. Študoval na lýceu v Šoproni a teológiu v r. 1846 – 1849… Zobraziť životopis…

 • Lindner Ernest

  Dr. Ernest Lindner sa narodil 27. decembra 1826 v Ľubici a zomrel 23. septembra 1902 v Budapešti v Maďarsku. Študoval právo v Debrecíne a medicínu vo Viedni. So spolužiakom si otvorili na Sliezsku kúpele… Zobraziť životopis…

 • Lipták František

  František Lipták sa narodil 29. septembra 1894 v Kežmarku a zomrel 7. novembra 1967 v Kežmarku, pochovaný je v Bratislave. Navštevoval Vyššiu obchodnú školu. Pracoval na viacerých miestach – v Tatranskej Lomnici, Spišskej Novej… Zobraziť životopis…

 • Lipták Ján

  Dr. Ján Lipták sa narodil 13. decembra 1889 vo Veľkej pri Poprade a zomrel 18. decembra 1958 vo Warstein v Nemecku. Narodil sa v rodine staviteľa. Študoval na kežmarskom gymnáziu; históriu, latinčinu… Zobraziť životopis…

 • Longa Martin

  Martin Longa sa narodil 11. novembra 1882 v Malom Slavkove a zomrel 23. decembra 1959 v Malom Slavkove. Do ľudovej školy chodil v Kežmarku, do gymnázia v Levoči. Doma gazdoval, v čase hospodárskej… Zobraziť životopis…

 • Lorx Alexander

  Dr. Alexander Lorx sa narodil 15. novembra 1839 v Kežmarku a zomrel 30. októbra 1917 v Levoči. Manželka Irma Laura bola dcérou farára Ondreja Šoltísza z Matejoviec a Alžbety Karolíny, rod. Adamiovej. Po… Zobraziť životopis…

 • Luchs Július Róbert

  Július Róbert Luchs sa narodil 5. februára 1901v Kežmarku a zomrel 16. júla v Korbachu v Nemecku. Študoval v Kežmarku na gymnáziu, potom za učiteľa v Spišskej Novej Vsi a Opave. Roku 1919… Zobraziť životopis…

 • Lux Jakub

  Jakub Lux sa narodil 10. októbra 1802 vo Veľkej pri Poprade a zomrel 8. októbra 1873 v Starej Lesnej. Do školy chodil v Kežmarku, Prešove a Bratislave. Okrem pedagogickej dráhy sa upísal… Zobraziť životopis…

 • Máday Karol

  Karol Máday sa narodil 30. mája 1821 v Kežmarku a zomrel 28. septembra 1870 v Dobšinej. Rod Máday získal zemianstvo a erb r. 1648: v modrom poli na zelenej zemi… Zobraziť životopis…

 • Maga Ján

  Mons. Ján Maga sa narodil 28. septembra 1944 Švošov pri Hubovej a zomrel 2. januára 1996 vo Svite. Do základnej školy chodil vo Švošove, absolvoval strednú priemyselnú školu v Ružomberku.… Zobraziť životopis…

 • Marczy Oskar

  Oskar Marczy sa narodil 6. marca 1924 v Stráňach pod Tatrami a zomrel 26. apríla 2006 v Stuttgarte v Nemecku. Narodil sa ako najstarší z troch synov učiteľa Erwina Marczyho, ktorý ho aj učil… Zobraziť životopis…

 • Marek Michal

  Michal Marek sa narodil 27. augusta 1925 v Haligovciach a zomrel 27. februára 1996 v Poprade. Narodil sa v zamagurskej dedine v roľníckej rodine, pochádzal zo 6 detí. Žili v skromných pomeroch, rodičia… Zobraziť životopis…

 • Markovič (Markovich) Ján

  Ján Markovič (Markovich) sa narodil 10. septembra 1862 v Radvani a zomrel 22. mája 1932 v Kežmarku. Obchod s textilom prevzal po Viktorovi Koromzayovi, ktorý ho založil ešte r. 1866. Už módny •… Zobraziť životopis…

 • Markušovský Ľudovít

  Dr. Ľudovít Markušovský sa narodil 25. apríla 1815 v Štrbe a zomrel 21. apríla 1893 v Opatija v Chorvátsku. Pochádzal z národne uvedomelej rodiny evanjelického farára. Po absolvovaní základnej školy v rodisku, odišiel ako… Zobraziť životopis…

 • Masaryk Tomáš Garrigue

  Tomáš Garrigue Masaryk sa narodil 7. marca 1850 v Hodoníne na Morave a zomrel 14. septembra 1937 v Lány v Čechách. Masaryk bol prvým prezidentom vzniknutej Československej republiky. Túto funkciu vykonával v r. 1918… Zobraziť životopis…

 • Matej Korvín

  Matej Korvín sa narodil 23. februára 1440 v Kluži v Rumunsku a zomrel 6. apríla 1490 vo Viedni v Rakúsku. Za jeho vlády došlo k ekonomickému a kultúrnemu rozkvetu Uhorska… Zobraziť životopis…

 • Materer Ulrich

  Ulrich Materer (Matergl, Matergo, Matern, Mauerer) sa narodil v 2. polovici 16. storočia a zomrel v roku 1618 v Kežmarku. Pôsobil v Kežmarku. Podľa niektorých historikov bol talianskeho pôvodu. V r. 1590 – 1591… Zobraziť životopis…

 • Mauksch Ján Daniel

  Dr. Ján Daniel Mauksch (Maugsch) sa narodil 15. mája 1749 v Kežmarku a zomrel v roku 1831. Otec Ján, matka Zuzana. R. 1776 ukončil štúdium na Lekárskej fakulte Trnavskej univerzity. Jeho dizertačná práca… Zobraziť životopis…

 • Mauksch Tomáš

  Tomáš Mauksch sa narodil 20. decembra 1749 v Kežmarku a zomrel 10. februára 1832 v Kežmarku. Pochádzal zo starej kežmarskej mäsiarskej rodiny. Jeho matka Anna Mária Toportzerová bola dcérou jedného z troch kežmarských… Zobraziť životopis…

 • Medňanský Ladislav

  Ladislav Meďnanský (Mednyánszky) sa narodil 23. apríla 1852 v Beckove a zomrel 19. apríla 1919 vo Viedni v Rakúsku. Ladislav sa narodil manželom Eduardovi Medňanskému a Márii Anne, rod. Szirmayovej. Mladá rodina žila… Zobraziť životopis…

 • Medzihradský Adolf

  Adolf Medzihradský sa narodil 2. apríla 1835 v Leštinách a zomrel 13. decembra 1919 v Dolnom Kubíne. Študoval v Banskej Bystrici a v r. 1852 – 1855 v Kežmarku. Tu však nematuroval, lebo… Zobraziť životopis…

 • Melik Samuel

  Melik Samuel Samuel Melik sa narodil vo Važci a zomrel 29. augusta 1620 v Očovej. Pochádzal z farárskej rodiny. Na stredné školy chodil v Kežmarku a Jihlave. Študoval teológiu na univerzite vo… Zobraziť životopis…

 • Meltzer Jakub

  Jakub Meltzer sa narodil 16. mája 1782 v Poprade a zomrel 25. januára 1836 v Lomničke. Štúdiá na kežmarskom lýceu ukončil r. 1801, potom študoval v Bratislave a Jene. V r. 1807 –… Zobraziť životopis…

 • Meltzer Lukáš

  Lukáš Meltzer (Melczer) sa narodil v polovici 17. storočia v Kežmarku a zomrel po roku 1726 v Kežmarku. Rodina žila v Kežmarku už v 16. storočí, r. 1594 sa spomína v súpise obyvateľstva Hans.… Zobraziť životopis…

 • Michalík Viktor

  Dr. Viktor Michalík sa narodil v roku 1812 v Kežmarku a zomrel v roku 1875 v Liptovskom Mikuláši. Pochádzal z meštianskej rodiny. Po štúdiách na lýceu v Kežmarku a Levoči absolvoval štúdium medicíny na lekárskej… Zobraziť životopis…

 • Mihálik Daniel

  Daniel Mihálik sa narodil 10. októbra 1767 v Hybiach a zomrel 18. novembra 1840 v Kežmarku. Na lýceu v Kežmarku študoval v r. 1789 – 1793, univerzitné štúdiá absolvoval v Jene v r.… Zobraziť životopis…

 • Miškovič Alojz

  Alojz Miškovič pochádzal zo slovenskej roľníckej rodiny. Vyštudoval teológiu (1920-1924) a slovenčinu, filozofiu a poľštinu (1924 -1928 ). V roku 1963 dostal doktorát teológie. Ako kňaz pôsobil krátko, učil na… Zobraziť životopis…

 • Mlynárových Eliáš

  Eliáš Mlynárových (Mlinarowých, Molitoris) sa narodil 19. apríla 1670 v Nižnej Boci alebo Spiššskom Bystrom a zomrel v roku 1720 v Liptovskej Tepličke. Narodil sa v rodine učiteľa. Študoval v Boci, Liptovskom Jáne, Štítniku… Zobraziť životopis…

 • Moes Žigmund (IV.)

  Žigmund Moes (IV.) sa narodil 10. júna 1614 v Kežmarku a umrel v 2. polovici 17. storočia v Kežmarku. Bol to legendárny kežmarský richtár, počas ktorého vyvrcholili v r. 1646 – 1651 boje medzi… Zobraziť životopis…

 • Moravetz Emil

  Emil Moravetz sa narodil 10. septembra 1887 v Brašove v Rumunsku a dátum jeho úmrtia je neznámy. Pokračovateľom tradície fotografi e v Kežmarku po Štefanovi Kissovi bol Emil Moravetz. Narodil sa v sedmohradskom… Zobraziť životopis…

 • Mošovský-Tesák Jur

  Jur Tesák-Mošovský sa narodil v roku 1545 v Mošovciach a zomrel 27. augusta  1617 v Prahe v Čechách. Študoval doma, v Košiciach, Kežmarku (60. roky 16. storočia) a v Jihlave. Okolo roku 1577 sa stal… Zobraziť životopis…

 • Müller Ľudovít

  Ľudovít Müller sa narodil 16. januára 1807 v Levoči a zomrel 1. marca 1864 v Kežmarku. Narodil sa v rodine Jána Jakuba Müllera (1780 – 1828) a Alžbety, rod. Wofgangovej. Prvé základy výtvarného… Zobraziť životopis…

 • Müttermann Juraj

  Juraj Müttermann sa narodil v poslednej tretine 17. storočia v Poprade a zomrel v 1. polovici 18. storočia. Tesár a staviteľ zanechal po sebe zatiaľ dve známe diela: r. 1713… Zobraziť životopis…

 • Mylius Ján

  Ján Mylius sa narodil v roku 1557 v Jihlave na Morave a zomrel v roku 1629 v Elblang v Poľsku. Študoval na univerzite vo Wittenbergu, pripojil sa ku kryptokalvinizmu, ideovému smeru protestantskej teológie, ktorý chcel pod… Zobraziť životopis…

 • Nádaši-Jégé Ladislav

  Dr. Ladislav Nádaši-Jégé sa narodil 12. februára 1866 v Dolnom Kubíne a zomrel 2. júla 1940 v Dolnom Kubíne. Študoval v Kežmarku v dvoch najnižších ročníkoch gymnázia v rokoch 1875 – 1877. Z… Zobraziť životopis…

 • Nadler František

  František Nadler sa narodil 4. júla 1807 v Kežmarku a zomrel 26. júna 1831 v Kežmarku. Narodil sa v rodine Pavla Nadlera, profesora lýcea v r. 1789 – 1809. František tiež študoval na… Zobraziť životopis…

 • Neckár Pavol

  Pavol Neckár sa narodil 24. januára 1888 v Skalici a zomrel 29. marca 1975 v Skalici. V Kežmarku študoval v r. 1902 – 1906 a bol spolužiakom Ivana Stodolu i Martina Rázusa. Na… Zobraziť životopis…

 • Nicolai (Nikolay) Samuel

  Samuel Nicolai (Nikolay) sa narodil 1. júna 1751 v Kalinove a zomrel 2. októbra 1807 v Prešove. Študoval v Ožďanoch, Levoči, Kežmarku a Prešove, v r. 1776 – 1778 na univerzite v Tübingene.… Zobraziť životopis…

 • Nitsch Andrej

  Andrej Nitsch sa narodil 22. mája 1883 vo Veľkej Lomnici a zomrel 7. júna v1976 v Banskej Bystrici, pochovaný je v Huncovciach. Od r. 1894/1895 študoval na gymnáziu v Kežmarku, tu končil 1.,… Zobraziť životopis…

 • Noscovius Michal

  Michal Noscovius zomrel 25. septembra 1683 v Kežmarku. Pôsobil ako posledný farár vo Veľkej pri Poprade pred obdobím protireformácie, dokonca bol poľským miestodržiteľom, pod ktorého Veľká spadala, obvinený zo sprisahania. Milosť… Zobraziť životopis…

 • Nürnberger Karol Ján

  Karol Ján Nürnberger sa narodil v roku 1902 v Nemecku a zomrel 1958 v Kežmarku. Ako turista chodil do Tatier, býval na Vyšnom mlyne v Kežmarku, kde sa zoznámil s… Zobraziť životopis…

 • Palcsó Štefan

  Štefan Palcsó sa narodil 12. januára 1826 v Kežmarku a zomrel 21. apríla 1895 v Kežmarku. Pochádzal z chudobnej mnohodetnej rodiny, ale pre svoj talent poslaný do škôl. Na kežmarskom lýceu študoval filozofiu,… Zobraziť životopis…

 • Palenčár Ján

  JUDr. Ján Palenčár sa narodil 2. novembra 1880 v Kežmarku a zomrel 28. októbra 1972 v Bratislave. Chodil na kežmarské gymnázium, maturoval v Nyiregyházi. Zapísal sa na právnickú fakultu v… Zobraziť životopis…

 • Paterson-Hain Ján

  Dr. Ján Paterson-Hain sa narodil v roku 1615 vo východnom Prusku a zomrel v roku 1675 v Prešove. Presné miesto jeho rodiska nie je známe. Doma vyštudoval medicínu. Pôvodne bol vojenským lekárom, potom dvorným… Zobraziť životopis…

 • Payer Hugo

  Hugo Payer sa narodil 24. novembra 1823 v Matejovciach pri Poprade a zomrel 13. marca 1898 v Kežmarku. Študoval teológiu, filozofiu, pedagogiku, prírodné vedy – napokon zakotvil pri matematike. Dospelosť… Zobraziť životopis…

 • Perlitzy Ján Daniel

  Dr. Ján Daniel Perlitzy sa narodil 29. októbra 1705 v Kežmarku a zomrel 6. apríla 1778 v Lučenci-Opatová. Jeho predkovia boli českí exulanti. Otec Eliáš, narodený v Púchove, bol evanjelickým farárom v Kežmarku.… Zobraziť životopis…

 • Petőfi (Petrovič) Alexander

  Alexander Petőfi (Petrovič) sa narodil 1. januára 1823 v Kiskörös v Maďarsku a zomrel 31. júla 1849 v Sighisoara v Rumunsku alebo v roku 1856 na Sibíri v Rusku.  Alexander Petőfi – najväčší maďarský revolučný básnik slovenského… Zobraziť životopis…

 • Petráš Milan

  prof. RNDr. Milan Petráš CSc. sa narodil 26. apríla 1930 vo Veľkej Frankovej a zomrel 26. novembra 1999 v Bratislave. V r. 1940 – 1948 vynikajúco študoval na Štátnom gymnáziu v Kežmarku.… Zobraziť životopis…

 • Petzval Jozef Maximilián

  Dr. Ing. Jozef Maximilián Petzval sa narodil 6. januára 1807 v Spišskej Belej a zomrel 15. augusta 1891 vo Viedni v Rakúsku. Otec Ján Fridrich Petzval (pôvodné meno Pecivál), rodák… Zobraziť životopis…

 • Petzval Otto Baltazár

  Ing. Otto Baltazár Petzval sa narodil 6. januára 1809 v Spišskej Belej a zomrel 28. augusta 1883 v Budapešti v Maďarsku. Bol bratom významného matematika J. M. Petzvala, nasledoval jeho štúdiá v Kežmarku na… Zobraziť životopis…

 • Pfeiffer Michal

  Dr. Michal Pfeiffer sa narodil 19. októbra 1721 v Kežmarku a zomrel 7. novembra 1809 v Kežmarku. Starý otec Zachariáš založil v Kežmarku r. 1680 lekáreň a po jeho nešťastnej… Zobraziť životopis…

 • Pirhalla Martin

  PhDr. ThDr. Martin Pirhalla sa narodil 12. októbra 1852 v Kežmarku a zomrel 30. novembra 1922 v Spišskej Kapitule. Narodil sa v remeselníckej rodine ako potomok pôvodne poľského zemianskeho rodu. Navštevoval školu v… Zobraziť životopis…

 • Planitz Karol

  Karol Planitz sa narodil 13. marca 1764 vo Veľkej pri Poprade a zomrel 8. marca 1835 v Ľubici. Jeho otec Stromph (+ 1768) bol organistom vo Veľkej. Karol neskôr prijal meno Planitz… Zobraziť životopis…

 • Podkonický Adam

  Adam Podkonický (Podkonitzky) sa narodil 5. decembra 1750 v Banskej Bystrici a zomrel 27. januára 1820 v Kežmarku. Študoval v Banskej Bystrici, Vyšnej Slanej a na lýceu v Prešporku, v r. 1772 –… Zobraziť životopis…

 • Pohl Mathias

  Mathias Pohl (Poll) pôsobil v Kežmarku v 16. storočí. Organista vo farskom Kostole Panny Márie a prvý známy organár v Banskej Bystrici (1562). Opravoval organy v oboch banskobystrických kostoloch a postavil viac… Zobraziť životopis…

 • Polla Belo

  PhDr. Dr.Sc Belo Polla sa narodil 12. apríla 1917 v Humennom a zomrel 16. augusta 2000 v Bratislave. Jeho korene siahajú do Talianska, odkiaľ prišli jeho predkovia – kamenári a… Zobraziť životopis…

 • Popović Jovan Sterija

  Jovan Sterija Popović sa narodil 1. januára 1806 vo Vršaci v Srbsku a zomrel vo februári 1856 vo Vršaci v Srbsku. Gymnázium ukončil v Sriemskych Karlovciach v srbskej Vojvodine a v Temešvári,… Zobraziť životopis…

 • Pošová Katarína

  Katarína Pošová rodená Bárkány sa narodila 12. apríla 1930 v Kežmarku a zomrela 5. apríla 2008 v Prahe. Narodila sa v Kežmarku v židovskej rodine architekta a staviteľa Huga Bárkányho a Edity –… Zobraziť životopis…

 • Praetorius Dávid

  Dávid Praetorius sa narodil v roku 1577 v Kežmarku a zomrel v roku 1646 alebo 1654 v Kežmarku. Študoval v rodnom meste na evanjelickom gymnáziu za rektorov Sonntagha, Martha a Mylia. Na protest proti odchodu… Zobraziť životopis…

 • Prídavok Anton

  Anton Prídavok sa narodil 28. mája 1904 v Kežmarku a zomrel 12. mája 1945 v Ružomberku. Narodil sa v budove starej železničnej – dnes nákladnej stanice, kde býval jeho otec – železničný strážnik.… Zobraziť životopis…

 • Rainer Ján Juraj

  Ján Juraj Rainer (Rajner, Reiner) sa narodil 3. apríla 1800 v Spišskej Sobote a zomrel 23. februára 1872 v Spiššskej Sobote. Študoval v rodnom meste, potom prešiel na kežmarskélýceum, tu… Zobraziť životopis…

 • Rázus Martin

  Martin Rázus sa narodil 18. októbra 1888 vo Vrbici pri Liptovskom Mikuláši a zomrel 8. augusta 1937 v Brezne. Do školy chodil v Liptovskom Mikuláši, potomprešiel na kežmarské gymnázium (lýceum), kdebol v… Zobraziť životopis…

 • Reitmayer Jindřich

  MUDr. Jindřich Reitmayer sa narodil 8. decembra 1924 v Prahe v Čechách a zomrel 19.  januára 1993 v Novom Smokovci. Narodil sa v Prahe ako syn bankového úradníka.V roku 1927 pre ochorenie otca na… Zobraziť životopis…

 • Renner Walter

  Walter Renner sa narodil 28. augusta 1931 v Kežmarkua zomrel 12. októbra 2008 v Kežmarku. Vytrvalosť a húževnatosť boli prvoradé vlastnosti,ktoré predurčovali kežmarského rodákak športom vytrvalostného charakteru. Všestranný základ pre cyklistiku získal… Zobraziť životopis…

 • Repp Fridrich

  PhDr. Fridrich Repp sa narodil 16. septembra 1903 v Liberci v Čechách a zomrel 14. októbra 1974 v Bad Hall v Rakúsku. Študoval na nemeckej univerzite v Prahe (nemeckú,slovanskú a klasickú jazykovedu a východoeurópskedejiny). Stal… Zobraziť životopis…

 • Rigó Dezider

  MUDr. Dezider Rigó sa narodil 23. júla 1904 v Bátorových Kosihách a zomrel 1. mája 1990 v Kežmarku. Vyštudoval medicínu na Univerzite Komenskéhov Bratislave. Istý čas pracoval na klinike infekčnýchchorôb v Bratislave, v… Zobraziť životopis…

 • Rodina Altman

  Pavol sa spomína roku 1577, viacnásobný senátor bol za richtára zvolený v r. 1594, 1595 a 1609. Patril aj medzi zakladateľov pivovarníckeho cechu roku 1589 (na území Slovenska bolo len… Zobraziť životopis…

 • Rodina Badáni (Badányi)

  Meno Badáni (Badányi) vzniklo zrejme pomaďarčením mena Bodon, Bodony. Rodina Bodony, konkrétne jej predstaviteľ Ján, sa spomína medzi spišskými šľachticmi v rokoch 1570 – 1582, chýba však určenie mesta, resp.… Zobraziť životopis…

 • Rodina Beck

  Rodina Beck sa spomína už r. 1434. Viacerí jej členovia boli v predstavenstve mesta – napr. v r. 1465 – 66 bol richtárom Ján, senátormi boli r. 1581 Jakub, 1587… Zobraziť životopis…

 • Rodina Čaplovič

  Pavol Čaplovič ml. sa zaradil k najlepším spišským fotografom. Umenie fotografie študoval u veľmi známeho uhorského fotografa Karola Divalda v Prešove. Aj počas I. svetovej vojny bol Čaplovič armádnym fotografom.… Zobraziť životopis…

 • Rodina Cornides

  Pohrebné miesta tejto rodiny sú v rôznych častiach cintorína a v rôznych prevedeniach (hrobka, želené náhrobky). Pochádzajú z 19. storočia. Rodina Cornides patrila najváženejším rodinám v Kežmarku. Cornidesovci sa presťahovali na Spiš pravdepodobne… Zobraziť životopis…

 • Rodina Emeritzy

  Kežmarská remeselnícka rodina z 19. až 20. storočia. Rod pochádzal pravdepodobne z Vrbova. Albert Emeritzy sa spomína v Kežmarku r. 1869 ako kožušník, vyrábal aj klobúky a rukávniky, ale v… Zobraziť životopis…

 • Rodina Engelmayer

  Rodina Engelmayer bola stará kežmarská rodina z 17. až 19. storočia. Rodina prišla na Spiš pravdepodobne z Gemera, lebo tam bol najprv vyhlásený armales, ktorý získal r. 1665 Jakub žijúci… Zobraziť životopis…

 • Rodina Gally

  Rodina žila v Kežmarku s určitosťou už v 15. storočí. R. 1507 sa spomína v matrike študentov krakovskej univerzity Baltazár Galli z Kežmarku. V súpise obyvateľov z r. 1521 sa… Zobraziť životopis…

 • Rodina Genersich

  Rodina Genersich je rozvetvená po celej Európe - jedna vetva žila od 18. stor. aj v Kežmarku.   Na cintoríne je viacero hrobových miest tejto rodiny - predovšetkým synov Alexandra Kristiána… Zobraziť životopis…

 • Rodina Germ

  Rodinná hrobka je v dezolátnom stave, hrozí jej asanácia. Jakub Laurenc Germ (+ 1890 Kežmarok) bol kežmarským obchodníkom. Za manželku mal Zuzanu Karolínu Maugsch. Zdroj: Osobnosti dejín Kežmarku. Historický cintorín,… Zobraziť životopis…

 • Rodina Goldberger

  Rodina Goldberger bola stará kežmarská rodina, ktorá tu pôsobila v 17. až 20. storočí. Rod pochádzal údajne z Nemecka – zo Saska, na území Slovenska bol v Nitrianskej župe a… Zobraziť životopis…

 • Rodina Gretzmacher

  Július Gretzmacher sa narodil 3. apríla 1847 v Ruskinovciach a zomrel 10. septembra 1937 v Kežmarku. Bol profesorom lýcea v rokoch 1871-1907. Dr. Juraj Gretzmacher sa narodil v roku 1885 v Kežmarku a zomrel 24. novembra… Zobraziť životopis…

 • Rodina Gutsmittel

  Rodina sa spomína už v súpise obyvateľstva Kežmarku roku 1521. Počas stáročí sa jej meno prepisovalo rôzne: Guthmütle, Gutzmittler, Gutmittel, Guthmittel, Guttsmitel, Guttsmittl, Guthsmittel, Guthzmittel... Bastel (Šebastián) patril r. 1545… Zobraziť životopis…

 • Rodina Hanzely (Hanzély)

  Kežmarská zlatnícka rodina pôsobila v Kežmarku od 18. do 20. storočia. Rod pochádzal z Liptova, tu r. 1646 získal erb: v modrom štíte na zelenom trojvrší boli tri červené ruže, na… Zobraziť životopis…

 • Rodina Hayde

  Rodina Hayde sa spomína v Kežmarku na začiatku 19. stor. – r. 1813 tu žila Zuzana Hayde. Medovnikárskemu remeslu sa začínajú venovať tí členovia rodiny, ktorí sa sem v polovici… Zobraziť životopis…

 • Rodina Hellner

  Rodina Hellner bola stará kežmarská farárska rodina (16. – 19. storočie). Ján Hellner (niekde uvádzaný aj Heldner) bol primus diaconus v r. 1624 – 1645, resp. 1646 (podľa Genersicha v… Zobraziť životopis…

 • Rodina Jóny

  Rod pochádzal zo Spiša, pravdepodobne z Ľubice pri Kežmarku. Neskôr sa rozdvojil na vetvu kežmarsko-ľubickú a na spišsko-novoveskú. R. 1696 získal armales. V modrom štíte erbu bolo viacero kolmých hnedých… Zobraziť životopis…

 • Rodina Keler – Raisz

  Meno Keler sa spomína v Kežmarku síce už koncom 16. stor., ale v súpisoch obyvateľstva zo 17. stor. sa nenachádza. Rodina pochádza pravdepodobne zo Šarišskej župy. Zemiansky erb získala v… Zobraziť životopis…

 • Rodina Klanicova

  Martin a Ján Klanica boli náboženskí spisovatelia – študovali v Kežmarku (18. – 19. storočie) Martin Klanica (1740 Martin – 1810 Kameňany) sa zapísal do kežmarskej školy v školskom roku… Zobraziť životopis…

 • Rodina Kostenszky

  Rodina Kostenszky - predovšetkým Gustáv (+7. september 1876 Kežmarok) a Karol (+ 14. marec 1896. Kežmarok) patrili k známym výrobcom a spracovávateľom kože - garbiarom.   Zdroj: Osobnosti dejín Kežmarku.… Zobraziť životopis…

 • Rodina Krausova

  Rodina Krausova bola stará kežmarská rodina (16.-20. storočie). Dosť početná rodina žila v Kežmarku už v 16. storočí. R. 1552 bol senátorom Ján starší, r. 1607 Ján mladší, r. 1635… Zobraziť životopis…

 • Rodina Langova

  Ján a Krištof Lang boli kežmarskí rodáci a drevorezbári v 2. polovici 15. storočia a 1. polovici 16. storočia. V roku 1544 zhotovili pre farský Kostol sv. Kríža bohato intarzovanú modlitebnú lavicu, ktorá patrí… Zobraziť životopis…

 • Rodina Mauksch

  Rodina Mauksch bola stará kežmarská rodina v 16. až 19. storočí. Podľa rodinnej tradície prišla rodina na Spiš zo Saska. Má tiež viacero variantov prepisu mena: Mauchs, Maukisch, Maukusch, Mauks, Maugsch...… Zobraziť životopis…

 • Rodina Meese

  Rodina Meese bola pivovarnícka rodina v 19. a 20. storočí. Rodina pochádza zo Sliezska – v 1. pol. 19. stor. sa do Kežmarku prisťahoval Vincent Meese (1830 Hornplot? – 18. september 1892… Zobraziť životopis…

 • Rodina Moes

  Rodina Moes bola stará kežmarská zlatnícka rodina v 15. až 18. storočí. Stará zlatnícka rodina s viacerými variantami mena: Myssenus, Myesz, Mese, Meesz, Moesz, Moese, Möss, Moës... sa prisťahovala podľa jedného… Zobraziť životopis…

 • Rodina Mudrany

  Rodina Mudrany (Mudrányi, Mudrun) bola stará kežmarská rodina v 17. až 19. storočí. Rodina žila v Kežmarku v 17. storočí. R. 1670 sa spomína medzi senátormi obuvník Andrej, podobne je… Zobraziť životopis…

 • Rodina Nendtvich

  Rodina Nendtvich (Nendvich, Nendtwich, Neytwich) bola kežmarská remeselnícka a obchodnícka rodina v 18. a 19. storočí. Rodina Nendtvich podľa rodinnej tradície pochádzala údajne z Anglicka, kde sa nachádza dodnes takmer rovnomenná dedina. Podľa… Zobraziť životopis…

 • Rodina Palenčár

  Rodina Palenčár (Palencsár) bola kežmarská živnostnícka rodina v 19. a 20. storočí. Ján Palenčár pochádzal z tesárskej rodiny a vyučil sa krajčírskemu remeslu. V Kežmarku si kúpil dva domy vedľa seba na… Zobraziť životopis…

 • Rodina Reisinger

  Rodina Reisinger bola kežmarská priemyselnícka rodina v 19. a 20. storočí.  V súpise obyvateľov z r. 1866 sa spomína KarolReisinger. Gustáv Reisinger a syn (meno nepoznáme)otvorili r. 1889 prvú uhorskú továreňna výrobu… Zobraziť životopis…

 • Rodina Roxer

  Rodina Roxer (Ruxer) bola stará kežmarská rodina v 13. až 19. storočí. Roxerovci patria k najstarším rodinám nemeckých kolonistov. Je otázne, či obec Roks (Rakúsy)bola pomenovaná po nich, alebo oni po… Zobraziť životopis…

 • Rodina Schmidt

  Rodina Schmidt bola stará kežmarská rodina v 13. až 20. storočí. Rodina s variantmi mena Schmidt, Schmiedt,Smiedt, Smit, Smith atď. žila v Kežmarku od 13.storočia – patrí k najstarším rodinám a… Zobraziť životopis…

 • Rodina Schneider – Szelényi

  Rodina Schneider – Szelényi bola kežmarská rodina v 13. až 20. storočí. V 13. – 16. storočí mnohí obyvatelia Kežmarku používali ako priezvisko svoje zamestnanie, predovšetkým v rodnom nemeckom alebo aj… Zobraziť životopis…

 • Rodina Serpilius – Quendel

  Rodina Serpilius- Quendel bola farárska rodina v 15. až 17. storočí. Najstarší známy člen spišskej (?) rodiny bol Ján I.(okolo 1470 – pred 1530). Mal synov Michala, ktorý bol vo vojenskej… Zobraziť životopis…

 • Rodina Sopko

  Rodina Sopko (Szopko) bola kežmarská obchodnícka rodina v 17. až 20. storočí. Sopko žila v Kežmarku už v 17. stor. Od 19. stor. predstavovala obchodnícku špičku mesta.Obchodom sa zaoberal už… Zobraziť životopis…

 • Rodina Stenczel

  Rodina Stenczel (Stenzel) bola stará kežmarská rodina v 16. až 20. storočí. Rodina Stenczel žila v Kežmarku už od začiatku16. storočia. Svoj pôvod mohla mať na Gemeri,ale aj na dolnom Spiši.… Zobraziť životopis…

 • Rodina Szontag

  Rodina Szontag bola stará kežmarská rodina v 16. až 20. storočí. Rodina s viacerými variantmi prepisovania mena ako Sontag, Sonntag, Sonntagh, Sontagh,Szontag, Szontagh, Zontag... Rodina žila v Kežmarku už v 16. storočí.… Zobraziť životopis…

 • Rodina Tátray

  Rodina Tátray bola stará kežmarská rodina v 16. až 20. storočí. Pôvodné meno tohto rodu znelo Kolbenheuer,Kolbenheyer, Kolbenhauer, Kohlmaier... V súpise obyvateľov z r. 1697 nájdeme až osem rodín tohto mena, ich… Zobraziť životopis…

 • Rodina Teichner

  Rodina Teichner bola lekárska rodina v 19. a 20. storočí. MUDr. Leopold Teichner (11. marec 1868 Ždiar– apríl 1945 Ravensbrück) chodil do gymnázia v Kežmarku, kde študoval medicínu, nie je známe.R. 1892… Zobraziť životopis…

 • Rodina Tins (Tinsz)

  Rodina Tins (Tinsz) bola kežmarská živnostnícka rodina v 19. a 20. storočí. Pôvod rodiny nepoznáme, ale jej členov bolo viac: Tins Ľudovít (? – 1908 Kežmarok) založil zámočníckudielňu r. 1900 v dome… Zobraziť životopis…

 • Rodina Várady-Szakmáry

  Rodina Várady-Szakmáry (Szatmári, Szatmáry) bola kežmarská zlatnícka rodina v 16. až 19. storočí. Zakladateľ spišskej vetvy Martin Várady prichádza na Spiš v 16. storočí zo Sedmohradska,jeho brat (?) zlatník Ján sa usadzuje… Zobraziť životopis…

 • Rodina Vitalis

  Rodina Vitalis bola stará kežmarská rodina v 17. až 18. storočí. Jedna vetva rodu prišla na Spiš z Liptova, kde už r. 1634 získala armales: v modrom štíte je zlatá koruna,… Zobraziť životopis…

 • Rodina Wein

  Rodina Wein bola kežmarská priemyselnícka rodina v 19. a 20. storočí. Rodina Wein prišla do Kežmarku v poslednejtretine 19. stor. V r. 1882 založil Karol Wein v Starej Ľubovni menšiu tkáčovňu ľanu.… Zobraziť životopis…

 • Rodina Wildburg

  Rodina Wildburg bola kežmarská dôstojnícka rodina v 19. a 20. storočí. Rod Wildburg pochádza z Nemecka, kde je hrad rovnomenného mena (Porýnsko-Pfalcko). Nie je známe, kedy získali rodový erb, ani to, kedy… Zobraziť životopis…

 • Roth Martin

  Roth (Róth) Martin sa narodil 3. augusta 1841 v Kežmarku a zomrel 25. februára 1917 v Spišskej Novej Vsi. Študoval na gymnáziu v Kežmarku, teológiukončil v Budapešti. Venoval sa však pedagogickejčinnosti – učiteľský… Zobraziť životopis…

 • Roth Samuel

  Dr. Samuel Roth sa narodil 18. decembra 1851 vo Vrbove a zomrel 17. novembra 1889 v Levoči. Pochádzal z chudobnej rodiny. Študoval na evanjelickom gymnáziu v Kežmarku a peštianskej univerzite, kde po ukončení… Zobraziť životopis…

 • Roth Samuel Wolf

  Samuel (Salamon) Wolf Roth sa narodil v roku 1819 v Bušovciach a zomrel 11. júna 1884 v Kežmarku. Židovská náboženská obec v Kežmarku vznikla v roku 1852 (udáva sa však viacero letopočtov) –mala len… Zobraziť životopis…

 • Rueber Ferdinand

  Ferdinand Rueber sa narodil v druhej polovici 17. storočia a zomrel v roku 1700 vo Viedni v Rakúsku. Posledný majiteľ kežmarského hradu, príbuzný Jána Ruebera. Hrad, ktorý cisár skonfiškoval rodine Tököli, gróf Rueber kúpil… Zobraziť životopis…

 • Rueber Ján

  Ján Rueber sa narodil v Püchsendorfe v Nemecku a zomrel v roku 1584. Ján Rueber z Piscendorfu (Püchsendorf) a Grafenwerthu(ostrov na Rýne v Nemecku v severnom Porýnsku) bol vo vojenskej službe viacerých panovníkov –… Zobraziť životopis…

 • Rumy Karol Juraj

  Dr. Juraj Karol Rumy sa narodil 18. novembra 1770 v Spišskej Novej Vsi a zomrel 5. apríla 1847 v Ostrihome v Maďarsku. V r. 1794 – 1799 študoval na lýceu v Kežmarku,potom rok na… Zobraziť životopis…

 • Ruppeldt Miloš

  Miloš Ruppeldt sa narodil 29. mája 1881 v Liptovskom Mikuláši a zomrel 18. novembra 1943 v Bratislave. Narodil sa v národnobuditeľskej rodine Karola Ruppeldta, hudobného skladateľa, učiteľa a zbormajstra.Po ľudovej škole v rodnom… Zobraziť životopis…

 • Šafárik Pavol Jozef

  Pavol Jozef Šafárik sa narodil 13. mája 1795 v Kobeliarove a zomrel 26. júna 1861 v Prahe v Čechách. Študoval v Rožňave, Dobšinej a v r. 1810 – 1814na lýceu v Kežmarku. Študenti lýcea… Zobraziť životopis…

 • Šalling Ján

  MUDr. Ján Šalling sa narodil 27. júla 1922 v Mengusovciach a zomrel 4. novembra 2006 v Košiciach, pochovaný je v Kežmarku. Študoval na Slovenskom gymnáziu v Kežmarku,kde maturoval r. 1942.… Zobraziť životopis…

 • Sartorius Daniel

  Daniel Sartorius sa narodil 3. júna 1704 v Štítniku a zomrel 5. alebo 8. februára 1767 v Banskej Bystrici. Do školy chodil v Kameňanoch a v Ožďanoch,r. 1725 sa spomína ako žiak vyšších… Zobraziť životopis…

 • Sauter Pavol Teodor

  Pavol Teodor Sauter sa narodil 22. júla 1840 v Heilbronn v Nemecku a zomrel 14. februára 1908 v Kežmarku. Naučil sa umenie kníhtlače. Jeho vandrovné roky viedli cez celé Nemecko a Rakúsko, kde voViedni… Zobraziť životopis…

 • Sauter Teodor Augustín

  Teodor Augustín Sauter sa narodil 15. augusta 1886 v Kežmarku a zomrel 30. júna 1949 v Českom Krumlove v Čechách. Navštevoval evanjelické lýceum a strednú obchodnú školu v Kežmarku. V rokoch 1903 – 1904bol… Zobraziť životopis…

 • Schickedanz Karol

  Karol Schickedanz (Schikedanz) sa narodil v 2. polovici 19. storočia a zomrel v 1. tretine 20. storočia. Rodinný dom sa nachádzal na Kušnierskej bráne č. 1 (dnes parkovisko pri hotelovej akadémii). Umelecká výšivkáreň… Zobraziť životopis…

 • Schmitz Ján Juraj

  Ján Juraj Schmitz sa narodil pred 25. májom 1765 v Kežmarku a zomrel 26. októbra 1826 v Bialsko-Biała v Poľsku. Študoval v Kežmarku a na univerzite v Greifswalde.Po ukončení školy sa vrátil do… Zobraziť životopis…

 • Schneider Ján

  Ján Schneider sa narodil 16. decembra 1787 vo Veľkej Lomnici a zomrel 15. februára 1835 vo Veľkej Lomnici. Ján Schneider starší bol inšpektorom na majetkoch rodiny Berzevici a súčasne vyučoval na… Zobraziť životopis…

 • Scholcz (Scholtz) Fridrich

  Fridrich Scholcz (Scholtz) sa narodil 16. júla 1831 v Ruskinovciach a zomrel 25. októbra 1911 v Kežmarku. Pochádzal z malomeštiackej rodiny. Ľudovú školu skončil v rodnom mestečku, odkiaľ prešiel na lýceum do Kežmarku,… Zobraziť životopis…

 • Scholtcz (Scholtz) Fridrich

  Fridrich Scholtz sa narodil 16. júla 1831 v Ruskinovciach a zomrel 25. októbra 1911 v Kežmarku. Pochádzal zo spišskej malomeštianskej rodiny. Ľudovú školu skončil v rodnom mestečku, odkiaľ prešiel na lýceum do Kežmarku,… Zobraziť životopis…

 • Schröter Adam

  Adam Schröter (Schroeter) sa narodil v roku 1525 v Zittau v Nemecku a zomrel v roku 1572 v Krakove v Poľsku. Študoval v Prahe a Krakove. Bol zbehlý v chémii,zaoberal sa alchýmiou – pravdepodobne toho zblížilo s… Zobraziť životopis…

 • Schwartner Martin

  Martin Schwartner sa narodil 1. marca 1759 v Kežmarku a zomrel 15. augusta 1823 v Pešti v Maďarsku. Stará kežmarská rozvetvená rodina s variantmi mien Schwartner, Svartner, Schwatner, Schwantner,Schwardtner, Schwadtner atď. Žila v Kežmarku už… Zobraziť životopis…

 • Schwarz Karol Viliam

  Karol Viliam Schwarz sa narodil v roku 1815 v Kežmarku a zomrel 10. februára 1882 v Kežmarku. Študoval na ľudovej škole a ev. lýceu v Kežmarku a potom právo na akadémii v Debrecíne.Roku 1839 získal… Zobraziť životopis…

 • Schwing Pavol

  Pavol Schwing sa narodil 16.decembra 1858 v Podolínci a zomrel 21. októbra 1941 v Kežmarku. Schwing (pochádzal z Podolínca, hoci v nekrológusa hovorí o Kežmarku) po vyučení za hodinára a zlatníka získal r.… Zobraziť životopis…

 • Seberíni Ján

  Dr. Ján Seberíni (Szeberínyi) sa narodil 1. januára 1780 vo Veličnej a zomrel 10. februára 1857 v Banskej Štiavnici. V r. 1797 – 1799 študoval na lýceu v Kežmarku.Vo svojom životopise píše… Zobraziť životopis…

 • Semian Michal

  Michal Semian sa narodil 3. augusta 1741 vo Vrádišti pri Senci a zomrel 29. apríla 1812 v Skalici. Študoval na viacerých miestach, nakoniec odr. 1762 v Kežmarku. Študoval na univerzitách v Halle… Zobraziť životopis…

 • Šimon z Kežmarku

  Šimon z Kežmarku pôsobil ako stolár v 15. storočí. V r. 1469 zhotovil rohovú lavicu, dnes umiestnenú v severnej lodi Baziliky sv. Kríža. Na vlyse baldachýnu je nápis latinskou minuskulou: Annodomini milio… Zobraziť životopis…

 • Skarijofszky Ján

  Ján Skarijofszky sa narodil v 1. polovici 19. storoči a zomrel v 1. tretine 20. storočia. Meno poukazuje na poľský pôvod, o tomto remeselníkovi nevieme takmer nič. R. 1881 založil v Kežmarku fabriku a… Zobraziť životopis…

 • Škarvan Albert

  Dr. Albert Škarvan sa narodil 31. januára 1869 v Tvrdošíne a zomrel 29. marca 1926 v Liptovskom Hrádku. V Kežmarku maturoval v školskom roku 1885 –1886. Medicínu študoval v Budapešti, Prahe a Insbrucku,lekársky… Zobraziť životopis…

 • Škultéty August Horislav

  August Horislav Škultéty sa narodil 7. augusta 1819 vo Veľkom Krtíši a zomrel 21. mája 1892 v Kraskove. Študoval na lýceu v Banskej Štiavnici, v školskom roku 1832/33 sa zapísal na kežmarské lýceum,kde… Zobraziť životopis…

 • Skupin Ján

  Začiatkom roka 2020 obyvateľov mesta zasiahla smutná správa o smrti Jána Skupina, prvého porevolučného primátora Kežmarku. Mesto riadil od roku 1991 do roku 1995 a počas tohto obdobia plného neistoty… Zobraziť životopis…

 • Slavkovský Matej

  Matej Slavkovský sa narodil 29. januára 1797 v Hranovnici a zomrel 16. mája 1829 v Kežmarku. Študoval v Spišskej Sobote a v r. 1815 – 1819 na lýceu v Kežmarku, pričom ako študent… Zobraziť životopis…

 • Smith Amandus Viliam

  Dr. Amandus Viliam Smith sa narodil v roku 1754 vo Vratislave v Poľsku a zomrel 8. mája 1838 v Kežmarku. Študoval doma, doktorát medicíny a magistrát farmácie získal po štúdiách vo Viedni. Od 1787 pôsobil… Zobraziť životopis…

 • Socháň Pavol

  Pavol Socháň sa narodil 6. júna 1862 vo Vrbici a zomrel 26. januára 1941 v Bratislave. Pochádzal z remeselníckej rodiny. Na kežmarskom gymnáziu študoval v 1. – 4. ročníku v r. 1875–… Zobraziť životopis…

 • Solkovius Jakub

  Jakub Solkovius (Szolkovy) sa narodil 14. februára 1723 v Kežmarku a zomrel 16. marca 1789 v Poprade. Rodina tohto mena bola v Kežmarku v 17. storočí dosť početná. Boli v nej farári, ale… Zobraziť životopis…

 • Sommer Ján

  Ján Sommer (Summer, Sunner) sa narodil okolo roku 1520 v Kežmarku. Školu navštevoval v Kežmarku, univerzitné štúdiá absolvoval vo Wittenbergu, kde mu ešte r. 1541poslali z Kežmarku pozvanie za učiteľa. Do… Zobraziť životopis…

 • Šovanka (Sovanka) Karol

  Karol Šovanka (Sovanka) sa narodil 7. marca 1883 v Uhrovci a zomrel 4. mája 1961 v Östringene v Nemecku. Otec Štefan Šovanka, sochár a sklársky výtvarník,sa venoval predovšetkým leptu. Matka Hermínabola rodená Holková.… Zobraziť životopis…

 • Speer Daniel

  Daniel Speer alebo Uhorský Simplicissimus sa narodil 2. júla 1636 vo Vratislave v Poľsku a zomrel 5. októbra 1707 v Göppingen v Nemecku. Dobrodruh cestujúci po Uhorsku zanechal okrem iného vo svojej knihe… Zobraziť životopis…

 • Špirko Jozef

  doc. ThDr. Jozef Špirko sa narodil 2. apríla 1896 v Rybníčku pri Spišskom Podhradí a zomrel 30. októbra 1954 vo Fričovciach. Jozef Špirko prišiel na svet v chudobe. Jeho otecbol kapitulským horárom… Zobraziť životopis…

 • Spišák Ondrej

  Ondrej Spišák sa narodil 17. februára 1915 v Ochtinej a zomrel 9. decembra 1979 v Bratislave. Pochádzal z baníckej rodiny. Teológiu vyštudoval v Bratislave. Do Kežmarku bol ustanovený 1. októbra 1939, ani… Zobraziť životopis…

 • Sponer (Spaner) Anton

  Anton Sponer (Spaner) sa narodil v druhej polovici 17. storočia v Kežmarku a zomrel v roku 1754 v Kežmarku. Rodina žila v Kežmarku už v 16. storočí –v r. 1587 – 1613 sa spomína… Zobraziť životopis…

 • Šramko Pavol

  Pavel Šramko sa narodil 13. februára 1743 v Revúcej a zomrel 25. februára 1831 v Klenovci. Študoval na viacerých miestach, nakoniec v druhej polovici 50. rokov v Kežmarku, na vyšších štúdiách bol vo Viedni… Zobraziť životopis…

 • Srnka Jozef

  Jozef Srnka (Srenka) sa narodil 2. februára 1808 v Liptovskom Mikuláši a zomrel v roku 1853, utopil sa v rieke Moravita pri Buttine v Rumunsku. Pochádzal z nebohatej remeselníckej rodiny. Na lýceu v Kežmarku študoval… Zobraziť životopis…

 • Štefánik Igor

  Igor Štefánik sa narodil 11. novembra 1873 v Košariskách a zomrel 25. apríla 1940 v Novom Sade v Srbsku. Bol najstarším bratom Milana Rastislava Štefánika. Do kežmarského gymnázia prišiel z bratislavského lýcea v školskom roku… Zobraziť životopis…

 • Steiner Karol

  Karol Steiner sa narodil v roku 1835 v Kežmarku a zomrel 5. novembra 1887 v Kežmarku. Rodina Steiner bola veľmi rozvetvená. Karol patril k najznámejším členom – vyrábal nielen bežné zámočnícke výrobky, ale aj… Zobraziť životopis…

 • Steiner Samuel

  Samuel Steiner sa narodil 20. augusta 1809 v Kežmarku a zomrel 2. júla 1887 v Kežmarku. Pochádzal z rodiny remeselníka. Študoval teológiu a právo na kežmarskom lýceu, pokračoval v štúdiách na teologickej fakulte… Zobraziť životopis…

 • Steinmetzer Juraj

  Juraj (Jörge) Steinmetzer pôsobil ako kamenár, staviteľ v Kežmarku a Spiššskej Sobote v 15. storočí. V r. 1461 mu bola zverená stavba mestskej radnice v Kežmarku. Z podstatne menšej stavby ako je dnešná… Zobraziť životopis…

 • Stenczel Hugo

  Hugo Stenczel sa narodil 27. marca 1808 v Kežmarku a zomrel 3. novembra 1883 v Kežmarku. Hugo pochádzal z advokátskej rodiny. Študoval na gymnáziu v Kežmarku okrem III. a IV. triedy, na ktoré… Zobraziť životopis…

 • Stenczel Pavol

  Dr. Pavol Stenczel sa narodil 28. júna 1895 vo Veľkej Lomnici. Medicínu končil na univerzite v Budapešti. Ako lekár pracoval v Spišskej Sobote, 12. apríla 1939 nastúpil na miesto primára… Zobraziť životopis…

 • Štinčík Pavol

  Mgr. Pavol Štinčík sa narodil 31. júla 1941 v Sabinove a zomrel 2. mája 1999 v Kežmarku. Rodina sa presťahovala do Hniezdneho. R. 1958 po skončení Jedenásť ročnej strednej školy… Zobraziť životopis…

 • Stöckel Leonard

  Leonard Stöckel sa narodil v roku 1510 v Bardejove a zomrel 7. júna 1560 v Bardejove. Študoval na univerzite vo Wittenbergu, kde spoznal reformátorov Dr. Martina Luthera a Filipa Melanchtona. Po návrate do Bardejova r.… Zobraziť životopis…

 • Stodola Aurel

  Ing. Aurel Stodola sa narodil 10. mája 1859 v Liptovskom Mikuláši a zomrel 25. decembra 1942 v Zürichu vo Švajčiarsku. Študoval v Liptovskom Mikuláši, v r. 1870/1871 externe jeden rok v Kežmarku,… Zobraziť životopis…

 • Stodola Emil

  Emil Stodola sa narodil 22. marca 1862 v Liptovskom Mikuláši a zomrel 28. júna 1945 v Bratislave. Študoval v Liptovskom Mikuláši, vo Veľkej, v Kežmarku,kde sa zapísal ako privátny študent do 1. ročníka… Zobraziť životopis…

 • Stodola Ivan

  MUDr. Ivan Stodola sa narodil 10. marca 1888 vo Vyššnom Huštáku- Liptovský Mikuláš a zomrel 26. marca 1977 v Piešťanoch. Narodil v garbiarskej rodine. Do školy chodildoma, v Kežmarku, Prešove,… Zobraziť životopis…

 • Stodola Kornel Milan

  Kornel Milan Stodola sa narodil 26. augusta 1866 v Liptovskom Mikuláši a zomrel 21. októbra 1946 v Bratislave. Brat Aurela – otca teórie parných turbín a Emila– významného slovenského politika a právnika,ktorí študovali… Zobraziť životopis…

 • Stráňai Karol

  RNDr. DrSc. Karol Stráňai sa narodil 13. novembra 1905 v Rajci nad Rajčankou a zomrel 31. júla 1999 v Bratislave. Z obyčajného chlapca, vyrastajúceho v Rajci,sa postupom času sformoval významný človek,ktorý za svojím… Zobraziť životopis…

 • Šulek Matej

  Matej Šulek sa narodil 28. júla 1748 vo Veličnej a zomrel 28. júla 1815 v Tisovci. Do školy chodil v Istebnom a Ožďanoch,r. 1764 prišiel do Kežmarku k bratovi, ktorý tu bol… Zobraziť životopis…

 • Švábovský Miroslav

  Miroslav Švábovský sa narodil 30. marca 1931 v Kežmarku a zomrel 1. apríla 1986 v Kežmarku. Rodený Kežmarčan po ukončení základnej školy odchádza študovať na Strednú drevársku školu v Spišskej Novej Vsi. Po… Zobraziť životopis…

 • Svoboda Ludvík

  Ludvík Svoboda sa narodil 25. novembra 1895 v Hroznatíne v Čechách a zomrel 20. septembra 1979 v Prahe v Čechách. Bojoval na ruskom fronte v I. svetovej vojne, bol zajatý,… Zobraziť životopis…

 • Szántó Marek

  JUDr. Marek (Marcus, Márk) Szántó sa narodil 21. júna 1870 v Kálnej pri Prešove a zomrel 11. apríla 1930 v Kežmarku. Bol najstarší zo 6 detí Dávida Stiglitza a Hani Kukuk,rod. Schwartz. Narodil… Zobraziť životopis…

 • Szelényi Edmund

  Dr. Edmund Szelényi (Schneider) sa narodil 12. júla 1877 v Kežmarku a zomrel 18. septembra 1931 v Budapešti v Maďarsku. Študoval na gymnáziu v Kežmarku, profesorský diplom z odboru nemčina – maďarčina získal r.… Zobraziť životopis…

 • Szelényi Karol

  Dr. Szelényi Karol sa narodil 29. augusta 1870 v Kežmarku a zomrel 15. februára 1906 v Bratislave. Pochádzal z obchodníckej rodiny Gustáva Schneidera (Szelényiho), no inklinoval k pedagogickej dráhe. Po ukončení štúdií na kežmarskom… Zobraziť životopis…

 • Szelényi Oskar

  Dr. Oskar Szelényi sa narodil 28. mája 1872 v Kežmarku a zomrel 5. marca 1930 v Bratislave. Študoval na gymnáziu v Kežmarku (1885 –1889), kde aj maturoval a na Lekárskej fakulte Maďarskej univerzity… Zobraziť životopis…

 • Szent-Istvány Titus

  Titus Szent-Istvány sa narodil 26. mája 1823 v Gelnici a zomrel 7. októbra 1888 v Kežmarku. Narodil sa v rodine právnika Samuela Szent –Istványho a Júlie, rodenej Hauserovej. Jeho prvým učiteľom bol spišský… Zobraziť životopis…

 • Szirmay Hedviga Mária

  Narodila sa 17. januára 1895 v maďarskom Nyiregyházi a zomrela 08. februára 1973 v Kežmarku. Pochádza zo šlachtickej rodiny, spojenej taktiež s poprednými šľachtickými spišskými rodinami Badányi, Görgey, Mariássy, Doleviczény atď. Bola poslednou kežmarskou… Zobraziť životopis…

 • Szirmay Hedviga Mária

  Hedviga Mária Szirmay sa narodila 17. januára 1895 v Nyiregyháza v Maďarsku a zomrela 8. februára 1973 v Kežmarku. Starí Kežmarčania sa ešte pamätajú na barónku Hedvigu Máriu Sirmay (matka bola Eleonóra Badáni),vyobliekanú staršiu… Zobraziť životopis…

 • Szontagh Jozef

  JUDr. Jozef Szontagh sa narodil 9. januára 1914 v Revúcej a zomrel 13. novembra 1983 v Kežmarku. Študoval v Revúcej a Rožňave, právo v Bratislave,doktorát práv získal r. 1939. Pracoval na viacerých miestach,… Zobraziť životopis…

 • Szücs Štefan

  Štefan Szücs sa narodil 27. februára 1918 v Skotavsku na Ukrajine a zomrel 27. mája 1990 v Kežmarku. Štefan Szücs patril k významným kežmarským fotografom povojnového obdobia. Pochádzal z Podkarpatskej Rusi. Jeho otec Fedor… Zobraziť životopis…

 • Tablic Bohuslav

  Bohuslav Tablic sa narodil 6. septembra 1769 v Českom Brezove a zomrel 21. januára 1832 v Kostolných Moravciach, dnes Hontianske Moravce. Vyštudoval univerzitu v Jene, ako evanjelický farár v Kostolných Moravciach založil Učenú… Zobraziť životopis…

 • Tátray Gregor

  Gregor Tátray sa narodil 1. septembra 1833 v Kežmarku a zomrel 27. apríla 1913 v Kežmarku. Vo svojom rodnom mesto pôsobil ako mestský lekár a venoval sa hlavne pediatrii. Gregor… Zobraziť životopis…

 • Tátray Gregor ml.

  Dr. Gregor Tátray ml. sa narodil 1. septembra 1833 v Kežmarku a zomrel 27. apríla 1913 v Kežmarku. Študoval pravdepodobne na lýceu v Kežmarku.Po štúdiách medicíny vo Viedni (?) pôsobil… Zobraziť životopis…

 • Tátray Gregor st.

  Dr. Gregor Tátray st. sa narodil 11. apríla 1803 v Kežmarku a zomrel 29. mája 1845 v Kežmarku. Študoval na lýceu v Kežmarku, medicínu navštevoval vo Viedni v rokoch 1820 – 1826. Vo… Zobraziť životopis…

 • Teleki von Szék Dominik

  Dominik Teleki von Szék sa narodil v orku 1773 v Széku v Sedmohradsku, dnes Rumunsku a zomrel v roku 1798. Pochádzal zo starej šľachtickej rodiny. Zaujímali ho prírodné vedy, zemepis, stal sa prvým predsedom Mineralogickej… Zobraziť životopis…

 • Thele z Paňovy Jakub

  Jakub Thele z Paňovy sa narodil v 15. storočí v Panyove v Rumunsku a zomrel na konci 15. storočia. V roku 1467 Jakub Th ele z Paňovy postavil pri Kostole sv. Kríža špitálsku Kaplnku najsv.… Zobraziť životopis…

 • Theodoricus

  Theodoricus sa narodil v 2. polovici 13. storočia a zomrel v 1. tretine 14. storočia. Prvý známy richtár mesta Kežmarok – spomína sa r. 1301 spolu so senátormi (radnými pánmi):Henricus filius Harclibi (Henrik… Zobraziť životopis…

 • Thoraconymus – Kabát Matej

  Matej Thoraconymus-Kabát sa narodil v Brezne a zomrel 1586 v Sárospataku v Maďarsku. Študoval v Bardejove a vo Wittenbergu. Do kežmarskej školy prišiel r. 1571, r. 1572 sa uvádza ako Schulmeister, ktorý stál na… Zobraziť životopis…

 • Tischler Gregor

  Tischler Gregor sa narodil koncom 15. storočia v Kežmarku a zomrel v 16. storočí v Levoči. Gregor Tischler z Kežmarku je odbornou literatúrou označovaný za stolára, s ktorým sa v Levoči udomácnilo talianske umenie intarzie.… Zobraziť životopis…

 • Tischler Ján

  Ján (Hans) Tischler (Tyschler) sa narodil koncom 15. storočia a zomrel po roku 1550 v Kežmarku. V rím. kat. farskom Kostole sv. Kríža v Kežmarku,pod chórom, sa nachádza 14-sedadlová tzv. senátorská lavica.… Zobraziť životopis…

 • Titius Jeremiáš Gottlieb

  Jeremiáš Gottlieb Titius sa narodil v 2. polovici 17. storočia vo Vroclave-Vratislav v Poľsku a zomrel v roku 1710 v Prešove Do školy v Kežmarku prišiel r. 1706, v r. 1706 –1709 bol jej rektorom.… Zobraziť životopis…

 • Tököli (Thököly) Imrich

  Imrich Tököli (Thököly) sa narodil 25. septembra 1657 v Kežmarku a zomrel 13. septembra 1705 v Izmide v Turecku. Imrich Tököli študoval na prešovskom kolégiu a dokonca tam hral divadlo. Po úteku z obkľúčeného Oravského… Zobraziť životopis…

 • Tököli (Thököly) Šebastián

  Šebastián Tököli (Thököly) sa narodil okolo roku 1540 v Timisoara v Rumunsku a zomrel 3. februára 1607 v Kežmarku. Rodina pochádzala údajne z povodia Dunaja.Najstarším známym príslušníkom tohto rodubol Ján (+ 1446), vlajkonosič kráľa… Zobraziť životopis…

 • Tököli (Thököly) Štefan I.

  Štefan I. Tököli (Thököly) sa narodil 12. decembra 1581 v Kežmarku a zomrel 8. novembra 1651 v Kežmarku. Po smrti Šebastiána prevzal jeho majetky prvorodenýsyn Štefan I., ktorý bol už v tom čase… Zobraziť životopis…

 • Tököli (Thököly) Štefan II.

  Štefan Tököli (Thököly) II. sa narodil 8. februára 1623 v Kežmarku a zomrel 4. decembra 1670 na Oravskom Hrade. Štefan II. dosiahol vyššie postavenie než jeho predkovia. Jeho matka bola Katarína Turzová… Zobraziť životopis…

 • Tököli (Thököly) Žigmund

  Žigmund Tököli (Thököly) sa narodil 7. apríla 1618 v Kežmarku a zomrel 9. októbra 1678 v Kežmarku. Syn Štefana I. z prvého manželstva sa nepovažoval za takého urodzeného ako deti z druhého manželstva,a… Zobraziť životopis…

 • Tomášik Samo

  Samo Tomášik sa narodil 8. februára 1813 v Jelšavskej Teplici a zomrel 10. septembra 1887 v Chyžnom. Chodil do školy v rodnej obci, v Chyžnom, Jelšave,Šajovskom Gemeri, Rožňave (jeho spolužiakmi boli napr. Samo… Zobraziť životopis…

 • Topertzer Sebastian

  Cisársky súd odsúdil na trest smrti sťatím Sebastiana Toperztera spolu s meštanmi Kraya a Lanyho za to, že bránili Kežmarok pri útoku cisárskych vojsk. pochádzal z Kežmarku. Mal taktiež zemiansky erb, ktorý… Zobraziť životopis…

 • Topertzer Šebastián

  Šebastián Topertzer sa narodil v Kežmarku a zomrel 12. decembra 1709 v Kežmarku. Aj táto spišská rodina, ktorá žila v Kežmarku,Levoči, Poprade, Spišskej Sobote, mala rôzne podoby mena. R. 1434 žije v Kežmarku… Zobraziť životopis…

 • Tranovský (Tranoscius) Juraj

  Juraj Tranovský (Tranoscius) sa narodil 27. marca 1592 v Těšíne na Morave a zomrel 29. mája 1637 v Liptovskom Mikuláši. Pochádzal zo Sliezska. Študoval vo Wittenbergua Prahe, kde aj začal pôsobiť ako pedagóg. V… Zobraziť životopis…

 • Trompler Ján

  Ján Trompler sa narodil v 2. polovici 17. storočia v Kežmarku a zomrel v 1. tretine 18. storočia v Kežmarku. Rod sa spomína v Kežmarku už v 16. storočí. Rodina Trompler – Késmárki získala erb… Zobraziť životopis…

 • Tschörner Jozef

  Jozef Tschörner sa narodil 21. marca 1859 a zomrel 25. júna 1928 v Kežmarku. Bol známy ako riaditeľ tkáčskej školy, prvej svojho druhu v Uhorsku. Školu založilo Združenie domáceho priemyslu Spišskej župy… Zobraziť životopis…

 • Tschörner Jozef

  Jozef Tschörner sa narodil 21. marca 1858 v Liberci v Čechách a zomrel 25. júna 1928 v Kežmarku. Spišská spoločnosť pre domáci priemysel a Košická obchodná a priemyselná komora podnietila v r. 1880 založenie tkáčskej… Zobraziť životopis…

 • Vajdovský Ján

  ThDr. Ján Vajdovský sa narodil 1. novembra 1830 v Kežmarku a zomrel 21. mája 1914 v Spišských Vlachoch. Stredoškolské vzdelanie absolvoval v Rožňave,následne sa venoval štúdiu teológie na Viedenskej univerzite ako chovanec Pázmanea.… Zobraziť životopis…

 • Vasilík Štefan

  Štefan Vasilík sa narodil 1. júna 1914 v Chmeľnici a zomrel 15. marca 2009 v Spišskej Kapitule. Narodil sa v nábožensky založenej rodine. Matka bola hlboko veriaca, často navštevovala kostol.Zomrela na zápal pľúc… Zobraziť životopis…

 • Vdovják Ján

  JUDr. Ján Vdovják sa narodil 3. januára 1928 v Javorine a zomrel 1. júla 2007 v Bratislave. Maturoval na gymnáziu v Kežmarku r. 1947. Právo absolvoval na Slovenskej univerzite v Bratislave r. 1951. V… Zobraziť životopis…

 • Venetianer Nathan

  Nathan Venetianer sa narodil v roku 1800 v Smrečanoch a zomrel 1. júna 1888 v Kežmarku. Narodil sa ako syn Izáka Venetianera (v nemčineto znamená Benátčan). V Kežmarku slúžilako sofer – pisár biblických textov… Zobraziť životopis…

 • Vidaković Milovan

  Milovan Vidaković sa narodil v máji 1770 a zomrel 28. októbra 1841 v Pešti v Maďarsku. V r. 1788 prišli jeho rodičia do Uhorska. Pretoštudoval v Igride (dnešnej Vojvodine), Szegedíne,Novom Sade, Temešvári a štúdiá… Zobraziť životopis…

 • Viest Ivan

  Ing. Ivan Viest sa narodil 23. októbra 1882 v Revúcej a zomrel 13. apríla 1963 v Bratislave. Na kežmarské lýceum sa zapísal do 5. ročníka v školskom roku 1896/97 – maturoval tu r.… Zobraziť životopis…

 • Vladislav I. Jagelo

  Vladislav I. Jagelo sa narodil 31. októbra 1424 v Krakove v Poľsku a zomrel 10. novembra 1444 pri Varne v Bulharsku. V roku 1440 ho väčšina uhorskej šľachty zvolila za uhorského kráľa ako nástupcu… Zobraziť životopis…

 • Vojtas Jozef

  Jozef Vojtas sa narodil 24. novembra 1906 v Jurgove v Poľsku a zomrel 22. marca 1977 v Kežmarku. V Jurgove vychodil ľudovú školu, absolvoval2 gymnaziálne triedy u piaristov v Podolínci, 3 triedy v Košiciach… Zobraziť životopis…

 • Wächter Ján

  Ján Wächter sa narodil 16. februára 1728 v Kežmarku a zomrel 26. februára 1802 v Kežmarku. Študoval v rodnom meste, potom si v Košiciach urobil učiteľský kurz. Po jeho absolvovaní sa vrátil do Kežmarku,… Zobraziť životopis…

 • Wagner Vojtech

  Mgr. Vojtech Wagner sa narodil 9. mája 1944 v Ľubici a zomrel 8. januára 2009 v Kežmarku. Pochádzal z nemeckej remeselníckej rodiny, ktorása presťahovala do Kežmarku. Tu ukončil Strednú poľnohospodársku odbornú školu. Vysokoškolské… Zobraziť životopis…

 • Wahlenberg Göran

  Göran Wahlenberg sa narodil 1. októbra 1780 v Skarphyttan/Värmland vo Švédsku a zomrel 23. marca 1851 v Uppsale vo Švédsku. Už ako 12-ročný po domácom samoštúdiu začal študovať na univerzite v Uppsale. Pod… Zobraziť životopis…

 • Wallachy Eugen

  Eugen Wallachy sa narodil 1. januára 1855 v Spišskej Sobote a zomrel 31. decembra 1934 v Spišskej Sobote. Narodil sa v rodine spišskosobotského stolára Fridricha Wallachyho, jeho matka Karolína Žofia bola rodená Schwarczová.… Zobraziť životopis…

 • Warkocz Krištof

  Krištof Warkocz (Warkoch) sa narodil v polovici 15. storočia v Nopschütz v Poľsku a zomrel 9. februára 1520 v Kežmarku. Pôvodom sliezsky rytier prišiel na Spiš koncom15. storočia v službách Imricha Zápoľského. Poroku 1470 získal… Zobraziť životopis…

 • Weber Artúr

  Artúr Weber sa narodil 18. augusta 1888 v Kežmarku a zomrel 19. augusta 1928 v Berlíne v Nemecku. Narodil sa v rodine Pavla Webera, profesora lýcea. Študoval doma, vysokoškolské štúdiá absolvoval r. 1910 v… Zobraziť životopis…

 • Weber Michal

  Dr. Michal Weber sa narodil 3. septembra 1774 v Kežmarku a zomrel 8. septembra 1839 v Bratislave. Študoval v Kežmarku, miesto univerzity nie je známe. Bol mestským lekárom v Bratislave. V testamente zanechal kežmarskému… Zobraziť životopis…

 • Weber Pavol

  Pavol Weber sa narodil 15. apríla 1843 v Kežmarku a zomrel 18. decembra 1906 v Kežmarku. Študoval na lýceu v Kežmarku, kde zmaturoval r. 1863, odtiaľ odišiel študovať teológiu do Prešova.Získal spôsobilosť pre… Zobraziť životopis…

 • Weber Samuel

  Samuel Weber sa narodil 26. marca 1835 v Poprade a zomrel 18. mája 1908 v Spišskej Belej. Jeho otec Ján Samuel Weber patril do evanjelického rodu starousadlíkov v Poprade, kde bol aj dlhé… Zobraziť životopis…

 • Weisz Gustáv Adolf

  Gustáv Adolf Weisz sa narodil 9. októbra 1867 v Kežmarku a zomrel 16. júna 1933 v Nauhein v Nemecku, pochovaný je v Kežmarku. Pokračovateľom tradície umeleckého rezbárstva G. A. Weisza bol jeho syn – taktiež… Zobraziť životopis…

 • Weisz Gustáv Adolf st.

  Gustáv Adolf Weisz st. sa narodil 26. februára 1838 vo Varšave v Poľsku a zomrel 23. júla 1913 v Kežmarku. Minulosť Gustáva Adolfa Weisza je opradená tajomnom. Narodil sa vo Varšave. V r.… Zobraziť životopis…

 • Weszter Pavol

  Pavol Weszter sa narodil 17. januára 1803 v Kežmarku a zomrel v decembri 1880 v Caransebes v Rumunsku. Rodina sa spomína v Kežmarku už v 16. storočí.Pavol študoval na kežmarskom lýceu a na akadémii v… Zobraziť životopis…

 • Wieland Babetta

  Babetta (Barbora Alžbeta) Wieland sa narodila 15. novembra 1799 vo Vlkovej a zomrela 23. novembra 1882 v Kežmarku. Babetta von Wieland pochádzala z bohatého barónskeho rodu von Wieland, ktorý sa usadil vo Farkašovciach… Zobraziť životopis…

 • Wieland Juraj

  Juraj Wieland sa narodil 12. decembra 1763 vo Vlkovej a zomrel 15. apríla 1849 v Kežmarku. Získal vyššie vojenské vzdelanie – v hodnostiach postupoval od kadeta husárskeho pluku rakúskej armády v r. 1781… Zobraziť životopis…

 • Záborský Jonáš

  Jonáš Záborský sa narodil 3. februára 1812 v Záborí a zomrel 23. januára 1876 v Župčanoch. Študoval na gymnáziách v Necpaloch a Gemeri,v r. 1827 – 1832 na kežmarskom lýceu.Prišiel sem v túžbe… Zobraziť životopis…

 • Zápoľský Imrich

  Imrich Zápoľská sa narodil okolo roku 1420 a zomrel 12. septembra 1487. Historická klebeta uvádza, že bol nemanželským synom Jána Huňadyho, sedmohradského vojvodcu a jedinečného bojovníka, a tak aj bratom kráľa… Zobraziť životopis…

 • Zápoľský Ján

  Ján Zápoľský sa narodil 2. februára 1487 na Spiššskom hrade a zomrel medzi 17. a 21. júlom 1540 v Sebes v Rumunsku. Štefanov syn Ján sa nezdržiaval v Kežmarku,pretože v jeho vlastníctve boli oveľa… Zobraziť životopis…

 • Zápoľský Štefan

  Štefan Zápoľský sa narodil v roku 1425 alebo 1434 a zomrel 23. decembra 1499 v Pápa v Maďarsku, pochovaný je v Spišskej Kapitule. Štefan – spišský, šarišský a trenčiansky župan,kapitán Horného Uhorska, palatín atď. dostalr.… Zobraziť životopis…

 • Záturecký Adolf Peter

  Peter Adolf Záturecký sa narodil 25. novembra 1837 v Liptovskej Sielnici a zomrel 1. júla 1904 v Brezne. Na kežmarské lýceum sa zapísal v školskom roku 1850/51 ako syntaxista. Študoval aj v Modre.… Zobraziť životopis…

 • Zechenter-Laskomerský Gustáv

  Dr. Gustáv Zechenter-Laskomerský sa narodil 4. marca 1824 v Banskej Bystrici a zomrel 20. augusta 1908 v Kremnici. Slovenský spisovateľ (Lipovianska maša, Starý zaľúbenec atď.), lekár, spoluzakladateľ Matice slovenskej si vzal za manželku… Zobraziť životopis…

 • Zgúth-Vrbický Peter Pavol

  Peter Pavol Zgúth-Vrbický a narodil 25. januára 1863 vo Vrbici a zomrel 22. júna 1952 v Martine. Do školy chodil v Liptovskom Mikuláši a Štrbe a na gymnázium v Martine. Na kežmarské gymnázium chodil… Zobraziť životopis…

 • Žigmund Uhorský

  Žigmund Uhorský sa narodil 14. februára 1368 v Nürnbergu v Nemecku a zomrel 9. decembra 1437 v Znojme v Čechách. Pochádzal z rodu Luxemburgovcov. Za uhorského kráľa bol zvolený r. 1387… Zobraziť životopis…

 • Zoch Ctiboh

  Ctiboh Zoch (vlastným menom Timoteus Cochius) sa narodil 17. marca 1815 vo Veličnej a zomrel 25. decembra 1865 v Jasenovej. V Kežmarku študoval v r. 1826 –1829, absolvoval tu druhý ročník gramatiky… Zobraziť životopis…

 • Zoubek Karel

  Karel Zoubek sa narodil 22. januára 1870 v Pacove v Čechách a zomrel 4. júla 1942 v Prahe. Rod Zoubek pochádza z českého Pacova, kde sa spomína už v 16. storočí.… Zobraziť životopis…

 • Zuber Oskar

  Oskar Zuber sa narodil 11.februára 1896 a zomrel 3. marca 1945. Bol moderným architektom svojej doby, absolventom budapeštianskej univerzity. Tvoril v stavebnom štýle "Bauhaus" (smer vznikol r. 1919 vo Weimare, vyžadoval,… Zobraziť životopis…

 • Zvarínyi Alexander

  Alexander Zvarínyi pôsobil a umrel v Kežmarku. Narodil sa 29. septembra 1849 v Szarvase v Maďarsku a zomrel 11. decembra 1908 v Kežmarku. Gymnázium ukončil v rodnom meste, teológiu študoval v Bratislave… Zobraziť životopis…