02

Festival Európske ľudové remeslo

Kežmarok bol v minulosti slobodným kráľovským mestom. Slávu Kežmarku šírili umelci, spisovatelia, básnici, kupci, ale aj vynikajúci remeselníci.

Pamiatky mesta Kežmarok

 • Areál Baziliky minor svätého Kríža

  Pri Kostolnom námestí sa nachádza niekoľko významných kežmarských pamiatok. Okrem renesančnej zvonice areálu dominuje najmä Bazilika minor svätého Kríža. Nachádza… Viac o pamiatke…

 • Bazilika minor svätého Kríža

  Bazilika je nádherná gotická stavba. Kostol svätého Kríža, v roku 1998 povýšený pápežom Jánom Pavlom II. na Baziliku minor. Najstaršie… Viac o pamiatke…

 • Budova chlapčenskej meštianskej školy

  V rokoch 1896 – 1898 vyrástla v tesnej blízkosti Kežmarského hradu chlapčenská meštianska škola. Jej architektúra pripomína tú hradnú. Škola… Viac o pamiatke…

 • Drevený evanjelický artikulárny kostol

  V južnej časti mesta sa nachádza mimoriadne zaujímavá sakrálna pamiatka. Drevený evanjelický kostol z roku 1717, ktorý bol v roku… Viac o pamiatke…

 • Evanjelické lýceum (Lyceálna knižnica)

  Neďaleko evanjelických chrámov sa nachádza najväčšia historická školská knižnica v strednej Európe. Dvojpodlažná budova uchováva poklady nesmiernej hodnoty, a to… Viac o pamiatke…

 • Gréckokatolícky chrám

  V juhovýchodnej časti mesta sa nachádza ďalšia sakrálna stavba, historicky najmladšia. Gréckokatolícky chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky bol vysvätený v roku… Viac o pamiatke…

 • Gymnázium P. O. Hviezdoslava

  Gymnázium sídli v historickej budove, ktorá bola postavená, keď kapacita pôvodného kežmarského lýcea už nestačila. Chýbala napríklad kresliareň a telocvičňa.… Viac o pamiatke…

 • Historické centrum

  Historické jadro Kežmarku je stretom úžasných a rozmanitých architektonických štýlov. Nadšenci histórie a umenia tu získajú neopakovateľnú dávku krásy a… Viac o pamiatke…

 • Historický cintorín

  Neďaleko Nového evanjelického kostola sa nachádza kežmarský historický cintorín, ktorý bol založený v časoch protireformácie. Protestanti totiž museli svojich mŕtvych… Viac o pamiatke…

 • Informácie o meste

  Kežmarok je mesto, ktoré sa môže pýšiť bohatou históriou, do ktorej sa zapísalo pred viac ako 750 rokmi. Aj napriek… Viac o pamiatke…

 • Katov dom

  Právo meča bolo Kežmarku udelené 2. marca 1438. Právo meča znamenalo možnosť vykonávať rôzne druhy trestov pre jednotlivé previnenia. Previnilcov… Viac o pamiatke…

 • Kežmarské cechy

  Mesto Kežmarok vzniklo zlúčením viacerých osád pôvodného slovanského obyvateľstva s osadou nemeckých kolonistov. Práve táto symbióza kultúr viacerých národností, výborná… Viac o pamiatke…

 • Kežmarský barbakan

  Fortifikačný systém mesta Kežmarok vznikol pravdepodobne na začiatku 14. storočia. Jeho súčasťou je aj Kežmarský hrad. Mestské múry, ktoré uzatvárali… Viac o pamiatke…

 • Kežmarský hrad

  Putovanie historickým jadrom pokračuje až na Hradné námestie, na samotný Kežmarský hrad. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1463. Archeologický… Viac o pamiatke…

 • Klietka hanby

  Klietka hanby bola umiest­nená v našom meste na Hlavné námestie v roku 2015 ako atrakcia festivalu Európske ľudové remeslo. Objekt… Viac o pamiatke…

 • Lesopark Sever

  Kežmarčania na rekreáciu a najmä na pešiu turistiku využívajú prímestskú zónu s vyznačeným náučným chodníkom – Lesopark Sever. Jeho dĺžka… Viac o pamiatke…

 • Meštianske domy a pamätné tabule

  V meste sa narodilo mnoho významných osobností. Veľa slávnych Slovákov tu študovalo na miestnom gymnáziu. Na ich počesť, domy, kde… Viac o pamiatke…

 • Múzeum bytovej kultúry

  Z Hradného námestia sa vraciame opäť na Hlavné námestie. Okrem toho, že toto námestie v neďalekej minulosti nieslo pomenovanie po… Viac o pamiatke…

 • Nový evanjelický kostol

  V blízkosti Dreveného artikulárneho kostola sa nachádza Nový evanjelický kostol, ktorý postavili kežmarskí protestanti naozaj vo veľkolepom štýle. Starý kostol… Viac o pamiatke…

 • Paulínsky kostol

  Na Hradnom námestí sa nachádza ešte jedna vzácna sakrálna pamiatka. Paulínsky kostol, ktorý vznikol na mieste troch domov. Katolícka menšina… Viac o pamiatke…

 • Pomník Alfréda Grosza

  Okrem toho, že Alfréd Grosz bol profesorom kežmarského lýcea a významným spišským polyhistorom, bol to predovšetkým tatralóg. Tatry vrúcne miloval… Viac o pamiatke…

 • Radnica

  Dominantou Hlavného námestia je radnica. Na mieste križovatiek dvoch ulíc bola postavená v roku 1461 majstrom Jurajom zo Spišskej Soboty… Viac o pamiatke…

 • Reduta

  V tesnej blízkosti radnice sa nachádza úchvatná stavba reduty, na mieste ktorej kedysi stála strážna veža. Majitelia Kežmarského hradu, Thökölyovci,… Viac o pamiatke…

 • Renesančná zvonica

  Najkrajšia voľne stojaca renesančná veža (kampanila) na Slovensku. Aj takýto prívlastok má kežmarská zvonica, ktorá sa nachádza blízko Baziliky svätého… Viac o pamiatke…

 • Rímskokatolícka fara

  Dejiny baziliky siahajú do konca 13. storočia. Prvá písomná zmienka o kostole pochádza z roku 1383. V pergamene sa spomína, že na… Viac o pamiatke…

 • Socha Svetlonosky

  Areál v blízkosti kežmarských kostolov symbolicky uzatvára Socha Svetlonosky. Nachádza sa v malej zelenej zóne, v Parku Svetlonosky, oproti Novému… Viac o pamiatke…

 • Starý trh

  OD DREVA KU KAMEŇU Začalo sa to v časoch, keď sa z malých drevených usadlostí rodilo mesto. Hoci v 13. storočí bolo v okolí Kežmarku dostatok… Viac o pamiatke…

 • Strelnica

  Hyacinth Bittner bol jednoducho úžasný. Teda aspoň v roku 1803, keď sa zúčastnil na kráľovských streľbách v Kežmarku a dokázal… Viac o pamiatke…

 • Tank Jánošík

  Tank T-34/85, zvaný tiež Jánošík, nájdete medzi Kežmarským hradom a Garbiarskou ulicou, v mestskom parku. Do parku bol umiestnený v… Viac o pamiatke…

 • Železničná stanica

  V minulosti patrila budova kežmarskej stanice k najkrajším v celom Uhorsku. Postavená bola v rokoch 1914 – 1916, a to… Viac o pamiatke…

 • Židovské pamiatky

  Židovskú kežmarskú komunitu, podobne ako na celom Slovensku, zasiahla 2. svetová vojna veľmi tragicky. Prevažná väčšina bola deportovaná do vyhladzovacích… Viac o pamiatke…