Prijatie veľvyslanca Krzysztofa Strzalka u primátora (autor: Ondrej Miškovič)