Posilnenie signálu bezplatného internetu počas festivalu

Mesto Kežmarok v aktívnej snahe priblížiť sa čo najviac občanom rozšírilo možnosti bezplatného internetového pripojenia. Počas konania Festivalu EĽRO budú neobmedzené čerpania dát vo vybraných lokalitách mesta. Posilnenú možnosť čerpania dát bude mať i radničné wifi.

 

Kežmarok sa v druhý júlový víkend zmení na centrum remesiel strednej Európy, kedy tu zblízka i z okolia zavítajú návštevníci obdivovať kultúru, remeslá či navštíviť priateľov. Informácie počas festivalu budú uverejňované na webstránke www.elro.kezmarok.sk a na sociálnych sieťach mesta. Neobmedzené dáta budú v lokalitách, kde mesto spustilo projekt Wifi4EU. „Tento projekt využili viaceré európske mestá na zvýšenie kvality života občanov a podporu regionálneho cestovného ruchu. Obce mohli požiadať o poukaz v hodnote 15 000 eur. V Kežmarku je po úspešnom schválení možnosť využívania bezplatného pripojenia v týchto lokalitách: okolie reštaurácie Berg na Hradnom námestí 60, okolie pri poliklinike v Kežmarku na Hviezdoslavovej ulici, okolie pri budove Dr. Alexandra 30 a ihrisko pri Centre voľného času,“ uviedla Danka Skupinová z referátu informatiky Mestského úradu Kežmarok.. Mestská wifi v blízkosti radnice dostane počas EĽRO časové predĺženie z polhodiny na hodinu.

Ondrej Miškovič