Mesto počas konania Festivalu EĽRO zriadi parkovacie miesta, podporí monitoring kamerovým systémom i zvýši hliadkovú činnosť

Tak, ako každý rok aj teraz vám chce mestská polícia v súvislosti s konaním 31. ročníka Festivalu Európske ľudové remeslo (EĽRO) v Kežmarku poskytnúť niekoľko užitočných rád na bezproblémový a bezpečný priebeh tohto významného podujatia v našom meste.

Predošlé ročníky festivalu nás mnohému naučili a upriamili pozornosť na situácie, ktoré si priblížime v nasledujúcom článku. Môžeme povedať, že každý rok sa niektorí návštevníci stali obeťami protiprávnych konaní. Chceme preto dať niekoľko rád, ako sa nestať obeťou týchto konaní.

Dávajte si pozor pri parkovaní

Už pri príchode do mesta parkujte svoje motorové vozidlá na vyhradených parkoviskách. Tohto roku došlo k ich zvýšeniu o približne 250 parkovacích miest zaradením parkoviska pri Zimnom štadióne – Aréne Kežmarok, parkovacích miest na Ulici Trhovište a parkovacej plochy v areáli starého futbalového štadióna na Ulici Tvarožnianska do plánu parkovísk počas konania festivalu. Pri odchode od vozidla dôkladne skontrolujte jeho uzamknutie. Dôležité je, aby ste nenechávali na sedadlách ani odkladacích plochách vozidla žiadne cenné veci, najmä kabelky, mobilné telefóny, peňaženky, ale aj iné, navonok bezcenné veci.

Dávajte si pozor pri pohybe v dave

Stále je potrebné mať na pamäti, že vreckári na vás môžu zaútočiť hlavne tam, kde je sústredených veľa ľudí. Ak je to možné, vyhýbajte sa tlačenici a hlučným skupinám. Ak sa už vyhnúť tlačenici nedá, dobre sa na ňu pripravte. Snažte sa mať svoju kabelku alebo tašku a ďalšie osobné veci pod kontrolou. Pamätajte si, že niektoré tlačenice sú vyvolávané umelo, aby ste si nevšimli odcudzenie vecí a zlodeji mali ľahšiu prácu v dôsledku vašej nepozornosti. Pri výbere finančnej hotovosti buďte obzvlášť ostražití – predovšetkým keď opustíte banku alebo bankomat, keďže zlodeji často na svoje obete číhajú práve tam.

Dávajte si pozor pri nosení cenností a dokladov

Okrem financií však často môžete prísť aj o doklady ako občiansky preukaz, cestovný pas, kreditné karty, či kľúče od auta alebo bytu. Pokiaľ je to možné, nenoste pri sebe väčšiu sumu peňazí alebo príliš drahé predmety. Ak už máte pri sebe väčšiu sumu peňazí, majte ich rozdelené a peňaženku noste pri sebe, nie v taške. Noste ju napríklad vo vrecku so zapnutým zipsom alebo gombíkom a pri platení neukazujte okolostojacim obsah vašej peňaženky.

Dávajte si pozor na vaše deti

Ďalšou nepríjemnou udalosťou je – hlavne pre rodičov – prípad stratenia detí. V prípade, že vaše dieťa niekam odbehne a vy už s ním nemáte žiadny kontakt, hlavnou zásadou je, aby ste nepanikárili a čo najrýchlejšie zavolajte Mestskú políciu Kežmarok na bezplatné telefónne číslo 159. Uveďte čo najpodrobnejší popis dieťaťa a nechajte svoj telefonický kontakt. Je to hlavne z toho dôvodu, že nájdené plačúce alebo stratené dieťa ľudia odovzdajú priamo hliadke mestskej polície alebo príslušníkom súkromnej bezpečnostnej služby vykonávajúcich službu v teréne. Prípadne ho prinesú osobne na dispečing mestskej polície, ktorá vás v prípade nálezu bude spätne ihneď kontaktovať.

Dávajte si pozor hlavne na seba

Priamo v areáli bude stále stanovisko rýchlej zdravotníckej pomoci a zároveň bude zabezpečená aj mobilná zdravotná služba v areáli Festivalu EĽRO. Úlohy v oblasti bezpečnosti budú plniť aj príslušníci dobrovoľného hasičského zboru. Počas konania podujatia bude zvýšená aj prítomnosť hliadok mestskej polície a príslušníkov policajného zboru. Podujatie budú zabezpečovať i príslušníci súkromnej bezpečnostnej služby a zároveň bude zvýšený aj monitoring prostredníctvom mestského kamerového systému – s cieľom zabezpečiť preventívne pôsobenie pred protiprávnymi konaniami.

Všetkým návštevníkom prajeme nerušený príjemný zážitok z návštevy tohto významného podujatia, akým Festival EĽRO v Kežmarku určite je. Veríme, že aj naše rady ho pomôžu zabezpečiť k vzájomnej spokojnosti.

plk. Štefan Šipula,

Náčelník Mestskej polície Kežmarok

Predseda komisie bezpečnosti Festivalu EĽRO,
foto: Ondrej Miškovič