Festival EĽRO bude pod záštitou europoslanca Miroslava Jenča

Miroslav Jenča je námestník generálneho tajomníka OSN pre Európu, Strednú Áziu a Ameriku.

Dňa 1. januára 2019 bol Miroslav Jenča menovaný generálnym tajomníkom Organizácie Spojených národov Antóniom Guterresom ako námestník generálneho tajomníka pre Európu, Strednú Áziu a Ameriku. Pracuje v novovytvorenom oddelení OSN pre politické záležitosti a záležitosti budovania mieru a mierové operácie. Do tohto vymenovania Miroslav Jenča pôsobil od mája 2015 na Ministerstve pre politické záležitosti zaoberajúce sa Amerikou, Áziou a Tichomorím, Európou a USA, Stredným východom a západnou Áziou, ako aj v Dekolonizačnej jednotke a Divízii pre palestínske práva.

Pred rokom 2015 pôsobil Miroslav Jenča ako osobitný zástupca generálneho tajomníka a ako vedúci Regionálneho centra OSN pre preventívnu diplomaciu pre Strednú Áziu od roku 2008 do apríla 2015. Predtým bol riaditeľom kancelárie ministra zahraničných vecí a záležitostí Slovenska, ako aj veľvyslanca a vedúceho misie pri Organizácii pre bezpečnosť a kooperáciu v Európskom centre v Taškente v štáte Uzbekistan.  Pôsobil ako veľvyslanec a zástupca Slovenska v Politickom a bezpečnostnom výbore Európskej únie a veľvyslanec Slovenskej republiky v Mexiku, Venezuele a Kolumbii, ako aj na ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a na diplomatických misiách v Írsku a Mexiku.

Pán Jenča je držiteľom titulu doktor práv na Univerzite Komenského v Bratislave. Vyštudoval zahraničný obchod na Ekonomickej univerzite v Bratislave, diplomacia a medzinárodné vzťahy na Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov s titulom magister umenia, a diplomaciu na Hooverovom inštitúte Stanfordskej univerzity.

Zdroj: un.org. Preklad: Redakcia Novín Kežmarok