Jonce Hristovski, Skopje – ľudové tance z Macedónska

Súbor nesie meno po nestorovi macedónskych ľudových piesní a tancov, Jonce Hristovski, ktorý svojimi piesňami a choreografiami zanechal hlboké stopy v macedónskom ľudovom umení.