Krvavé dejiny na Kežmarskom hrade predstavia Rodostromy

Imrich a Štefan Zápoľskí stoja na začiatku dejín Kežmarského hradu. Zápoľskí boli jednými z najbohatších uhorských magnátov, od ktorých si požičiaval i samotný kráľ (Matej Korvín). Ich mená sú dostatočne známe.
 
Keď však zomiera Štefan Zápoľský, jeho starší syn Ján má len desať rokov. Napriek tomu sa jeho hradným panstvám stále darí. Mestá, ktoré mali v správe Zápoľskí, naďalej prekvitajú a hrady žijú. Zápoľskí podporujú kláštory kartuziánov, paulínov a cistercitov. S ich podporou sa rekonštruujú kostoly. Je zjavné, že za tým všetkým nemôže byť desaťročný chlapec. Pozoruhodným menom, ktoré sa dostalo do rodostromu Zápoľských je Hedviga Tešínska, manželka Štefana Zápoľského, ktorá po jeho smrti ako vdova dve desaťročia výrazne pôsobila vo viacerých spoločenských i hospodárskych oblastiach a vďaka svojmu piastovskému pôvodu určovala ďalšie smerovanie rodu Zápoľských. Počuli ste už o nej?
 
Meno Hedviga Tešínska sa v dejinách Kežmarského hradu „stratilo“ v tieni mena Zápoľský. Chceme sa pokúsiť o inscenáciu bez vymyslených legiend a dohadov. O inscenovanie faktov. Naša hrdinka má tentoraz historicky korektné meno: Hedviga Tešínska. Do dejín Európy, Uhorského kráľovstva a v ňom aj Slovenska, vstupuje ženský prototyp femina virili animi – „žena s mužským duchom“. Nie náhodou aj Hedvigu označujú doboví autori týmto termínom. Sami sme dlho premýšľali nad tým, aká bola. Niečo málo tušíme. A na ostatné prídete možno vy – naši diváci.