Vystúpenie Ľudovej hudby Stana Baláža

Posledné nedeľné vystúpenie pred udelením titulu Kráľ remesla odohrala Ľudová hudba Stana Baláža.

Vznikla v roku 2008 s ambíciou aktívne podporovať súčasné postavenie regionálnej a lokálnej ľudovej hudobnej kultúry horného Šariša. Jej členmi sú okrem primáša Stana Baláža kontráš Jozef Franek, akordeonista Michal Germuška, kontrabasista Štefan Mačejovský a cimbalista Peter Germuška. Od roku 2012 je už stabilnou sučasťou koncertných vystúpení aj ženské spevácke trio Krasotky v zložení: Slavomíra Knutová, Valéria Stašeková a Monika Balážová. Umelecké výsledky ĽH Stana Baláža v oblasti interpretácie šarišskej ľudovej hudby presvedčili kritikov a verejnosť o nepopierateľných kvalitách a v súčasnosti patrí k vyhľadávaným muzikám východného Slovenska.