Výstava V zrkadle času

Výstava mapujúca dejiny Európskeho ľudového remesla je od 8. júla dostupná vo Výstavnej sieni mesta Kežmarok. Čakajú na Vás vzácne exponáty, ktoré bezpochyby si mnohí z nás pamätajú a viažu sa na nich krásne spomienky prežité pod Tatrami, prežité na EĽRE.