Slávnostné prijatie zakladateľov a podporovateľov

Boli súčasťou festivalu dlhé roky a ich vytrvalá práca ostáva navždy zapísaná v histórii nášho mesta. „Tridsať rokov znamená pre človeka štart do života, mladosť v plnej sile a v rozlete. Tridsať rokov života jedného festivalu, ktorý už dávno prekročil hranice mesta, regiónu, ba aj Slovenska, znamená pre jeho zakladateľov a organizátorov bohatú skúsenosť, a teda skôr zrelosť ako mladosť. Praxou získaná skúsenosť je nenahraditeľná. Na tridsiatom ročníku festivalu sme úročili to, čo naši zakladatelia a predchádzajúci organizátori vytvorili často v náročných podmienkach,“ povedal na slávnostnom prijatí Ján Ferenčák, primátor mesta Kežmarok.