Nečakané vystúpenie Štefana Šteca na Festivale EĽRO

„Vitaj bratu kamaratu,“ začína spoločná pieseň Štefan Štec a Ľudová hudba Stana Baláža s názvom Ked ja nadešol do kraja. Majster rusínskeho spevu Štefan Štec prišiel na festival ako návštevník, no prijal pozvania na spoločný duet na pódiu. Aj o tomto je aj bude EĽRO – milých stretnutiach prinášajúcich radosť.