Kežmarský dukát v predaji v areáli EĽRO

Počas festivalu Európske ľudové remeslo v dňoch od 8. do 10. júla bude možné si zakúpiť unikátny Kežmarský dukát na týchto predajných miestach, okrem označených stánkov:

  1. Predajňa Slovenka, Hlavné námestie 44
  2. Kníhkupectvo Alter Ego, Hviezdoslavova ulica 10
  3. Múzeum v Kežmarku, Hradné námestie 42
  4. Kežmarská informačná kancelária, Hlavné námestie 64