Časy sprístupnenia vstupných brán počas 30. ročníka Festivalu EĽRO

V dňoch 08. 07. 2022 – 10. 07. 2022 sa uskutoční jubilejný 30. ročník podujatia „Európske ľudové remeslo“ v meste Kežmarok. K zabezpečeniu predmetného podujatia budú činnosť na vstupných bránach zabezpečovať príslušníci SBS. Režim na vstupných bránach EĽRO bude zabezpečovaný nasledovne :

– dňa 08. 07. 2022 ( piatok ) v čase od 11.00 hod. do 24.00 hod.
– dňa 09. 07. 2022 ( sobota ) v čase od 08.00 hod. do 24.00 hod.
– dňa 10. 07. 2022 ( nedeľa ) v čase od 08.00 hod. do 13.00 hod.

plk. Mgr. Štefan Šipula
náčelník mestskej polície
a predseda komisie bezpečnosti EĽRO