Cestujte na festival parným rušňom Papagáj

Užite si cestu na obľúbený festival EĽRO v parnom rušni Papagáj.
V rokoch 1951-1952 dodal závod ČKD Praha železniciam prvú sériu 38-ich nových trojvalcových trojčitých tendrových parných rušňov na prehriatu paru s usporiadaním náprav 2´ D 2´ radu 476.1, určených pre prímestskú dopravu. Táto séria bola po rekonštrukcii (kvôli lepšiemu rozloženiu hmotnosti na osi) zmenená na 477.0. Takéto označenie potom mala aj ďalšia séria 22-och rušňov vyrobených v rokoch 1954-1955. Pri výrobe týchto rušňov sa po prvýkrát u nás použila nová technológia zvárania kotla. Tieto rušne mali výborné jazdné vlastnosti a vynikajúcu akceleráciu, a preto boli veľmi obľúbené. Boli to technicky najpokrokovejšie trojvalcové tendrové parné rušne v službách ČSD a používali sa najmä na prímestskú dopravu v okolí Prahy. Na Slovensku zabezpečovali tieto rušne dopravu ťažkých osobných vlakov v depách Zvolen, Vrútky, Bratislava a Leopoldov. V roku 1979, keď tieto rušne doslúžili, to boli najťažšie tendrovky v Európe. Rušne série 477.0 majú dĺžku 17,3 m, hnacie kolesá majú priemer 1 625 mm. Rušeň môže viezť zásobu až 7 m3 uhlia a 15 m3 vody. Trojvalcový piestový stroj má maximálny výkon 1 590 kW. 130-tonový rušeň dosahoval maximálnu rýchlosť 100 km/h. Svetlomodrý náter skrine, červený náter kolies a biele ozdobné pruhy priviedli kohosi na myšlienku dať týmto rušňom prezývku Papagáj. Aj rušeň 477.013 pochádza zo zlikvidovaného skanzenu železničných vozidiel v Českej Třebovej. Do vystavovateľného stavu zreštaurovali tento rušeň členovia ZO SZM ČSD PO Bratislava v roku 1987 (základná organizácia Socialistického zväzu mládeže, PO je prevádzkový oddiel). Oprava rušňa do prevádzkového stavu bola vykonaná v rušňovom depe Poprad a ukončená technicko-bezpečnostnou skúškou v roku 2000.
 
Výrobca: ČKD Praha, výrobné číslo 3012, rok výroby 1950, povôdne 476.113
 
– z výroby dodaná do lok. depa Praha Vršovice
– v r. 1955 presunutá do Českých Budějovíc
– od 27.09.1959 LD Přerov
– od 24.11.1960 Valašské Meziříčí
– od 23.11.1961 LD Zvolen, spolu so 477.011 a 477.017 zabezpečuje os. vlaky Fiľakovo – Somoskőúlfalu.
– od 18.VII.1972 LD Nymburk až do ukončenia prevádzky koncom r. 1976. Os., Sp. vlaky a R do Rumburka až do nahradenia T478..
– 1.XII.1977 odovzdaná do pripravovaného skanzenu lokomotív v Č. Třebovej
– v r. 1984 ju prevzal Pamätník histórie dopravy na Slovensku v Bratislave
– v r. 1989 sa ako nepojazdný a čiastočne obnovený exponát zúčastnila výstavy v Brne. pri príležitosti 150 rokov železníc na území Česko-Slovenska
– v r. 1992 sa jej ujíma Veterán klub pri rušňovom depe Poprad s konečným cieľom uvedenia do prevádzkyschopného stavu
– 8. a 9.VIII.1998 ešte ako nepojazdná zúčastnila sa osláv 150 rokov železníc na Slovensku vo Vrútkach a Poprade
– október 1999 lokomotíva bola oživená a absolvovala technicko-bezpečnostné skúšky na tratiach v okolí Vrútok.