Pôsobí ako reprezentačné teleso Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici, ktoré v roku 2022 oslavuje 60. výročie svojho pôsobenia. Členmi súboru sú tak odchovanci bystrických folklórnych súborov, ako aj študenti UMB, ktorí za pôsobenie v súbore získavajú pravidelné kredity. Vďaka členom z rôznych regiónov Slovenska súbor zároveň získava pestrosť, ktorá sa následne odzrkadľuje v jeho tvorivej činnosti a atmosfére. Tvorba UFS Mladosť nezostáva len pri spracovaní pôvodného materiálu a osvojení si tanečného štýlu. Pod umeleckým vedením Martina Urbana a tanečných pedagógov či externých choreografov si hľadá svoju cestu svetom folklorizmu.