Skupina zo Starej Ľubovne pôsobí od roku 2011. Sokoliari predvádzajú rôzne druhy dravcov a sov. Vystúpenie je zamerané tak pre deti, ako aj dospelých. Diváci sú vtiahnutí do programu. Pre deti majú pripravené malé druhy dravcov ako sokol myšiar či sokolík pestrý. Rovnako aj malá sovička plamienka driemavá. Pre milovníkov rýchleho letu vystúpi jeden z najrýchlejších dravcov sokol rároh.