Skupina historického šermu pochádza z Krupiny. Vznikla v roku 2015 pod záštitou Štefana Nitrianskeho združením bývalých členov zaniknutých šermiarskych skupín. Venuje sa najmä obdobiu neskorej gotiky s presahom do počiatkov renesancie. Skupina na svojich vystúpeniach predvádza historický šerm v scénickom podaní, doplnený o výjavy z dobového života.