Zoskupenie mladých hudobníkov tvoria absolventi Konzervatória J. L. Bellu, Katedry hudobnej kultúry PF UMB a Akadémie umení v Banskej Bystrici. Hlavnou myšlienkou je interpretácia rusínskeho folklóru netradičným spôsobom, a preto vo svojej hudbe mladí muzikanti spájajú prvky ľudovej, klasickej a populárnej hudby, balkánskych rytmov či jazzových prvkov. K popularite im okrem množstva sólových aj festivalových koncertov po celom Slovensku pomohlo aj vystúpenie v TV show Zem spieva v roku 2017.